Rentiér – jak se jím stát, co je renta a pasivní příjem

Mnoho lidí už možná o rentiérech někdy slyšelo. Někteří z nich by se rentiéry chtěli stát. Co rentiérství obnáší? Může se stát rentiérem každý? Kdo je vlastně rentiér? A jak se stát úspěšným rentiérem?


Obsah článku

 • Kdo je rentiér – osoba, která žije z pasivního příjmu z majetku, jako jsou investice či nemovitosti
 • Co je renta – pravidelný příjem z majetku
 • Jak na pasivní příjem – investování, pronájem, P2P půjčky aj.
 • Kam investovat peníze – nemovitosti, dluhopisy, akcie
 • Renta z nemovitosti – výhody a nevýhody investování do nemovitostí
 • Jak se stát rentiérem nebo rentiérkou – tipy jak investovat a zajistit si pravidelný příjem z renty

Termín „rentiér“ se používá pro osoby, které žijí z pasivních příjmů, jako jsou výnosy z majetku, investic nebo důchodu, a nepotřebují aktivně pracovat pro svůj životní obživu. Rentiéři nejsou leniví či nepracovití.

Někteří lidé se stali rentiéry díky dlouhodobé práci a investicím, které jim umožnily vytvořit pasivní příjem. Jiní mohou být rentiéry z důvodu velkého dědictví. Jak se stát rentiérem?

Rentiér, rentiérka – kdo to je?

Rentiér nebo rentiérka je osoba, která žije z příjmů vyplácených z investic, majetku nebo důchodu, spíše než z výdělku z pracovní činnosti. Rentiéři jsou často spojováni s pasivním příjmem, který nepředpokládá aktivní účast v pracovním procesu.

Rentiérem může být důchodce, avšak i kdokoliv jiný, kdo má dostatečně velký majetek nebo investice, aby mohl žít z výnosů, které tyto aktivity generují, aniž by musel pracovat.

Jednoduše lze říci, že se jedná o osobu, která žije z renty. Rentiér nebo rentiérka je tedy osoba, která žije z peněz, které investuje, a ty mu vynáší pravidelný příjem. Je potřeba, aby byl měl člověk k dispozici velký obnos kapitálu, když bude chtít být rentiérem? Nemusí tomu tak být. Rentiérem se může stát téměř každý, kdo je ochotný své peníze investovat a ví, jak na pasivní příjem.

Co je renta?

Co je renta a jak ji využít ke svému prospěchu? Renta je pravidelný příjem z kapitálu. To znamená, že pokud jedinec investuje část svých peněz, určitý obnos se mu z této investice bude pravidelně vracet. Tato částka, která investorovi pravidelně přichází z investovaného kapitálu, je právě již zmíněná renta.

Rentu dostává rentiér jako náhradu za určitý majetek, investice nebo práci, kterou v minulosti provedl. Tento termín se často používá k označení příjmů z majetku, jako jsou pronájmy nemovitostí, výnosy z investic, dividenda z akcií nebo příjmy z důchodu.

Renta může být také spojena s pojmem „pasivní příjem„, protože obvykle nevyžaduje aktivní účast v průběhu generování tohoto příjmu.

Pasivní příjem – jak na něj?

Pasivní příjem je druh příjmu, který je po počátečním nastavení nebo investici získáván trvale bez většího úsilí nebo aktivní účasti. Často vyžaduje počáteční práci, jako je vytvoření produktu, investice do nemovitostí, vybudování podniku nebo nastavení systému.

Jakmile jsou jednou založeny, pasivní zdroje příjmů generují příjem na autopilota, což jednotlivcům umožňuje vydělávat peníze pasivně a zároveň se věnovat jiným činnostem nebo jiným zájmům.

Existuje několik způsobů, jak na pasivní příjem. Zde je několik běžných způsobů:

 • Investování do akcií nebo fondů vyplácejících dividendy
 • Pronajímání nemovitost
 • Peer-to-peer půjčky
 • Vytváření a prodávání digitálních produktů
 • Vybudování online firmu
 • Vytvoření a licencování své tvůrčí práce

Je potřeba myslet na to, že vybudování pasivního zdroje příjmů obvykle vyžaduje počáteční investici času, úsilí a někdy i peněz. Je nezbytné prozkoumat a zvolit metodu, která odpovídá dovednostem, zájmům a dlouhodobým cílům člověka.

Vyhledání odborné rady, jak na pasivní příjem, nebo vedení navíc může pomoci činit informovaná rozhodnutí o investicích a podnikání.

Kam investovat peníze?

Nejprve je třeba se rozhodnout, kam investovat peníze. První z možností, jak lze peníze investovat a získat tak rentu, jsou půjčky. Přestože je nezpochybnitelnou výhodou půjček pevný úrok, má tento způsob investice také své mínusy.

V případě půjčky je potřeba brát v potaz, že je to právě ta osoba, či společnost, které jsou peníze půjčovány, kdo se zaručí, že daný obnos vrátí. A slib by měla dodržet. Nicméně ne vždy tomu tak může být. Proto je třeba pečlivě uvážit, které firmě či osobě půjčit peníze či koupit její dluhopisy.

Další nevýhodou investování peněz prostřednictvím půjček je vliv inflace. Protože se půjčují peníze většinou na delší časový úsek, mohou se věřiteli peníze vrátit v řádu až desítek let. Inflace za tu dobu sníží reálnou hodnotu peněz. To znamená, že si za půjčený obnos koupí věřitel méně věcí, než před časem, kdy peníze protistraně půjčil.

Peníze lze investovat také do akcií akciových společností. Investováním do akcií určité firmy získá investor částečný podíl na zisku této společnosti. Přestože je nevýhodou investice do akcií nestabilnost či kolísavost jejich cen v závislosti na hospodářském cyklu, má také několik nesporných výhod. Jaké kroky podniknout při koupi akcií firmy?

Protože jsou ceny akcií vyšší než inflace, je investice peněz do akcií dlouhodobě nejvýhodnější. Nicméně i v tomto případě je třeba dát si pozor na firmu, jejíž akcie investor kupuje. Je dobré investovat do stabilních firem a také pozorně sledovat globální i domácí trh s akciemi. Například pokles akcií společnosti Alibaba popisuje tento článek.

Při investici do akcií je dobré mít přehled o aktuální situaci na akciovém trhu.

Renta z nemovitosti

Nemovitosti jsou další z možností, jak získat rentu z investovaného kapitálu. Nesporná výhoda investice do nemovitosti je, že objekt zůstává ve vlastnictví investora a může s ním nakládat podle vlastního uvážení. Pokud protistrana – nájemník, se kterým majitel uzavře smlouvu své sliby nedodrží, investor o své vložené peníze do nemovitosti nepřijde.

Ani inflace tuto investici nemusí ovlivnit. Pokud se mír inflace zvýší, je možné úměrně k její hodnotě navýšit cenu pronájmu. Tudíž je koupě vlastní nemovitosti poměrně jistou investici. Tomu, koho zajímá renta z nemovitosti, recenze mohou nasměrovat k výběru toho správného produktu.

Další z možností, jak si zařídit příjem z renty, je například pronajímání nemovitostí.

Jak se stát rentiérem nebo rentiérkou?

A jak tedy investovat své peníze a zajistit si tak pravidelný příjem z renty? Nejdřív je samozřejmě potřeba uvážit, jaký obnos kapitálu je člověk ochotný investovat. Od toho by se měl odvíjet způsob, jak a kam bude své peníze vkládat. Záleží také na obnosu investovaných peněz, do jaké míry se daný člověk rentiérstvím uživí.

Vydělat určitý finanční obnos lze také podnikáním na internetu. Pro tyto účel je vhodné investovat do koupi vlastní domény.

Pokud se dotyčný vyzná v situaci na trhu v oblasti, do které by chtěl investovat, ví co je renta a jak se stát rentiérem, může začít s rentiérstvím sám. Pokud tomu tak není, je dobré se v tomto oboru dovzdělat nebo využít služeb odborníků.

Například v případě, že by chtěl investor vložit své peníze do akcií, může využít takzvaných dividových fondů. Tyto fondy spravují akcie různých firem a rozloží investovanou částku do více akcií. Nespornou výhodou je, že se investor o své peníze nemusí starat.

Nevýhodou je, že si provozovatel fondu strhává poplatek za správu účtu. Většinou se strhnutá částka pohybuje kolem 1-2 % ročně. Závisí tudíž jen na investorovi, zda si chce peníze vložené do akcií spravovat sám, nebo se obrátí na podílové investiční fondy.

Další možností jsou tzv. dividendové fondy, které vyplácí pravidelnou dividendu.

Pasivní investování

Pasivní investování je investiční strategie, jejímž cílem je kopírovat výkonnost určitého tržního indexu nebo benchmarku namísto aktivního výběru a obchodování s jednotlivými cennými papíry. Zahrnuje nákup a držení diverzifikovaného portfolia cenných papírů, často prostřednictvím nízkonákladového indexového fondu nebo fondu obchodovaného na burze (ETF).

Cílem pasivního investování je dosáhnout dlouhodobého růstu minimalizací poplatků a vyhnout se rizikům spojeným se snahou překonat trh aktivním obchodováním. Vychází z přesvědčení, že v dlouhodobém horizontu má celkový trh tendenci k růstu, takže pasivní investování je pro mnoho investorů nenáročnější a méně stresující.

Renta z nemovitosti – recenze, zkušenosti

Recenze renty z nemovitosti majitelů domů na jejich zkušenosti s rentou z nemovitosti se mohou lišit v závislosti na jejich individuální situaci a kvalitě jejich nájemníků. Zde je však několik společných názorů, které majitelé domů často sdílejí v recenzích renty z nemovitosti:

 • Další příjem: Mnoho majitelů domů oceňuje finanční výhody, které s sebou pronájem jejich nemovitosti přináší. Příjmy z pronájmu mohou sloužit jako zdroj pasivního příjmu.
 • Údržba nemovitosti: Pronájem nemovitosti často vyžaduje, aby majitel domu byl zodpovědný za pravidelnou údržbu a opravy. Celkově lze údržbu považovat za nezbytnou součást udržování hodnoty a stavu nemovitosti.
 • Spolehlivost nájemce: Spolehlivost a chování nájemníků výrazně ovlivňuje zkušenosti majitelů domu.
 • Problémy s nájemníky: Naopak majitelé domů někdy čelí problémům s nájemníky, kteří mohou způsobovat škody na majetku, porušovat nájemní smlouvy nebo neplatit nájemné. Řešení takových problémů může vést ke stresu, finančním ztrátám, a dokonce i k právním komplikacím.
 • Podmínky na trhu s pronájmy: V období vysoké poptávky může být nalezení spolehlivých nájemníků a maximalizace příjmů z pronájmu relativně snazší. Na trhu s nízkou poptávkou však mohou mít majitelé domů potíže s přilákáním nájemníků a možná budou muset snížit ceny pronájmu.
 • Dodržování právních předpisů: Majitelé domů musí zajistit dodržování místních a národních zákonů týkajících se pronájmu a správy nemovitostí. To zahrnuje znalost předpisů o pronájmu, bezpečnostních předpisů a práv pronajímatele a nájemce.

Je důležité si uvědomit, že zkušenosti s rentou z nemovitosti každého majitele domu se mohou výrazně lišit v závislosti na faktorech, jako je lokalita, typ nemovitosti, výběr nájemníků a osobní zapojení do správy pronájmu.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang