Ideální profesní profil na LinkedIn – jak má vypadat

Vzhledem k tomu, jaké nepřeberné množství profilů lidí na LinkedIn se nachází, je nezbytné, aby váš profil v takovém ohromném množství v něčem vynikal. Na sám počátek je třeba si uvědomit, že profil na LinkedIn neslouží jakožto pouhé úložiště pracovních kontaktů – měl by být živým svědectvím vaší aktuální profesní dráhy.

Níže uvádíme několik tipů jak profil na LinkedIn vylepšit natolik, aby zaujal více či méně zkušené oko náborového specialisty. Jak jinak se o vás tito specialisté dozví, kým vlastně jste a co děláte? LinkedIn profil je vaše online vizitka, tak proč ji v dnešním internetovém světě zanedbávat?

1. Vědět co napsat (a o čem pomlčet)

Existují několik věcí, které by měl obsahovat každý profil na LinkedIn, říká kariérní poradkyně. Uživatelé LinkedIn, kteří zveřejnili na svém profilu údaje o vzdělání, jsou náborovými specialisty vyhledáváni až 17krát častěji než ti, kteří tak neučinili.

Dalším důležitým údajem na profilu je údaj o městě, kde byste rádi pracovali. Tím se vyhledávání vašeho profilu skrze HR specialisty může zvýšit až 23násobně.

Další nezbytnou součástí je profesionálně vypadající fotografie. Ukazuje se, že profily obsahující profesionální fotografii uchazeče mají až 21krát větší počet zobrazení a dostávají až 36krát více zpráv. Důležitá je také kolonka „Souhrn“ na profilu LinkedIn.

Mělo by jít pokud možno o výstižné shrnutí vašich schopností, dovedností, motivace a zájmů prostřednictvím alespoň čtyřiceti slov, které by mohly zaujmout HR náboráře natolik, že se do vašeho profilu důkladněji začte.

Také kolonce „Motto“ určitě stojí za to věnovat určitou pozornost. A to především v případech, kdy aktivně hledáte určitou pozici. Je to totiž jeden z prvních údajů, který se náborovým specialistům o vás zobrazí a může upoutat jejich pozornost.

Třeba takových marketingových ředitelů je na světě určitě bezpočet. Pokud se tedy ucházíte o nějakou podobnou pozici, určitě se vyplatí ji nějak vyzdvihnout, třeba „expert na digitální farmaceutický marketing“ apod.

2. LinkedIn je sociální síť, a proto – chovejte se sociálně

LinkedIn se může stát mocnou zbraní ve vašich rukou pro získání potřebných kontaktů na Síti sítí. Nejenže si skrze ni můžete uložit a uchovat dřívější profesní kontakty, ale můžete dokonce aktivně navázat spojení s novými kontakty prostřednictvím linkování, sdílení či komentování něčí aktivity. Jde o skvělý způsob, jak se spojit s někým dalším, koho jste fyzicky nikdy nepotkali.

Ovšem vzhledem k tomu, že má jít o kultivovanou profesní sociální síť, je lepší při oslovování neznámých lidí nevolit zcela neformální tón a udržet si raději určité minimální dekorum.   

Velké plus je každopádně i to, že existuje aplikace LinkedIn pro chytré telefony. V provedeném průzkumu mnoho lidí uvedlo, LinkedIn nepoužívali do doby, dokud neexistovala příslušná aplikace pro chytrý telefon. Od té doby je jich spousta, co hledají nové profesní kontakty třeba i doma v pyžamu.

3. Osobitost profilu

Profil na LinkedIn skýtá i šance, jak přidat trochu osobitosti k vlastnímu profesnímu příběhu. Proto je zapotřebí vyvarovat se především doslovnému okopírování vlastního strukturovaného životopisu. Paušálně ale nelze říci, v jaké osobě je nejlepší svůj profil na LinkedIn psát:

Vyplňujeme-li profil v anglickém jazyce, zpravidla volíme první osobu jednotného čísla (“I’m a PR whiz, trusted by the biggest names in Silicon Valley”), jindy se může vyplatit psát v první osobě množného čísla (“If you want to know how we can affect change…) apod.

Pro psaní v té či oné mluvnické osobě je nezbytné předem si položit otázku, kdo je vaší cílovou skupinou, klienty či potenciálním zaměstnavatelem. Stejně tak je v závislosti na cílové skupině třeba volit styl psaní. Leckdy se vyplatí psát jako člověk z masa a kostí, než jako profesionál s třicetiletými vzestupnými zkušenostmi.

Navíc je dobré si předem uvědomit, zdali je ta či jiná zkušenost z minulosti stále ještě aktuální či relevantní pro vaši profesní kariéru. Na potencionálního zaměstnavatele může dobře zapůsobit třeba nějaká vhodná zkušenost, kterou jste získal třeba jakožto dobrovolník.

Naopak to že děláte fotbalového trenéra svým dětem anebo že jste při studiu brigádničil v nějakém bistru, tak to zaměstnavatele sotva nadchne.

Klíčové je zveřejnit jen relevantní informace o sobě. Plus propojit vlastní minulé zkušenosti s budoucími profesními cíli.

4. Udržovat svůj profil aktuální

Jestliže má váš profil vynikat nad ostatními, pak je zapotřebí ho pravidelně aktualizovat. Příkladem může být stručná zmínka o vašem zdárně dokončeném projektu, článku, zakázce, prezentaci apod. Přitom není vůbec nezbytné mít nějakou oslnivě zajímavou pracovní činnost.

Mnohdy postačí jen kratičká zmínka či obrázek něčeho, co se vám v práci povedlo a za co byste se pochválili. Občasnými vhodně zvolenými aktualitami tohoto typu totiž na sebe strháváte pozornost náborových specialistů a lidí z vaší branže, čili vaše potencionální profesní kontakty.

Navíc může vaše kratičká informace o nějakém vašem projektu někoho skutečně zaujmout natolik, že se rozhodne vás oslovit.

5. Najít si přes LinkedIn práci poněkud vychytrale

Momentálně je na LinkedIn více než 11 miliónů zveřejněných pracovních pozic. Proto se vyplatí určitý čas strávit tím, že si více nabízených pozic z vašeho oboru proklikáte, pročtete si, co zaměstnavatelé aktuálně požadují, vypíšete si tyto dovednosti i další kvalifikační požadavky na papír a posléze je zařadíte do svého profilu na LinkedIn.

Náboráři totiž zpravidla mívají málo času a odfiltrují velké množství potencionálních uchazečů pomocí klíčových slov, aniž by je pozvali na pohovor. A i kdyby byl váš profil tím nejlepším, pokud tato klíčová slova neobsahuje, prostě vás nenajdou.

Proto je záhodno některé z vypsaných slov použít v přehledu vašich dovedností a znalostí, v kolonce Souhrn a poupravit odpovídajícím způsobem i vaše předchozí pracovní zkušenosti. Soukromé rešerše ukazují, že vás od kontaktu s náborářem dělí tak pět klíčových slov ve vašem profilu na LinkedIn.

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang