Povinné ručení a havarijní pojištění – jak se počítá a tabulka

Při hledání nejvýhodnějšího pojištění auta člověk určitě narazí na pojmy jako povinné ručení a havarijní pojištění. Jedná se totiž o dvě nejčastější pojištění auta, která však mezi sebou mají zásadní rozdíly. Navíc neexistuje ani žádný univerzální ceník pro tyto pojištění. V čem se pojištění liší a od čeho se odvíjí jejich cena? Pro jaké případy se vyplatí sjednat povinné ručení a kdy naopak havarijní pojištění? 

Povinné ručení a havarijní pojištění se liší v hlavních dvou věcech, a to ve své funkci a povinnosti jej mít sjednané. Jak již napovídá název, povinné ručení je ze zákona dané.

Naopak havarijní pojištění je čistě dobrovolné a záleží na individuálním zvážení. Havarijní pojištění má také mnohem větší pokrytí. Povinné ručení kryje pouze škody způsobené na cizím vozidle, havarijní pojištění naopak škody na tom vlastním.

Povinné ručení

Povinné ručení, jindy nazývané jako zákonné pojištění auta, tedy musí každé auto v České republice mít sjednané. Pokud tomu tak není, hrozí řidiči nemalé pokuty. Je důležité zmínit, že tato povinnost platí pro všechna vozidla, tedy i pro motocykly.

Povinné ručení nabízí většina pojišťoven fungujících v Česku, čímž pádem cena v důsledku konkurence klesá. Na rozdíl od něj tedy havarijní pojištění povinné není, a i přestože ho stále sjednává více řidičů, nejedná se o nezbytné výdaje.  

Povinné ručení se vztahuje pouze na škody způsobené na cizím vozidle, platí i na způsobené škody na zdraví. Klient, který má tedy povinné ručení sjednané, z něj nic nezíská, avšak vyhne se výdajům za způsobené škody.

Povinné ručení je zákonem dané, platit ho tak musí každý majitel auta. Může však ušetřit mnoho výdajů i starostí.

Povinné ručení neplatí, pokud se nehoda stala ve chvíli, kdy byl řidič pod vlivem. V takovém případě pojišťovna nemá povinnost vyplatit pojištění. Ve všech ostatních situacích se tedy jedná o způsob, jak se vyhnout platbě poškození cizího majetku.

I proto mnoho řidičů sjednává nejlevnější zákonné pojištění auta. To lze jednoduše najít pomocí online kalkulačky povinného ručení, která srovná nabídky desítek pojišťoven a najde tu nejvýhodnější. 

Případné zrušení povinného ručení musí proběhnout dle stanovených podmínek. Důvody ke zrušení pojistky mohou být různé, patří mezi ně například prodej a převod vozidla na nového majitele, nespokojenost s cenami stávající pojišťovny a podobně.

Nejlevnější povinné ručení

Bohužel neexistuje žádná univerzální tabulka povinného ručení. Cena povinného ručení se počítá podobně jako u havarijního pojištění. Získat lepší cenu lze pomocí sjednání online povinného ručení v kalkulačce.

Pro výpočet v kalkulačce je třeba zadat osobní údaje a informace o vozidle. Klient se nemusí bát, že by sjednané povinné ručení nemělo stejnou váhu jako běžné, zelenou kartu a další dokumentace obdrží v e-mailu.

Pojišťovny pracují s mnoha statistikami, a tak lepší cenu dostávají lidé s bydlištěm na vesnici, protože je zde menší nehodovost. Podobně tak lepší cenu získá starší člověk, protože se počítá již s jeho zkušenostmi za volantem. Údaje o vozidle lze jednoduše najít ve velkém technickém průkazu

Při výběru nejvýhodnějšího povinného ručení by měl klient dávat pozor i na to, jaká výše pojistného limitu by mohla být dostačující, pokud dojde k pojistné události. Tento limit si může klient určit dle toho, jak často vozidlo užívá, či na jak frekventovaných trasách.

Havarijní pojištění

I přestože je havarijní pojištění dobrovolné, nabízí ho mnoho pojišťoven za výhodné ceny a stává se už nedílnou součástí pojištění auta. Co je to havarijní pojištění? Havarijní pojištění vozidel na rozdíl od povinného ručení při způsobené havárii kryje škody způsobené na vozidle klienta. Současně nabízí různé možnosti, kdy se lze připojistit i proti: 

  • vandalismu
  • střet se zvěří
  • odcizení vozidla – pokud dojde ke krádeži automobilu, pojišťovna by měla uhradit způsobenou škodu
  • živelným pohromám

Mnoho pojišťoven nabízí výhodnější nabídky, pokud klient zvolí připojištění všech faktorů. Cena havarijního pojištění se odvíjí nejen od jeho pokrytí, vliv mají i již zmíněné osobní údaje a informace o vozidle.

Havarijní pojištění kryje škody způsobené na vozidle majitele, lze také připojistit proti krádeži, střetu se zvířetem či vandalismu.

Důležitým údajem, který klient musí také zvolit, je tzv. spoluúčast. Ta značí, jakým podílem se pojistník v případě jakékoliv pojistné události finančně podílí, tedy o kolik procent se částka vyplácená pojišťovnou sníží.

Samozřejmě platí čím větší spoluúčast, tím nižší cena havarijního pojištění. Většina pojišťoven doporučuje spoluúčast okolo 10%. Podobně jako u povinného ručení i pro nalezení toho nejlevnějšího havarijního pojištění se vyplatí vyzkoušet kalkulačku. 

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang