Jak majitelé dají své obchodní peníze do pořádku pomocí Finmap

Kolik máme příjmů a kolik výdajů? Co dlužíme dodavatelům a subdodavatelům? Kdo nám dluží? Kolik vůbec máme nyní peněz, bude to stačit na platy na konci měsíce?

Desítky finančních otázek trápí každého podnikatele. Proto stejně jako raketa potřebuje ovládací panel, potřebuje podnikatel svůj vlastní dashboard, který ukazuje stav projektu a pomáhá při manažerských rozhodnutích. Koneckonců, je užitečně vědět, jak se vede: „Let je normální, obchod nabírá výšku“ nebo „Poplach! Hotovostní mezera“.

Finmap jako takový ovládací panel si vybralo již mnoho majitelů malých podniků. Služba jim pomáhá sledovat stav projektu v reálném čase, shromažďuje data a generuje veškeré analýzy, které podnikatel potřebuje. Jak Finmap pomáhá podnikatelům řídit jejich podnikání – probereme v tomto článku.

Finmap — online služba účtování peněz pro majitele. 

Proč si Finmap vybralo již více než 1300 současných majitelů firem

Hlavním důvodem je, že službu dělají činné podnikatelé pro podnikatele, nikoli pro účetní. Ve Finmap nenajdete mudrlantských saldo nebo storno. Ale uvidíte zisk, peníze, účty, dluhy a další kategorie okteré majitel má zájem.

Ale samozřejmě si podnikatelé Finmap vybírají nejen kvůli jeho jednoduchosti. Existuje alespoň 5 dalších důvodů, proč více než 1300 majitelů firem opustilo Excel, účetní služby a poznámky v zápisniku.

1, Peníze pod kontrolou

Představte si, že jste vlastníkem sítě 3 kaváren Vanilková pěna. Zákazníci v kavárnách platí kartou a hotovostí. To znamená, že část peněz jde na váš účet, část – do pokladny. Máte také kartu, kterou platíte za nákupy nejrůznějších drobností, jako jsou chemikálie a žárovky. Je zřízen samostatný bankovní účet, kam každý měsíc převádíte část zisku jako finanční polštář. Už je toho hodně, souhlasíte. A chtěli byste shromáždit informace o všech penězích na jednom místě, abyste jasně pochopili, kde a kolik máte.

Finmap tento problém řeší. Služba vám umožňuje mít všechny obchodní peníze pod kontrolou v reálném čase.

Ve vašem osobním účtu uvidíte speciální panel, který zobrazuje stav bankovních účtů, platebních karet, pokladen, trezoru na účtu – libovolných úložných míst, která si přejete.

Pohodlnou funkcí je zobrazení budoucích plateb na panelu. Zde uvidíte nejen výši peněz v tuto chvíli, ale také částky plánované do budoucna. To pomáhá vyhnout se zbytečným výdajům a rezervovat peníze na nadcházející platby.

Pod kontrolou je nejen zůstatek finančních prostředků, ale i jejich pohyb. Uvidíte všechny transakce s penězi, které proběhly během dne a případně i za předchozí období.

2, Srozumitelné zprávy

Finmap poskytuje několik analytických zpráv, které majiteli pomáhají řídit podnikání na základě čísel a ukazatelů každý den.

Za prvé, je to zpráva „Zisk“‎. Ukazuje nejen zůstatek na účtu, ale i to, kolik podnik skutečně vydělal.

Například vaše online škola „Chytráky a chytračky“ zahájila kurz programování pro děti od 7 let. Kurz začne 15. ledna. Prodej ale začínáte již 15. prosince, abyste vytvořili skupinu předem. Peníze, které vám přijdou na účet od 15. prosince do 15. ledna, tedy ještě nejsou ziskem. Protože jste dosud nesplnili své závazky vůči studentům, kteří si kurz zaplatili.

Finmap to zobrazí ve zprávách a vy uvidíte, které peníze již jsou vaším ziskem a kde je budoucí zisk. To je mimochodem důležité i pro výpočet dividend. Abyste mohli chytře vyvést peníze z podnikání a příští měsíc nespadnout do mezery v hotovosti.

Je výhodné, že zisky lze také sledovat v různých směrech. Například vaše online škola „Chytráky a chytračky“ má nejen kurz programování pro děti od 7 let, ale také kurzy webdesignu, ilustrace a 3D modelování. A ptáte se, který z těchto kurzů je výnosnější? Možná byl kurz ilustrace zahájen zbytečně a místo utrácení za jeho propagaci se vyplatí převést rozpočet na kurz 3D modelování, který přináší více peněz? Finmap poskytne odpovědi na tyto otázky.

Pro podnikatele jsou také velmi užitečné zprávy „Debitorka“ a „Kreditorka“. „Kreditorka“ vám ukáže, jaké dluhy má podnik vůči investorům, věřitelům, protistranám, dodavatelům a subdodavatelům, zaměstnancům a daňovým úřadům.

Například jste si objednali nový web pro kurz programování od vaše online školy „Chytráky a chytračky“. Stránka stála 3000 $. Zaplatili jste předem 1 000 $, stránka byla vytvořena. A ještě jste nestihli zaplatit zbývajících 2 000 $. To znamená, že váš dluh ve výši 2 000 $ se projeví ve zprávě „Kreditorka“.

Jakmile tuto částku zaplatíte, bude ze zprávy odstraněna.

Zpráva „Debitorka“ zobrazí údaje o tom, kdo vám dluží a kolik. Například vaše kreativní studio „Liška na slunci“ vytvořilo web pro online školu „Chytráky a chytračky“. Ale ještě neobdrželo zbývajících 2 000 $. Jedná se o pohledávky. Jakmile bude částka 2 000 $ připsána na váš účet, bude také odstraněna z zprávy „Debitorka“.

3, Můžete plánovat budoucnost

S Finmap si můžete snadno naplánovat platby, které musíte v budoucnu provést. Může se jednat o platby podle faktur subdodavatelů, splátky úvěru, přijetí úvěru nebo investice, očekávané platby od kupujících.

Například vaše společnost „Čilá stěrka“ se zabývá rekonstrukcí bytů. Otevřete kalendář a zadáte, že 10. a 20. prosince obdržíte platby od klientů ve výši 2 000 $ a 3 000 $. Tedy celkem by mělo přijít 5 000 $.

Dále zadáváte nadcházející výdaje:

  • 12. prosince — nákup materiálu na opravy v hodnotě 2 000 $;
  • 25. prosince — výplata mezd, částka 2 000 $;
  • 25. prosince – zaplatit daně, 1 000 $;
  • 27. prosince – zaplatit nájem kanceláře, 1 000 $.

Celkové náklady jsou 6 000 $. Vypadá to, že v prosinci musíte utratit víc, než vyděláte. Existuje riziko mezery v hotovosti.

V rutině každodenních procesů je snadné to přehlédnout. Ale při plánování plateb předem ve Finmap se vám zobrazí varování o nedostatku hotovosti a můžete předem zakročit. Například snižte náklady v příslušném období, přeplánujte některé platby, požádejte o odklad, zkuste dosáhnout většího prodeje nebo najít další financování.

4, Je velmi snadné začít vést finanční účetnictví

„Dobře, tohle všechno vypadá zajímavě. Ale už pár let vedu všechny záznamy v Excelu. Přenést to všechno někam jinam je obrovská bolest hlavy. Myslím, že tím nechci ztrácet čas.“.

Ano, čas je pro podnikatele to nejcennější. Finmap proto byl vypracován mimo jiné proto, aby majitelům firem ušetřil čas a pomohl jim s nastavením finančního účetnictví, a tím strávil jen pár minut denně.

Začít je velmi snadné – stačí si vytvořit firemní účet a zadat údaje z libovolného období. Pokud jste si předtím vedli záznamy v Excelu, lze vše importovat do Finmap automaticky, k tomu služba poskytuje speciální funkci.

Dalším plusem je, že k používání Finmap nepotřebujete speciální znalosti v oblasti financí nebo účetnictví. Rozhraní vám intuitivně řekne, co dělat a jak. Ale pokud něco není jasné, oddělení péče 24/7 (bez vtipů) zodpoví všechny otázky, dá radu, pomůže a hurá na cestu k pořádku v penězích.

Zprávy ve Finmap jsou generovány automaticky do srozumitelných grafů a tabulek. Pochopí je i odborník na humanitní vědy. Není třeba zadávat žádné vzorce a udržovat složité tabulky. Stačí zadat údaje o připsání peněz a výdajích. Služba je přitom maximálně automatizována. Můžete propojit bankovní účty a karty, všechny platby se načtou samy.

5, Finmap uchovává vaše data v bezpečí

Představte si, že máte obchod neobvyklých psacích potřeb s názvem „Sponka&Guma“. Zboží prodáváte offline na 5 místech v nákupních centrech a také z webu a přes Instagram. Jak můžete ručně zadat všechny příjmy, které přicházejí do pokladen v obchodním centru? Je to nepohodlné.

Dobrý pokus vyhnout se finančnímu účetnictví, ale Finmap má řešení i pro tento případ. Zadání denních příjmů můžete delegovat na pracovníky.

„Zda je nějaká záruka, že se nikdo v číslech nesplete nebo nebude klamat? A nechci, aby zaměstnanci viděli všechny informace o obchodních penězích. Je to riziko úniku informací, a zbytečných řečí.“

Finmap takové záruky má. Za prvé, algoritmus neumožňuje, aby peníze zmizely jen tak. Služba využívá klasické účetní principy (podvojné účetnictví, saldo aktiv a pasiv), děje se tak nepozorovaně, ale služba kontroluje veškeré částky. Pokud je někde ztráta anebo zisk, budete o tom vědět. Kromě toho Finmap uchovává historii VŠECH změn. Nikdo nemůže tiše opravit údaje za poslední měsíc.

Za druhé, pro zaměstnance, které připojíte, můžete nastavit individuální přístup:

  • která data mohou pouze prohlížet;
  • která data měnit a zadávat;
  • která nejsou pro ně přístupná ani pro prohlížení.

Tímto způsobem můžete zachovat důvěrnost svých informací.

Proto je naprosto bezpečné delegovat účetnictví na Finmap.

A nakonec…

Proč si podnikatelé vybírají Finmap? Tuto otázku klademe našim klientům pravidelně. Jako odpověď dostáváme těchto 5 důvodů a desítky dalších, protože každému záleží na tom svém. Vyzkoušejte Finmap i vy. Podívejte se, jak se finanční účetnictví ve vašem podnikání změní z kosmického chaosu v přehledný systém s jednoduchým a srozumitelným ovládacím panelem.

Zkusit Finmap: https://cutt.ly/zOm3Q41

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang