Rentiér – kdo to je, význam slova, jak se stát rentiérem

Co si vlastně představit pod pojmem rentiér? Mnoho lidí už možná o rentiérech někdy slyšelo. Někteří z nich by se rentiéry chtěli stát. Co ale rentiérství obnáší? Může se stát rentiérem každý? A jak se stát úspěšným rentiérem? Na všechny tyto otázky zodpoví následující článek.

Rentiérství je v poslední době oblíbeným přivýdělkem či plnohodnotnou prací mnoha lidí po celém světě. Kdo přesně takový rentiér je?

Kdo je rentiér?

Pro pochopení náplně činnosti rentiéra je potřeba si nejprve ujasnit, kdo to vlastně rentiér je. U dostupných definic rentiérů se lze dočíst, že se jedná o osobu, která žije z renty. Co to ale renta je a jak ji využít ke svému prospěchu?

Renta je pravidelný příjem z kapitálu. To znamená, že pokud jedinec investuje část svých peněz, určitý obnos se mu z této investice bude pravidelně vracet. Tato částka, která investorovi pravidelně přichází z investovaného kapitálu, je právě již zmíněná renta.

Rentiér je tedy osoba, která žije z peněz, které investuje, a ty mu vynáší pravidelný příjem. Je ale potřeba, aby byl měl člověk k dispozici velký obnos kapitálu, když bude chtít s rentiérstvím začít? Nemusí tomu tak být. Rentiérem se může stát téměř každý, kdo je ochotný své peníze investovat a ví, jak na to.

Kam investovat peníze?

Nejprve je třeba se rozhodnout, kam investovat peníze. První z možností, jak lze peníze investovat a získat tak rentu, jsou půjčky. Přestože je nezpochybnitelnou výhodou půjček pevný úrok, má tento způsob investice také své mínusy.

V případě půjčky je potřeba brát v potaz, že je to právě ta osoba, či společnost, které jsou peníze půjčovány, kdo se zaručí, že daný obnos vrátí. A slib by měla dodržet. Nicméně ne vždy tomu tak může být. Proto je třeba pečlivě uvážit, které firmě či osobě půjčit peníze či koupit její dluhopisy.

Další nevýhodou investování peněz prostřednictvím půjček je vliv inflace. Protože se půjčují peníze většinou na delší časový úsek, mohou se věřiteli peníze vrátit v řádu až desítek let. Inflace za tu dobu sníží reálnou hodnotu peněz. To znamená, že si za půjčený obnos koupí věřitel méně věcí, než před časem, kdy peníze protistraně půjčil.

Peníze lze investovat také do akcií akciových společností. Investováním do akcií určité firmy získá investor částečný podíl na zisku této společnosti. Přestože je nevýhodou investice do akcií nestabilnost či kolísavost jejich cen v závislosti na hospodářském cyklu, má také několik nesporných výhod.

Při investici do akcií je dobré mít přehled o aktuální situaci na akciovém trhu.

Protože jsou ceny akcií vyšší než inflace, je investice peněz do akcií dlouhodobě nejvýhodnější. Nicméně i v tomto případě je třeba dát si pozor na firmu, jejíž akcie investor kupuje. Je dobré investovat do stabilních firem a také pozorně sledovat globální i domácí trh s akciemi. Například pokles akcií společnosti Alibaba popisuje tento článek.

TIP: Tento článek radí, jaké kroky podniknout při koupi akcií firmy.

Nemovitosti jsou další z možností, jak získat rentu z investovaného kapitálu. Nesporná výhoda investice do nemovitosti je, že objekt zůstává ve vlastnictví investora a může s ním nakládat podle vlastního uvážení. Pokud protistrana – nájemník, se kterým majitel uzavře smlouvu své sliby nedodrží, investor o své vložené peníze do nemovitosti nepřijde.

Další z možností, jak si zařídit příjem z renty, je například pronajímání nemovitostí.

Ani inflace tuto investici nemusí ovlivnit. Pokud se mír inflace zvýší, je možné úměrně k její hodnotě navýšit cenu pronájmu. Tudíž je koupě vlastní nemovitosti poměrně jistou investici.

Jak se stát rentiérem?

A jak tedy investovat své peníze a zajistit si tak pravidelný příjem z renty? Nejdřív je samozřejmě potřeba uvážit, jaký obnos kapitálu je člověk ochotný investovat. Od toho by se měl odvíjet způsob, jak a kam bude své peníze vkládat. Záleží také na obnosu investovaných peněz, do jaké míry se daný člověk rentiérstvím uživí.

TIP: Vydělat určitý finanční obnos lze také podnikáním na internetu. Pro tyto účel je vhodné investovat do koupi vlastní domény.

Pokud se dotyčný vyzná v situaci na trhu v oblasti, do které by chtěl investovat, může začít s rentiérstvím sám. Pokud tomu tak není, je dobré se v tomto oboru dovzdělat nebo využít služeb odborníků.

Další možností jsou tzv. dividové fondy.

Například v případě, že by chtěl investor vložit své peníze do akcií, může využít takzvaných dividových fondů. Tyto fondy spravují akcie různých firem a rozloží investovanou částku do více akcií. Nespornou výhodou je, že se investor o své peníze nemusí starat.

Nevýhodou je, že si provozovatel fondu strhává poplatek za správu účtu. Většinou se strhnutá částka pohybuje kolem 1-2 % ročně. Závisí tudíž jen na investorovi, zda si chce peníze vložené do akcií spravovat sám, nebo se obrátí na podílové investiční fondy.

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang