Bělošští farmáři v JAR protestovali proti rostoucí míře násilí ze strany černošské většiny

Jihoafrická republika (JAR) byla dlouho zemí rozmanitosti a mnoha kultur a také zemí s historickými napětími mezi různými etnickými a rasovými skupinami. Protesty bělošských farmářů v JAR proti rostoucí míře násilí ze strany černošské většiny přilákaly pozornost domácí i mezinárodní veřejnosti.

Bělošští farmáři v JAR tvoří menšinu obyvatelstva, avšak mají dlouhou historii a důležitou úlohu v zemědělství této země. Nárůst násilí, včetně útoků na farmy a farmáře, vedl k obavám ohledně jejich bezpečnosti. Protesty bělošských farmářů v JAR jsou reakcí na tento nárůst násilí a vyjádřením jejich obav ohledně budoucnosti.

Bělošští farmáři tvrdí, že jsou častými obětmi zločinů, včetně loupeží, útoků a vražd. Požadují lepší ochranu ze strany státních orgánů a tvrdí, že vláda JAR nedělá dostatek pro zajištění jejich bezpečnosti. Farmáři trvají na tom, že bezpečnost je základním právem každého občana a neměla by být ovlivněna rasou či etnickým původem.

Farmáři organizovali protesty. Chtěli, aby se přijaly zákony, které by postihovaly trestné činy proti bělošským farmářům. Chtěli také více soukromé policie a bezpečnostní opatření pro ochranu svých majetků ve venkovských oblastech.

Dalším důležitým aspektem protestů je požadavek na rovnost. Farmáři tvrdí, že jsou diskriminováni v oblasti pozemkové reformy, která má za cíl spravedlivě přerozdělit půdu. Tvrdí, že někteří farmáři byli nuceni prodat své farmy za ceny nižší než tržní hodnota, což má negativní dopad na jejich hospodářskou situaci.

Reakce vlády

Vláda JAR uvedla, že se snaží zajistit bezpečnost všech občanů, a že násilí je problém, který postihuje celou společnost. Zároveň zdůrazňuje, že pozemková reforma je nezbytná k odstranění nerovností v přístupu k půdě. Vláda však také uznává, že musí zlepšit své úsilí v oblasti ochrany farmářů.

Vláda JAR přijala několik opatření, která farmářům pomohou. Zavedla vyšší tresty pro násilí proti bělošskému obyvatelstvu a zřídila úřady a hlídky soukromé policie v oblastech se zvýšeným ohrožením.

Vláda také sponzorovala programy, které mají za cíl snížit příčiny násilí, jako jsou chudoba a sociální nejistota. Kromě toho vláda požádala OSN o pomoc pro farmáře, aby je ochránila před násilím.

V posledních letech už si prý násilnosti vyžádaly několik set mrtvých. Informovala o tom agentura AFP. Protestující se sešli v několika městech, včetně Johannesburgu, Pretorie a Kapského Města. Nad hlavami nesli transparenty s nápisem „Černé pondělí“. Oblečeni byli v černém, aby vzdali hold obětem útoků na farmy bělošských majitelů.

Minutu ticha věnovali obětem také u památníku v Pretorii, který oslavuje identitu Afrikánců, potomků prvních evropských osadníků v Jižní Africe.

Násilí a rasové napětí přetrvává

Rasové napětí v Jihoafrické republice je stále vysoké, i 29 let od volby prvního černošského prezidenta Nelsona Mandely. Na vině je i nerovnoměrné rozdělení zemědělské půdy, jejíž většinu vlastní právě menšinoví běloši.

Protestní akci zkoordinovala organizace AfriForum, která obhajuje práva bělochů. Podle ní bylo v zemi násilně usmrceno nejméně 72 zemědělců (rok 2017).

AfriForum je bílá jihoafrická nezisková organizace, která se zaměřuje na obhajování práv bílých Jihoafričanů. Tato organizace byla založena v roce 2006 a její cílem je poskytnout zástupce bílých Jihoafričanů, kteří se zabývají problémy, s nimiž se tito lidé musí vypořádat v souvislosti s diskriminací a nevyvážeností v Jihoafrické republice.

AfriForum je prostřednictvím svých úsilí usiluje o rovnoprávnost pro bílé Jihoafričany, protože oni jsou nyní v menšině v zemi. AfriForum nabízí různé služby, včetně advokátních služeb a konzultací ohledně obchodu a práv. Navíc se sponzoruje nebo účastní veřejných akcí seznamujících bílé Jihoafričany s jejich právy a povinnostmi.

AfriForum se snaží změnit výsledek vládní politiky, kterou považuje za diskriminující vůči bílým Jihoafričanům. Organizace se často odvolává na listinu práv a požaduje vládu, aby ji včas dodržovala.

„Vláda musí uznat, že to nejsou obyčejné zločiny,“ prohlásil zástupce AfriForum Karrie Kriel. Podle něho by se měla problematika řešit stejným speciálním způsobem, jako například pytláctví nosorožců či násilí na ženách. Nevidí prý k tomu ale dostatek politické vůle.

Mezinárodní reakce

Protesty bělošských farmářů v JAR získaly pozornost mezinárodního společenství a některé země vyjádřily obavy ohledně násilí a nedostatečné ochrany farmářů. Mezinárodní organizace také apelují na jihoafrickou vládu, aby se vážně zabývala tímto problémem a hledala řešení.

Protesty bělošských farmářů v JAR jsou důležitým signálem rostoucího napětí a obav v této zemi. Jsou reakcí na nárůst násilí a také na sociální a politické nerovnosti. Je klíčové, aby vláda JAR a mezinárodní společenství podnikly kroky k řešení těchto problémů a zajistily bezpečnost a rovnost pro všechny obyvatele této rozmanité země.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang