Několik velkých bank chce vytvořit novou digitální měnu

Digitální peníze centrálních bank (central bank digital currencies, CBDC) – jejich přínosy, možná rizika a co by obnášelo jejich zavedení v České republice?

Digitální peníze centrálních bank jsou digitální peníze, které jsou určitou pohledávkou jejich držitele vůči centrální bance. CBDC přestavují novou, digitální formu peněz emitovaných centrální bankou a stejně jako současné hotovostní peníze je lze využít jako prostředek k placení i ke spoření.

CBDC rozšiřují přístup k bezhotovostním penězům centrálních bank. Nyní mají přístup k CBDC jen obchodní banky v podobě peněz na účtech u centrální banky. V případě retailové emise (univerzální) by CBDC získaly i další subjekty – občané a firmy.

Problematikou digitálních peněz centrálních bank se od roku 2016 zabývá Česká národní banka (ČNB). V únoru 2021 byla zřízena pracovní skupina k problematice CBDC, v níž jsou zastoupeny všechny relevantní útvary ČNB.

Hlavním úkolem je sledovat a analyzovat vývoj v oblasti CBDC, jejich dopady na ČNB a Českou republiku, analýzy, zda vůbec a za jakých podmínek by bylo důvodné reálně uvažovat o případné emisi CBDC Českou národní bankou.

Bankovní rada ČNB zatím nepřijala nějaké rozhodnutí ve věci emise českých CBDC.

Před zavedením digitálních peněz centrální banky v České republice by podle zástupců pracovní skupiny muselo předcházet důkladné vyhodnocení jejich potřebnosti a přidané hodnoty ve specifických tuzemských podmínkách i veřejná debata o takovém kroku.

Pokud by se uvažovalo o možnosti vydání CBDC ze strany ČNB, mělo by dojít ke změně legislativy, neboť stávající právní úprava emisi CBDC v ČR neumožňuje.

Do projektu nové kryptoměny se zapojily Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG, State Street a UBS.

Tento projekt je na stole již od roku 2015, nyní se posunul do další fáze. Nová kryptoměna by se používala na vypořádání transakcí přes blockchain.

Banky nyní podle Financial Times vedou jednání s centrálními bankami a regulátory.

Budoucnost peněz je digitální

V dnešní době rozvíjející technologie a digitální inovace představují nové možnosti v mnoha oblastech životů lidí, včetně financí. Jednou z nejvíce zřejmých změn v bankovnictví je přechod od tradiční fyzické hotovosti k digitálním penězům.

Digitální peníze bank jsou vlastně elektronické záznamy finančních prostředků, které jsou uloženy a spravovány bankou nebo finanční institucí. Tyto peníze neexistují ve fyzické podobě, jako jsou mince a bankovky, nicméně jsou zaznamenány v digitální formě na účtech klientů.

Výhody digitálních peněz v bankách

Digitální peníze lze použít pro různé finanční transakce, včetně platby za zboží a služby, převody mezi účty a investice. Jejich výhody:

  1. Bezpečnost: Digitální peníze jsou mnohem méně náchylné ke ztrátě nebo krádeži než fyzické peníze. Banky používají moderní technologie a šifrování k ochraně digitálních účtů svých klientů.
  2. Pohodlí: Digitální peníze umožňují rychlé a pohodlné transakce přes internet, mobilní aplikace nebo platební karty. Klienti nemusí nosit hotovost nebo fyzické karty s sebou.
  3. Snadný přístup: Digitální peníze jsou k dispozici 24/7, což umožňuje klientům spravovat své finance kdykoli a kdekoli. To je zvláště výhodné v době, kdy jsou banky omezeny otevíracími hodinami.
  4. Transparency: Digitální peníze poskytují klientům přehled o jejich finanční situaci, historii transakcí a stavu účtu v reálném čase.
  5. Možnosti investic: S digitálními penězi mohou klienti snadno investovat do akcií, dluhopisů, kryptoměn a dalších aktiv, což může zvýšit jejich finanční růst.

Digitální peníze v bankách mají velký potenciál pro budoucnost financí. Některé trendy a vývoje, které mohou ovlivnit tuto oblast, zahrnují:

  1. Rozvoj kryptoměn: Kryptoměny, jako je bitcoin, již ukázaly, že digitální formát může být úspěšným způsobem ukládání a přenosu hodnoty. Banky zkoumají možnosti integrace kryptoměn do svých služeb.
  2. Rozšiřování mobilního bankovnictví: Mobilní aplikace bank umožňují klientům rychlý a snadný přístup k jejich účtům a možnost provádět transakce pomocí chytrých telefonů.
  3. Rozvoj platebních technologií: Platební technologie, jako je digitální peněženka a QR kódy, umožňují rychlejší a bezkontaktní platby, což zvyšuje pohodlí pro spotřebitele.
  4. Regulace a bezpečnost: Banky budou muset neustále inovovat, aby zajistily bezpečnost digitálních peněz a splnily regulace týkající se ochrany spotřebitelů.

Digitální peníze bank mají jasnou budoucnost a budou hrát stále větší roli ve finančních životech. Je důležité, aby banky pokračovaly v investování do technologií a bezpečnostních opatření, aby zajistily, že digitální finance budou pro klienty bezpečné, pohodlné a efektivní.

Tato inovace otevírá dveře k novým možnostem v oblasti financí a může přispět k lepší finanční stabilitě a správě.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang