Jak se vyvíjely možnosti zpracování prostorových dat za posledních 10 let?

Cílem Business Intelligence je poskytnout organizacím možnost činit správná rozhodnutí a přijímat správné kroky. Umožňuje pochopit preference zákazníků, sledovat výkonnost a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Jak funguje analýza dat?

Investice do Business Intelligence je proto neocenitelným rozhodnutím pro každou organizaci, která si chce udržet náskok před konkurencí. Co to vlastně je Business Intelligence?

Business Intelligence využívá strojové učení (ML) a umělou inteligenci (AI). Nástroje využívající ML a AI mohou automatizovat reporting a analýzu a zároveň pomáhají odhalovat vzorce v datech, které by jinak byly pro člověka příliš obtížné.

Analýza prostorových dat

Business Intelligence (BI) je neustále se vyvíjející obor, který kombinuje řadu nástrojů a strategií, jež pomáhají organizacím přijímat rozhodnutí založená na datech a sledovat výkonnost jejich obchodních operací.

Business intelligence umožňuje podnikům získávat poznatky z dat a rychle přijímat informovaná rozhodnutí, aby si udržely náskok před konkurencí. Jak firmy rostou, obsluhují větší území, mají více poboček, strategie pro maximální využití paralelních obchodních a komunikačních kanálů (omnichannel) se pro ně stává denním chlebem.

Stále víc je pro ně důležité znát dobře svůj byznys a potenciál trhu vzhledem k lokalitě. Analytické nástroje využívají techniky statistického modelování a získávání dat k hlubšímu pochopení složitých datových souborů.

Používají se k identifikaci zákaznických preferencí, předpovídání budoucích trendů a pochopení chování zákazníků.

Zcela zásadní rozdíl ve zpracování dat dnes a před deseti lety je v možnostech a přístupnosti analýz pracujících s prostorovými daty. Dnes se společnosti díky moderním nástrojům dostávají k výsledkům analýz svých dat v podobě a čase, která byla dříve nepředstavitelná nebo neúměrně drahá.

Firmy mohou na svůj byznys nahlížet unikátním způsobem. Analyzovaná data jsou aktuální a je tak možné řešit problematické obchodní otázky s minimální časovou prodlevou.

Otevřenost dat

Změna nastala v průběhu let i v případě dostupnosti dat. Dnes už mají firmy k dispozici množství otevřených dat zcela zdarma. Tato data si lze představit jako datové soubory (sady), které obsahují například adresy nebo jsou vztaženy ke konkrétním místům (hranice obce, konkrétní komunikace, sčítací obvody).

Příkladem budiž RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) od roku 2012 jako otevřená data. Práci s prostorovými daty usnadňuje také zvyšující se množství dostupných mapových podkladů jako leteckých snímků, digitálních modelů terénu nebo satelitních snímků.

Interaktivní vs. statický výstup

Rozdíl je také ve výstupech analýzy. GIS jsou typicky analytické nástroje pro práci s prostorovými daty. Po analýze určené kombinace dat je jejich výstupem statická mapa zobrazující výsledek.

Moderní nástroje naopak pracují s interaktivními výstupy, které je možné přizpůsobit aktuálním požadavkům. Lokační analýza tak spojuje výhody GIS s tradičním přístupem Business Intelligence.

Stejně jako v případě BI si uživatel definuje metriky pro libovolné území a čas, které potřebuje. Výsledkem je dynamická a aktuální mapa, díky které vidí daný problém v prostorovém kontextu.

Technologie

S geodaty pracují firmy dlouho, v poslední dekádě se však změnily možnosti, jak s nimi pracovat. Není nutné si pořizovat desktopová řešení, množství řešení je dostupných v cloudu. To umožňuje snazší a rychlejší přístup většímu počtu uživatelů.

Uživatelé rozvážkových služeb k využití platformy lokační analýzy potřebují jen notebook, tablet či smartphone a připojení k internetu, aby jej mohli v rámci chytrého obchodování využít i v terénu.

Zásadní změnou je i princip SaaS, „Software jako služba“ (SaaS). Je to typ technologického modelu služby, kdy je software centrálně hostován dodavatelem a zákazníkům je k dispozici prostřednictvím internetu na základě modelu předplatného.

Dodavatel obvykle poskytuje všem zákazníkům stejnou verzi softwaru, kterou si mohou stáhnout a používat všichni oprávnění uživatelé. SaaS se liší od tradičního softwaru, který je obvykle distribuován jako spustitelný soubor na místní počítače nebo do sítě. Oproti tradičnímu softwaru nabízí celou řadu výhod, jako jsou náklady, škálovatelnost a flexibilita.

Většina poskytovatelů SaaS nabízí platební strukturu „pay-as-you-go„, která eliminuje nutnost velkých počátečních kapitálových investic obvykle spojených s nákupem softwaru.

Firmy už nemusejí platit za nástroje, které možná ani nejsou kompatibilní s jejich daty a nástroji, a jejichž možnosti ani plně nevyužijí. Za službu platí jen tehdy, kdy ji reálně využívají. Firmy si mohou flexibilně volit, v jakém rozsahu budou službu dle svých potřeb využívat.

Svižná odvětví e-commerce či food delivery využijí platformu CleverAnalytics jinak než konzervativnější banky a pojišťovny.

Firmám dnes při optimalizaci i expanzi pomáhají data sbíraná pomocí beam čidel, IoT, GPS a mobilních zařízení. Lokační data jsou však obsažena i v tradičních firemních datech, jako jsou objednávky, smlouvy, informace o pobočkách, trasy kurýrů nebo adresy zákazníků.

Cena

Zásadní rozdíl je i v ceně. Lokační analýza se stala mnohem dostupnější. SaaS má potenciál pomoci firmám výrazně snížit jejich provozní náklady. V tradiční výrobě musí firmy nakupovat, instalovat a udržovat drahé softwarové a hardwarové platformy. Ty vyžadují odborné IT profesionály, kteří spravují složité konfigurace a časté aktualizace softwaru.

V případě SaaS však společnost jednoduše platí předplatné a o potřebnou infrastrukturu, údržbu a podporu se stará poskytovatel softwaru jako služby. Tím se snižují náklady spojené s vývojem a nasazením softwaru, což vede k výrazným úsporám.

Díky SaaS nemají firmy tak vysoké náklady s pořizováním konkrétního řešení. Pokud nepotřebují systém využívat stejně intenzivně po celý rok, mohou snížit licenci a platí za něj jen tehdy, když ho reálně využívají.

Výhody používání softwaru SaaS pro firmy jsou neuvěřitelné. Poskytuje úsporu nákladů, škálovatelnost, bezpečnost a vyšší spokojenost zákazníků. V důsledku toho se společnosti všech velikostí stále častěji rozhodují pro řešení SaaS pro své technologické potřeby. Není tedy divu, že trh se softwarem SaaS se podle odhadů v příštích několika letech zdvojnásobí.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang