Pojištění auta – co kryje, jak ho sjednat a zrušit

Pojištění aut je klíčovým prvkem pro každého majitele motorového vozidla. Toto pojištění poskytuje ochranu pro majitele vozidla v případě nehod či jiných nepředvídatelných situací. Jaké jsou druhy pojištění auta? A jak zrušit povinné ručení?

Bezpečnost na cestách není jen o řízení, nýbrž i o tom, jak dobře je člověk připraven na nepředvídatelné události. Jedním z klíčových kroků k tomu, aby bylo vozidlo i pasažéři skutečně chráněni, je správně zvolené pojištění.

Ačkoliv toto téma může působit komplikovaně, tento průvodce provede čtenáře důležitými aspekty pojištění auta od základních druhů pojištění až po faktory, které ovlivňují cenu pojistného.

Druhy pojištění – povinné a havarijní pojištění

Pokud jde o pojištění aut, rozlišují se dva druhy – povinné a dobrovolné. V prvním případě se jedná o povinné ručení, které je povinné ze zákona. Každý motorista ho musí mít sjednané, jinak mu hrozí pokuta.

Dobrovolné pojištění je havarijní. To tedy sjednané být nemusí, ovšem doporučuje se rovněž sjednat. Zejména pokud má člověk novější vozidlo.

A jaký je rozdíl mezi povinným a havarijním pojištěním? Povinné pojištění, tedy povinné ručení, chrání majetek a zdraví třetích osob. To znamená, že pokud někdo způsobí dopravní nehodu, pojišťovna za něj zaplatí škodu vzniklou třetím osobám. Jedná se jak o škodu na majetku, tak na zdraví.

Škodu vzniklou na vozidle škůdce pojišťovna z povinného ručení neplatí. K tomu právě slouží havarijní pojištění. Tento druh pojištění tak chrání vlastní majetek pojištěného. V rámci havarijního pojištění lze pojistit např.:

  • střet se zvěří
  • vandalismus
  • živelné pohromy (kroupy, povodeň)
  • odcizení

Mnoho pojišťoven nabízí sjednání povinného a havarijního pojištění společně za výhodnější ceny. Zejména majitelé dražších a novějších vozidel by měli o obou druzích pojištění uvažovat.

Nejlepší pojištění – kalkulačka povinného ručení bez osobních údajů

Když někdo provádí přepis vozidla Praha či kdekoliv jinde, musí sjednat nové povinné ručení. V takovém případě ho jistě bude zajímat, jak najít nejlevnější pojistku na auto. Dobrou zprávou je, že to není příliš složité.

V dnešní době je totiž možné najít nejlepší a nejlevnější pojištění online a rovnou ho lze i online sjednat. Existují online srovnávače nebo kalkulačky povinného ručení bez osobních údajů, které umožňují snadné srovnání cen a podmínek od různých pojišťoven.

Tyto nástroje jsou zdarma a nezávazné. Stačí do nich zadat technické parametry vozidla a sytém vygeneruje nabídku všech pojišťoven. Kdo chce mít konkrétní či výhodnější ceny, musí zadat i osobní údaje. Ceny pojištění totiž závisejí na např. bydlišti pojistníka, jeho řidičské historii či věku.

Sjednání pojištění auta

Pokud se někdo rozhodne pro nabídku konkrétní pojišťovny, může pojištění sjednat rovnou prostřednictvím srovnávače či kalkulačky povinného ručení bez osobních údajů, příp. může přejít přímo na webové stránky pojišťovny.

V první řadě je třeba vyplnit online formulář. Tento formulář bude obsahovat informace o pojistníkovi, vozidle a řidičské historii. Je dobré mít u sebe velký technický průkaz.

Po vyplnění formuláře obdrží klient kalkulaci pojistného. Může si hrát s různými možnostmi krytí a limitů pojistného, aby našel optimální kombinaci pro své potřeby. Kalkulačky na webových stránkách často umožní vidět, jak se změny v krytí projeví na celkovém pojistném.

Jakmile vybere optimální nabídku, může pokračovat v dokončení procesu online. To zahrnuje potvrzení o přečtení podmínek smlouvy a případně podpis elektronické smlouvy. Následně bude klient vyzván k provedení platby.

Po úspěšném provedení platby klient obdrží potvrzení o sjednání pojištění a pojišťovna pošle pojistnou smlouvu a pojistné podmínky. V případě povinného ručení i tzv. zelenou kartu. Tyto dokumenty jsou důležité pro případné budoucí nároky a také pro potvrzení, že bylo pojištění sjednáno.

Cena pojištění auta

Cena pojištění auta, ať už povinného nebo havarijního, závisí na řadě faktorů. Pojišťovny používají komplexní algoritmy a statistiky k určení individuálního rizika každého řidiče a vozidla. Níže jsou uvedeny hlavní faktory, které ovlivňují cenu pojištění auta:

  • Typ a stáří vozidla – nová vozidla mají obvykle vyšší pojistné než starší, protože jejich opravy a náhrady jsou často nákladnější.
  • Věk pojištěného – mladí a nezkušení řidiči obvykle platí vyšší pojistné, stejně tak jako třeba senioři, kteří jsou obecně považování za rizikové.
  • Místo bydliště – v oblastech s vyšším výskytem nehod, krádeží nebo větším provozem může být cena vyšší. Zejména to platí pro větší města.
  • Délka bezeškodního období – délka doby bez nehod nebo pojistných událostí vede k slevám na pojistném (systém bonus/malus).
  • Spoluúčast – v případě havarijního pojištění má výše finančního podílu při škodě, který je hrazen majitelem vozidla, významný vliv na výši pojistného.
  • Typ parkování, zabezpečení vozidla aj. – parkování na ulici nebo v místech s vyšší kriminalitou, stejně tak jako úroveň zabezpečení vozidla může zvýšit/snížit cenu pojištění.

Při výběru pojištění auta je důležité porovnávat nabídky od různých pojišťoven, a to s ohledem na výše uvedené faktory a individuální potřeby.

Jak zrušit povinné ručení

Pokud se někdo rozhodne pro přepis vozidla Praha nebo se mu bude zdát, že platí za povinné ručení moc, jistě ho bude zajímat, jak zrušit povinné ručení. Není to nic složitého.

V případě přepisu vozidla je třeba změnu vlastníka oznámit pojišťovně co nejdříve. Pojišťovna totiž počítá pojistné až do doby, kdy jí byla změna oznámena, nikoliv kdy ke změně vlastníka došlo. Pokud by tedy někdo oznámil pojišťovně přepis vozidla až po měsíci, bude muset zaplatit pojistné i za ten měsíc, kdy už vlastníkem nebyl.

Co se týká návodu, jak zrušit povinné ručení v případě, kdy člověk našel výhodnější nabídku, pak je nutné počkat až do konce pojistného období. To se sjednává zpravidla na 1 rok. Přesné datum ukončení povinného ručení je uvedené v zelené kartě.

Kdo chce povinné ručení zrušit ke konci pojistného období, musí pojišťovně poslat výpověď povinného ručení. Důležité je, že výpověď musí být zaslána min. 6 týdnů před ukončením pojistného období. Pokud někdo nezašle výpověď včas, dojde k automatickému prodloužení pojištění o další rok.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang