Sektor konopí jako investice

To bylo v případě kryptoměn v roce 2017 a nedávno s kanadskými zásobami konopí. Legalizace rekreačního užívání konopí v říjnu 2018 v Kanadě ukázala, že přístup veřejnosti ke konopí se mění a ukázala cestu pro založení zcela nového odvětví průmyslu konopí.

Dvacáté století je známé zvýšeným úsilím vlád bojovat proti rekreačnímu užívání drog. Četné země zvolily antinarcotické zákony, které zakázaly používání, výrobu a distribuci různých drog, zejména opiátů a konopí. Marihuana se zase stala tabu a ve veřejné diskusi byla často opomíjena.

Vítejte v novém sektoru – právní změny připravily půdu pro průmysl konopí

Dvacát století je známé zvýšeným úsilím vlád bojovat proti rekreačnímu užívání drog. Četné země zvolily antinarcotické zákony, které zakázaly používání, výrobu a distribuci různých drog, zejména opiátů a konopí. Marihuana se zase stala tabu a ve veřejné diskusi byla často opomíjena.

Ačkoli konopí bylo často nazýváno měkkou drogou na rozdíl od heroinu nebo kokainu, jeho zastánci postrádali důkazy, které by podporovaly jejich tvrzení, že marihuana není nebezpečná.

Jakýkoli lékařský výzkum konopí byl ve skutečnosti sotva k dispozici, například ve Spojených státech muselo být zahájení takového výzkumu schváleno vládními agenturami a žádost o schválení často trvala více než rok, než se přezkoumala.

Kromě toho, protože pěstování konopí bylo omezeno pouze na jednu federální agenturu, někteří výzkumníci zpochybňovali kvalitu dodávaného produktu.

Dlouhá doba přezkoumání a sporná kvalita konopí se ukázala být brzdou lékařského úsilí v oblasti výzkumu konopí, ale nestačilo odradit vědce od zkoumání lékařských vlastností rostliny. Bylo zjištěno, že konopí může být užitečné při léčbě některých onemocnění.

Mezi nejzávažnější výhody konopí patří jeho schopnost zmírnit chronickou bolest nebo podpořit chuť k jídlu pro pacienty pozitivní na AIDS a osoby trpící různými typy rakoviny. Jak čas plynul, důkazy na podporu těchto tvrzení rostly a nakonec vedly řadu rozvinutých i rozvojových zemí k tomu, aby daly „zelenou“ drogám na bázi konopí.

Více než 30 zemí po celém světě umožňuje užívání konopí pro lékařské účely.

Kanada je hlavní model možného globálního trendu

Některé země šly ještě o krok dále a legalizovaly také rekreační užívání marihuany. Takovými příklady jsou Kanada a Uruguay. V těchto zemích se zákonodárci rozhodli, že by mohlo být lepší povolit rekreační užívání konopí, protože víceletá válka s konopím měla malý účinek a nepřinesla užitek nikomu jinému než obchodníkům s drogami.

Plná legalizace nejenže umožní snížit černý trh, ale také poskytne rozpočet s dalšími daňovými přítoky. Další výhodou legalizace marihuany byla lepší kontrola kvality konopí konzumovaného občany. V některých zemích bylo užívání konopí dekriminalizováno spíše než legalizováno, což znamená, že osobní užívání a držení malých množství není považováno za trestný čin.

Příkladem je Nizozemsko. Ačkoli konopí obecně je v zemi stále nelegální, dekriminalizace majetku do 5 gramů předcházela vzniku kaváren – malých maloobchodních prodejnách, kde si Holanďané mohou koupit legální konopí pro osobní potřebu.

Nicméně nizozemská regulace drog vytváří určité výzvy. Teoreticky mohou kavárny prodávat konopí, ale… nemohou se legálně zásobovat konopím. Zákon se v tomto případě uplatňuje jen zřídka, ale vede k nejasnostem.

Takové rozpory se v kanadském právu nevyskytují, protože konopí je tam zcela legální, což znamená, že zákon rovněž povoluje obchodní operace v odvětví konopí. A bylo jen otázkou času, než to zkusí soukromé společnosti. V současné době existuje téměř 180 společností s licencí k pěstování nebo prodeji produktů konopí v Kanadě.

Toto číslo může vypadat malé, ale mělo by se říci, že proces přezkoumání žádosti o licenci ze strany Health Canada trvá mnoho měsíců a ve skutečnosti většina současných držitelů licencí požádala o licenci dříve, než se zákon o konopí stal zákonem. Nemělo by tedy být překvapením, že počet Kanaďanů, kteří používají, stejně jako počet Kanaďanů, kteří poprvé vyzkoušeli konopí, se po legalizaci zvýšil.

A naopak, roste i prodej konopí. Kanadské konopné společnosti však své operace neomezují pouze na Kanadu – počet zemí, které legalizovaly lékařské užívání konopí, ale nemají vlastní výrobní zařízení, které by tento produkt dovážely z Kanady. Mezi těmito zeměmi se nachází Německo, Austrálie nebo Nový Zéland.

Investoři vidí v tomto sektoru velký potenciál

Kanadské obchody prodaly konopí v hodnotě 247,1 milionu dolarů v prvních dvou čtvrtletích po legalizaci. Je třeba poznamenat, že vzhledem k tomu, že zákon o konopí byl přijat v polovině října, toto číslo se týká spíše 5,5 měsíce než šesti.

Nicméně, jeden může argumentovat, že roční prodeje kolem $ 500 miliónů nejsou dostatečnou příležitostí. Existuje však několik faktorů, které způsobují, že prodejní čísla vypadají slabě. Jak jsme již zmínili, kontrola žádosti o licenci často trvá spoustu času.

Existuje problém napříč kanadskými provinciemi s dostupností konopí, protože obchody s konopím, které slouží maloobchodním zákazníkům, jsou vzácné, a proto ne každý kanadský občan má přístup k produktu pohodlným způsobem.

Nicméně, stále více licencí získává schválení a v průběhu času by měl být tento problém snížen a již by neměl omezovat poptávku. Kromě toho roční prodeje kolem 500 milionů dolarů se týkají pouze Kanady. Extrapolace tohoto výsledku tak, aby odpovídala kombinované populaci Kanady, USA a Evropské unie, roste na více než 11,5 miliardy dolarů.

Je samozřejmě možné, že konopí nebude legalizováno ve Spojených státech ani ve všech zemích EU. Nicméně bodem extrapolace bylo ukázat, že průmysl může mít v budoucnu jasné vyhlídky v případě, že dojde k legalizaci v jiných zemích. Pokud se Vám částka ve výši 11,5 miliardy dolarů nebude líbit, mějte na paměti, že země používané v interpolaci představují pouze 11,4% světové populace.

Nový sektor = nové investiční příležitosti

Legalizace rekreačního užívání konopí v Kanadě dala zelenou společnostem konopí, aby zahájily uvádění nelékařské marihuany na trh. Jak je to obvykle v případě rozvinutých zemí, tyto společnosti se rozhodnou jít na finanční trhy, aby zajistily financování nezbytné pro expanzi. Investoři pak dostanou příležitost investovat do odvětví, které před legalizací téměř neexistovalo.

Obchodníci mají nyní možnost rozhodnout se, zda investují do lékařské konopné společnosti nebo do společnosti, která se zaměřuje na prodej rekreačního výrobku.

Účastníci trhu mají také na výběr, jak chtějí investovat do odvětví konopí – mohou tak učinit prostřednictvím přímých investic do vlastního kapitálu a dluhu dané společnosti nebo se mohou angažovat v celém sektoru prostřednictvím derivátových trhů.

USCANNA CFD jako alternativa obchodování s akciemi

Analýza odvětví konopí může být výzvou vzhledem k tomu, jak mladý je tento segment trhu. Vybírání dobrých akcií může být ještě těžší, protože většina společností kótovaných na burze je mladá, což znamená, že historie dat dostupná pro finanční analýzu je omezená.

To však již nemusí být nutné, protože finanční profesionálové rychle vyvinuli indexy, které měří výkonnost celého odvětví. Německá fintech společnost BITA zahájila 16. listopadu 2018 index BITA Global Cannabis Giants. Index zahrnuje celkový výnos, což znamená, že zahrnuje reinvestice dividend. CFD na něm najdete v xStation pod symbolem USCANNA.

BITA Global Cannabis Giants Index se skládá z 20 největších veřejných konopných společností. Aby se společnost mohla kvalifikovat jako člen, musí skládat alespoň polovinou svých příjmů z činností spojených s konopím, být kótována na globální a likvidní burze a mít průměrný denní obchodovaný objem nejméně 1 milion dolarů v minulosti za posledních 90 dní.

Podíl společností v indexu je založen na tržní kapitalizaci, kde největší společnosti tvoří největší podíl indexu. Vzhledem k tomu, že mezi členskými společnostmi existují výrazné rozdíly, se poskytovatel indexu rozhodl omezit možný podíl v indexu jednotlivé akcie na 15 %, počítaný ke dni čtvrtletního vyvažování (3. pátek března, června, září a prosince)

Vzhledem k tomu, že Kanada je jedinou rozvinutou ekonomikou, která umožňuje komerční pěstování a prodej konopí, neměli bychom být překvapeni, že většina akcií (16 z 20) v indexu BITA Global Cannabis Giants pochází z Kanady. Ze zbývajících čtyř akcií pocházejí tři státy ze Spojených států a jeden ze Spojeného království.

Nekanadští členové se zaměřují především na aktivity týkající se lékařského konopí, jež je legální v jejich zemi. Jedním z amerických členů (Innovative Industrial Properties) je však nemovitostní fond zaměřující se na na zařízení s pěstováním konopí.

Tipy na obchodování USCANNA CFD

Při analýze akciových indexů je třeba mít na paměti, že se skládají z jednotlivých akcií. Jak již bylo zmíněno, sledování zpráv členů s největší tržní kapitalizací je moudrý krok. Když už mluvíme o indexu BITA Global Cannabis Giants, měli bychom se zajímat zejména o výkonnost 4 akcií – Tilray, Canopy Growth, Aurora Cannabis a GW Pharmaceuticals – protože tvoří více než polovinu váhy indexu.

Do této skupiny přidejte skupinu Cronos Group a Aphria a získáte více než 70 % váhy indexu. Čtvrtletní zprávy, stejně jako hlavní firemní postupu týkající se těchto společností, patří mezi klíčové věci. Kromě toho je také možné sledovat údaje o prodeji konopí.

Vláda Kanady zveřejňuje údaje o měsíčních tržbách od licencovaných dodavatelů. Souhrnná data o prodeji mohou poskytnout informace o základních trendech nabídky a poptávky na největším trhu legálního konopí. V neposlední řadě jsme zmínili, že někteří kanadští výrobci vyvážejí své výrobky do zemí, které legalizovaly užívání konopí pro lékařské účely, ale dosud nezavedly vlastní průmysl konopí.

Sledování měnícího se regulačního prostředí v různých částech světa se může vyplatit v případě, že jsme schopni posoudit, zda tyto změny mohou ovlivnit činnost členů indexu, či nikoli. Tyto změny pak mohou predikovat budoucí cenové pohyby samotného indexu.

XTB tímto prohlašuje, že s odvětvím konopí zachází pouze jako s částí globálních finančních trhů a tato zpráva není absolutně určena k tomu, aby povzbudila kohokoliv, aby vyzkoušel konopí nebo jiné psychoaktivní látky.

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang