Nemovitosti – stabilní a dlouhodobé zhodnocení úspor

Jak nejlépe zhodnotit úspory? To je otázka, kterou by si měl klást každý, kdo má naspořenou nějakou vyšší finanční částku. Je nutné myslet na to, že inflace a nestabilita měnových trhů neustále ovlivňuje reálnou hodnotu peněz. Může se stát, že finance na běžném účtu ztratí svou hodnotu klidně i o desítky procent ročně.

Běžní střadatelé a investoři neustále musí hledat možnosti, jak ochránit finance před ztrátou hodnoty. Naskýtá se řada možností od nákupu zlata, akcií přes státní dluhopisy až po nákup uměleckých děl.

Zatímco finanční trhy mohou být velmi nestabilní. Cena akcií Applu a dalších globálních firem není nikdy dlouhodobě stabilní a může se stát, že firmy zkrachují a zaniknou. Existuje však možnost dlouhodobě ochránit své úspory před nestabilitou trhů a inflací. A takovou možností je investice do nemovitostí.

Mezi roky 1998 až 2020 se průměrné ceny bytů v České republice zvýšily 4,25krát.

Investice do nemovitostí bývá často nazývána nejlepší investicí a dlouhodobě přitahuje pozornost investorů díky své stabilní povaze a schopnosti generovat trvalé pasivní příjmy. Nemovitosti poskytují konzistentní výnosy a mají potenciál pro dlouhodobý růst hodnoty. Zde je přehled důvodů, proč investovat do nemovitostí.

1. Diverzifikace portfolia

Investování do nemovitostí umožňuje diverzifikovat investiční portfolio. To snižuje riziko závislosti na jednom trhu nebo odvětví a může vést k vyváženějšímu a stabilnějšímu investičnímu portfoliu.

V případě vhodného investičního mixu by mělo být investiční portfolio chráněné před výkyvy trhu. Investor a střadatel tak dlouhodobě ochraňuje a stabilizuje svůj majetek nezávisle na momentální ekonomické situaci. Právě investice do nemovitostí mohou poskytnout portfoliu požadovaný stabilní základ.

2. Pasivní příjem

Pronájem nemovitostí může poskytovat stabilní pasivní příjem v podobě nájemného. Navíc může hodnota nemovitosti růst s časem, což znamená potenciální zhodnocení investice. Příležitost k vylepšení a renovaci nemovitostí může dále zvýšit jejich hodnotu. Pravidelné platby z nájemného mohou posloužit jako pasivní příjem, který může být důležitý při plánování financí, zejména v době důchodu.

Nemovitosti, na rozdíl od akcií, generují pasivní příjem pravidelně a majitel jej může ovlivnit. Rozhodne-li se uvolnit nemovitost na nájemní trh, je to jeho vlastní rozhodnutí a sám může částečně ovlivnit, jak moc velký příjem bude generovat.

V případě investic do akcií investor neovlivní cenu akcií Apple či Amazonu, ani dalších velkých světových firem. Investor navíc ani neovlivní, zda bude akcionářům vyplacena dividenda a případně v jaké výši. Nemovitosti jsou tak mnohem variabilnější a ovladatelnější investicí.

3. Variabilita nemovitostí

Investování do nemovitostí není omezeno pouze na byty či domy. Je možné investovat do komerčních prostor, jako jsou kanceláře, obchodní prostory či průmyslové budovy.

Rovněž existují možnosti investování do nemovitostních fondů nebo REITs (realitní investiční společnosti), což poskytuje širší škálu investičních příležitostí. Investor může v případě nákupu projektu před stavbou ovlivnit cenu stavby za m2 třeba tím, že vybere stavební firmu s lepší nabídkou.

4. Ochrana proti inflaci

Nemovitosti jsou často považovány za ochranu proti inflaci. V době růstu cen zpravidla roste i hodnota nemovitostí, což umožňuje majiteli udržet hodnotu svého majetku.

V případě pádu finanční trhů se může stát, že akcie ztratí veškerou hodnotu a firma může zkrachovat. Investice pak propadá úplně celá a investorovi nezůstane vůbec nic. Avšak v případě nemovitosti stále zůstává nějaká základní hodnota samotné stavby.

6. Zdanění a daňové výhody

V některých daňových systémech mohou být nemovitosti zdaněny výhodněji než jiné formy investic. Dále mohou existovat daňové výhody, jako jsou odpočty pro náklady na opravy nebo odpisy.

7. Kontrola investice

Investice do nemovitostí poskytuje investorovi větší kontrolu nad aktivem. Může ovlivňovat a spravovat nemovitost a provádět rozhodnutí o tom, jak investici vylepšovat či udržovat.

Kontrola investice do nemovitostí zahrnuje aktivní účast investora ve všech aspektech spojených s danou investicí. To poskytuje možnost flexibilní reakce na změny v trhu a podmínkách a umožňuje investorovi maximalizovat hodnotu svého portfolia.

Avšak tato aktivní role vyžaduje čas, úsilí a znalosti trhu. V případě, že má investor zájem být takto aktivní, může se investování do nemovitostí transformovat z pasivní investice až do aktivního podnikání.

Důležité faktory při investování do nemovitostí

Při investování do nemovitostí je klíčové vzít v úvahu několik faktorů:

  • Lokalita a trh: Výběr správné lokality s dobrou perspektivou růstu hodnoty nemovitosti a konzistentní poptávkou po nájmech je zásadní.
  • Finanční plánování: Zahrnutí všech nákladů spojených s investicí, včetně oprav, daní a správy, je klíčové pro správné zhodnocení investice.
  • Správa nemovitosti: Rozhodnutí, zda bude spravovat nemovitost sám investor, nebo využije služeb správců nemovitostí, může ovlivnit výnosy a náklady.

Při správné rozvaze jsou nemovitosti nejlepší investicí

Je nemovitost cestou jak nejlépe zhodnotit peníze? Investování do nemovitostí může být cennou součástí investičního portfolia a může se snadno stát nejlepší investicí. Je však důležité provést důkladnou analýzu a porozumět konkrétnímu trhu nemovitostí.

S vhodným výběrem a správou může investice do nemovitostí poskytnout stabilní příjmy a dlouhodobé zhodnocení, což představuje atraktivní možnost pro investory hledající dlouhodobou stabilitu a růst portfolia. V případě investování do novostavby je důležité myslet již na cenu stavby domu za m2 a vybrat vhodný projekt, které nejlépe sedí do investiční rozvahy.

Investování do nemovitostí tak může být skvělou volbou pro dlouhodobé zhodnocení finančních prostředků. Je však důležité provést důkladnou analýzu a mít dobrou strategii, aby se maximalizovaly potenciální výnosy a minimalizovala rizika spojená s touto formou investice.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang