Jak koupit akcie? Pravidla pro výběr těch pravých

Než začneme laborovat nad jakýmkoli nákupem akcií, připomeňme si, jak při nákupu akcií postupuje Warren Buffett, jeden z nejúspěšnějších investorů světa, řídící společnost Berkshire Hathaway. Buffett upřednostňuje srozumitelné byznysy s dobrou bilancí, vysokou návratností investic, rozumnou valuací a silnou pozicí na trhu.

Podle Buffetta je třeba dobře vybírat a jakmile si jednou podle určitých kritérií vyberete, nezačít hned při prvním zakolísání akcie panikařit. Buffett je přesvědčen o tom, že nejlepší nápady bývají často nejjednoduššími. Mimoto v investování výše odměny nezávisí na stupni obtížnosti.

Buffettův přístup z něj učinil dlouhodobého vítěze v případě akcií Coca-Cola (KO), American Express (AXP) či Wells Fargo (WFC). Avšak ani Buffettovi se v posledních letech potíže nevyhnuly: Akcie Coca-Coly a American Express poslední dobou stagnovaly.

Kdo je Warren Buffet?

Warren Buffett je americký obchodní magnát, investor a filantrop. Je považován za jednoho z nejúspěšnějších investorů na světě a je předsedou představenstva, generálním ředitelem a největším akcionářem společnosti Berkshire Hathaway.

Buffett, známý jako „věštec z Omahy“, je proslulý svým vyznáváním hodnotového investování a osobní šetrností navzdory svému obrovskému bohatství. Je také známý svými dary na různé dobročinné účely.

Buffett často hovoří o důležitosti trpělivosti a řízení rizik při investování a věří, že znalosti a disciplína jsou základními složkami úspěchu při budování bohatství. Někteří ho označují za jednoho z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších investorů všech dob.

Buffettovy akcie

Akcie banky Wells Fargo se dostaly před nedávnem taktéž pod tlak v důsledku skandálu s otevíráním nových účtů. Mohly by se však z toho letos dostat a posílit. Také Buffetova největší investice posledních let do akcií IBM (IBM) nebyla zrovna zdařilá (zatím), jelikož IBM zaostává za širším trhem. Popisované nesnáze, které Buffetta trápí, pouze dokládají složitost hry, jakou investování je.

Analytici z Barron’s přistupují k akciovým investicím flexibilně a při vyhodnocování budoucí ziskovosti akciových pozic používají i Buffettových rad. Analytici z Barron’s favorizují hodnotové akcie (ty s momentálně nízkým poměrem PE a ceny vůči účetní hodnotě), nicméně neopomíjejí zcela ani růstové akcie (ty s rapidním růstem zisků a tržeb). Ty je možné najít také na českých investičních platformách, jako například Portu a Fondee.

Každý investor by však podle nich rozhodně měl k investování do konkrétních akcií přistupovat až poté, co si vytvořil dobře diverzifikované investiční portfolio.

Proč kupovat akcie?

Nákup akcií je jedním z nejběžnějších způsobů, jak jednotlivci a společnosti investují své peníze na burze. Při nákupu akcií vlastníte část veřejně obchodované společnosti a můžete získat expozici v různých průmyslových odvětvích s pouhými několika investicemi.

Akcie také poskytují větší potenciál výnosu než jiné investice, například dluhopisy. to znamená, že pokud akciový trh roste, může s ním růst i celková hodnota vašeho portfolia, což může vést k vyššímu výnosu z vaší investice, než kdybyste stejnou částku investovali do nízkorizikového aktiva, například do dluhopisu.

Proto jsou akcie oblíbenou investicí pro ty, kteří chtějí investovat dlouhodobě a jsou ochotni podstoupit riziko, aby se mohli těšit z potenciálních zisků. I tak je ale potřeba trochu vědět, jak akcie nakupovat.

Na co si dát pozor při kupování akcií?

Finanční údaje společnosti: Prozkoumejte a analyzujte finanční výkazy společnosti, jako jsou rozvahy a výkazy zisků a ztrát. Zvažte, jakou hodnotu mají akcie na základě vykázaných zisků a příjmů.

Podmínky na trhu a v odvětví: Prozkoumejte celkové odvětví, ve kterém společnost působí, a také aktuální tržní podmínky. Analyzujte ekonomické ukazatele, abyste získali představu o stavu ekonomiky a o tom, jak ovlivňuje akcie.

Vedení společnosti: Zhodnoťte efektivitu vedení akciové společnosti na základě faktorů, jako je například to, jak dobře řídí provoz a zisky společnosti, jejich schopnost inovovat a jejich celkové strategie úspěchu.

Tolerance k riziku: Zhodnoťte toleranci k riziku spojenou s investicí do určité akcie a určete, zda je tato akcie vhodná pro váš individuální rizikový profil. Zvažte volatilitu akcie a to, zda vám nevadí potenciální ztráty, které mohou být s jejím vlastnictvím spojeny.

Diverzifikace: Zjistěte, zda se daná akcie hodí do vašeho celkového portfolia. zahrňte do něj dostatečnou diverzifikaci, aby jeden sektor nebo investice nepotopily celé vaše portfolio.

Ocenění: V případě, že se jedná o akcie, které jsou v prodeji, je nutné, abyste si uvědomili, že se jedná o akcie, které jsou v prodeji: Pochopte, jakou má akcie hodnotu, a to analýzou různých ukazatelů ocenění. Prozkoumejte taková kritéria, jako je poměr ceny k zisku a poměr ceny k účetní hodnotě, která vám pomohou odhadnout hodnotu akcie.

Vstupní a výstupní body: Stanovte si rozumná očekávání, kdy akcie nakoupit a kdy prodat. Zvažte faktory, jako je historická výkonnost akcie, konkurenční prostředí společnosti a vaše osobní investiční cíle.

Akciová burza

Burza cenných papírů je platforma, kde mohou jednotlivci a společnosti nakupovat a prodávat akcie společností. Společnosti kótované na burze vydávají akcie (označované také jako akcie) veřejnosti, a to buď prostřednictvím primární veřejné nabídky (IPO), nebo prostřednictvím sekundární nabídky. Když si koupíte akcii společnosti, vlastníte část této společnosti.

Na akciovém trhu se kupující a prodávající akcií setkávají převážně prostřednictvím burzy cenných papírů. Burza cenných papírů je regulovaný trh, na kterém se nakupují a prodávají akcie všech veřejně obchodovaných společností.

Prostřednictvím této platformy se kupující a prodávající dohodnou na spravedlivé ceně za nákup nebo prodej akcií na základě jejich aktuální tržní ceny. Obecně jsou burzy navrženy tak, aby odpovídaly nejvyšší nabídce (ceně, za kterou je někdo ochoten akcie koupit) s nejnižší poptávkou (cenou, kterou požaduje někdo, kdo chce akcie prodat).

Jakmile je obchod uzavřen, příslušné strany na obou stranách obchodu transakci provedou. Akcie změní majitele a dojde k výměně peněz a poté bude obchod vypořádán na základě T+1 (T+1 znamená, že obchod bude vypořádán následující den).

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang