Jak se vyvíjely možnosti zpracování prostorových dat za posledních 10 let?

Snadnější přístup k analýze prostorových dat

Oblast Business Intelligence (BI) se stále častěji orientuje na data vztažená k lokalitě. Jak firmy rostou, obsluhují větší území, mají více poboček, omnichannel (strategie pro maximální využití paralelních obchodních a komunikačních kanálů) se pro ně stává denním chlebem. Stále víc je pro ně důležité znát dobře svůj byznys a potenciál trhu vzhledem k lokalitě.

Zcela zásadní rozdíl ve zpracování dat dnes a před deseti lety je v možnostech a přístupnosti analýz pracujících s prostorovými daty. Dnes se společnosti díky moderním nástrojům dostávají k výsledkům analýz svých dat v podobě a čase, která byla dříve nepředstavitelná nebo neúměrně drahá.

Odpověď na otázky „KDE“ díky moderním nástrojům jako je platforma pro lokační analýzu CleverAnalytics nehledají jen specialisté na GIS a experti na kartografii. Přístup k nim mají uživatelé bez nutnosti specifických dovedností a vzdělání.

Firmy mohou na svůj byznys nahlížet unikátním způsobem. Analyzovaná data jsou aktuální a je tak možné řešit problematické obchodní otázky s minimální časovou prodlevou.

Otevřenost dat

Změna nastala v průběhu let i v případě dostupnosti dat. Dnes už mají firmy k dispozici množství otevřených dat zcela zdarma. Tyto data si můžeme představit jako datové soubory (sady), které obsahují například adresy nebo jsou vztaženy ke konkrétním místům (hranice obce, konkrétní komunikace, sčítací obvody).

Příkladem budiž RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) od roku 2012 jako otevřená data. Práci s prostorovými daty usnadňuje také zvyšující se množství dostupných mapových podkladů jako leteckých snímků, digitálních modelů terénu nebo satelitních snímků.

Interaktivní vs. statický výstup

Rozdíl je také ve výstupech analýzy. GIS jsou typicky analytické nástroje pro práci s prostorovými daty. Po analýze určené kombinace dat je jejich výstupem statická mapa zobrazující výsledek. Moderní nástroje naopak pracují s interaktivními výstupy, které je možné přizpůsobit aktuálním požadavkům. Lokační analýza tak spojuje výhody GIS s tradičním přístupem BI (Business Intelligence).

Stejně jako v případě BI si uživatel definuje metriky pro libovolné území a čas, které potřebuje. Výsledkem je dynamická a aktuální mapa, díky které vidí daný problém v prostorovém kontextu.

Technologie

S geodaty pracují firmy dlouho, v poslední dekádě se však změnily možnosti, jak s nimi pracovat. Není nutné si pořizovat desktopová řešení, množství řešení je dostupných v cloudu. To umožňuje snazší a rychlejší přístup většímu počtu uživatelů.

Uživatelé rozvážkových služeb k využití platformy lokační analýzy potřebují jen notebook, tablet či smartphone a připojení k internetu, aby jej mohli v rámci chytrého obchodování využít i v terénu.

Zásadní změnou je i princip SaaS, tedy software poskytovaný jako služba. Firmy už nemusejí platit za nástroje, které možná ani nejsou kompatibilní s jejich daty a nástroji, a jejichž možnosti ani plně nevyužijí. Za službu platí jen tehdy, kdy ji reálně využívají.

Služby fungující na principu SaaS jsou škálovatelnější, firmy si mohou flexibilně volit, v jakém rozsahu budou službu dle svých potřeb využívat. Svižná odvětví e-commerce či food delivery využijí platformu CleverAnalytics jinak než konzervativnější banky a pojišťovny.

Firmám dnes při optimalizaci i expanzi pomáhají data sbíraná pomocí beam čidel, IoT, GPS a mobilních zařízení. Lokační data jsou však obsažena i v tradičních firemních datech, jako jsou objednávky, smlouvy, informace o pobočkách, trasy kurýrů nebo adresy zákazníků.

S nástupem moderních řešení si firmy uvědomují potenciál svých dat a mají také více možností, jak tohoto potenciálu využít. Například ke geografickému cílení marketingových kampaní nebo určení ideálního místa pro novou pobočku.

Cena

Zásadní rozdíl je i v ceně. Lokační analýza se stala mnohem dostupnější. Náklady klesají nejen u nákupu využitelných nástrojů, snižuje se i cena za jejich obsluhu díky tomu, že moderní nástroje pro analýzu prostorových dat mohou využívat uživatelé bez odborného vzdělání.

Dříve bylo nutné prostorové analýzy řešit využitím robustních softwarových prostředků. Pracovat s daty v mapě znamenalo mít buď CAD software, určený spíše pro projektanty, nebo systém GIS. Cena takových řešení se pohybovala ve statisícových až milionových částkách,“ popisuje odborník ze společnosti CleverAnalytics.

Díky SaaS nemají firmy tak vysoké náklady s pořizováním konkrétního řešení. Pokud nepotřebují systém využívat stejně intenzivně po celý rok, mohou snížit licenci a platí za něj jen tehdy, když ho reálně využívají.

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang