Sektor konopí jako investice

Legalizace rekreačního užívání konopí v říjnu 2018 v Kanadě ukázala, že přístup veřejnosti ke konopí se mění a ukázala cestu pro založení zcela nového odvětví průmyslu konopí. Dvacáté století je tak známé zvýšeným úsilím vlád bojovat proti rekreačnímu užívání drog.

Četné země zvolily antinarcotické zákony, které zakázaly používání, výrobu a distribuci různých drog, zejména opiátů a konopí. Marihuana se zase stala tabu a ve veřejné diskusi byla často opomíjena.

Právní změny připravily půdu pro průmysl konopí

Ačkoli konopí bylo často nazýváno měkkou drogou na rozdíl od heroinu nebo kokainu, jeho zastánci postrádali důkazy, které by podporovaly jejich tvrzení, že marihuana není nebezpečná.

Jakýkoli lékařský výzkum konopí byl ve skutečnosti sotva k dispozici, například ve Spojených státech muselo být zahájení takového výzkumu schváleno vládními agenturami a žádost o schválení často trvala více než rok, než se přezkoumala.

Kromě toho, protože pěstování konopí bylo omezeno pouze na jednu federální agenturu, někteří výzkumníci zpochybňovali kvalitu dodávaného produktu.

Dlouhá doba přezkoumání a sporná kvalita konopí se ukázala být brzdou lékařského úsilí v oblasti výzkumu konopí, ale nestačilo odradit vědce od zkoumání lékařských vlastností rostliny. Bylo zjištěno, že konopí může být užitečné při léčbě některých onemocnění.

Mezi nejzávažnější výhody konopí patří jeho schopnost zmírnit chronickou bolest nebo podpořit chuť k jídlu pro pacienty pozitivní na AIDS a osoby trpící různými typy rakoviny. Jak čas plynul, důkazy na podporu těchto tvrzení rostly a nakonec vedly řadu rozvinutých i rozvojových zemí k tomu, aby daly „zelenou“ drogám na bázi konopí.

Více než 30 zemí po celém světě umožňuje užívání konopí pro lékařské účely.

Kanada je hlavní model možného globálního trendu

Některé země šly ještě o krok dále a legalizovaly také rekreační užívání marihuany. Takovými příklady jsou Kanada a Uruguay. V těchto zemích se zákonodárci rozhodli, že by mohlo být lepší povolit rekreační užívání konopí, protože víceletá válka s konopím měla malý účinek a nepřinesla užitek nikomu jinému než obchodníkům s drogami.

Plná legalizace nejenže umožní snížit černý trh, ale také poskytne rozpočet s dalšími daňovými přítoky. Další výhodou legalizace marihuany byla lepší kontrola kvality konopí konzumovaného občany. V některých zemích bylo užívání konopí dekriminalizováno spíše než legalizováno, což znamená, že osobní užívání a držení malých množství není považováno za trestný čin.

Příkladem je Nizozemsko. Ačkoli konopí obecně je v zemi stále nelegální, dekriminalizace majetku do 5 gramů předcházela vzniku kaváren – malých maloobchodních prodejnách, kde si Holanďané mohou koupit legální konopí pro osobní potřebu.

Nicméně nizozemská regulace drog vytváří určité výzvy. Teoreticky mohou kavárny prodávat konopí, ale… nemohou se legálně zásobovat konopím. Zákon se v tomto případě uplatňuje jen zřídka, ale vede k nejasnostem.

Takové rozpory se v kanadském právu nevyskytují, protože konopí je tam zcela legální, což znamená, že zákon rovněž povoluje obchodní operace v odvětví konopí. A bylo jen otázkou času, než to zkusí soukromé společnosti. V současné době existuje téměř 180 společností s licencí k pěstování nebo prodeji produktů konopí v Kanadě.

Toto číslo může vypadat malé, ale mělo by se říci, že proces přezkoumání žádosti o licenci ze strany Health Canada trvá mnoho měsíců a ve skutečnosti většina současných držitelů licencí požádala o licenci dříve, než se zákon o konopí stal zákonem. Nemělo by tedy být překvapením, že počet Kanaďanů, kteří používají, stejně jako počet Kanaďanů, kteří poprvé vyzkoušeli konopí, se po legalizaci zvýšil.

A naopak, roste i prodej konopí. Kanadské konopné společnosti však své operace neomezují pouze na Kanadu – počet zemí, které legalizovaly lékařské užívání konopí, ale nemají vlastní výrobní zařízení, které by tento produkt dovážely z Kanady. Mezi těmito zeměmi se nachází Německo, Austrálie nebo Nový Zéland.

Investoři vidí v tomto sektoru velký potenciál

Kanadské obchody prodaly konopí v hodnotě 247,1 milionu dolarů v prvních dvou čtvrtletích po legalizaci.

Nicméně, jeden může argumentovat, že roční prodeje kolem $ 500 miliónů nejsou dostatečnou příležitostí. Existuje však několik faktorů, které způsobují, že prodejní čísla vypadají slabě. Jak jsme již zmínili, kontrola žádosti o licenci často trvá spoustu času.

Existuje problém napříč kanadskými provinciemi s dostupností konopí, protože obchody s konopím, které slouží maloobchodním zákazníkům, jsou vzácné, a proto ne každý kanadský občan má přístup k produktu pohodlným způsobem.

Nicméně, stále více licencí získává schválení a v průběhu času by měl být tento problém snížen a již by neměl omezovat poptávku. Kromě toho roční prodeje kolem 500 milionů dolarů se týkají pouze Kanady. Extrapolace tohoto výsledku tak, aby odpovídala kombinované populaci Kanady, USA a Evropské unie, roste na více než 11,5 miliardy dolarů.

Je samozřejmě možné, že konopí nebude legalizováno ve Spojených státech ani ve všech zemích EU. Nicméně bodem extrapolace bylo ukázat, že průmysl může mít v budoucnu jasné vyhlídky v případě, že dojde k legalizaci v jiných zemích.

Nový sektor = nové investiční příležitosti

Legalizace rekreačního užívání konopí v Kanadě dala zelenou společnostem konopí, aby zahájily uvádění nelékařské marihuany na trh. Jak je to obvykle v případě rozvinutých zemí, tyto společnosti se rozhodnou jít na finanční trhy, aby zajistily financování nezbytné pro expanzi. Investoři pak dostanou příležitost investovat do odvětví, které před legalizací téměř neexistovalo.

Obchodníci mají nyní možnost rozhodnout se, zda investují do lékařské konopné společnosti nebo do společnosti, která se zaměřuje na prodej rekreačního výrobku.

Účastníci trhu mají také na výběr, jak chtějí investovat do odvětví konopí – mohou tak učinit prostřednictvím přímých investic do vlastního kapitálu a dluhu dané společnosti nebo se mohou angažovat v celém sektoru prostřednictvím derivátových trhů.

USCANNA CFD jako alternativa obchodování s akciemi

Analýza odvětví konopí může být výzvou vzhledem k tomu, jak mladý je tento segment trhu. Vybírání dobrých akcií může být ještě těžší, protože většina společností kótovaných na burze je mladá, což znamená, že historie dat dostupná pro finanční analýzu je omezená.

To však již nemusí být nutné, protože finanční profesionálové rychle vyvinuli indexy, které měří výkonnost celého odvětví. Německá fintech společnost BITA zahájila 16. listopadu 2018 index BITA Global Cannabis Giants. Index zahrnuje celkový výnos, což znamená, že zahrnuje reinvestice dividend.

BITA Global Cannabis Giants Index se skládá z 20 největších veřejných konopných společností. Aby se společnost mohla kvalifikovat jako člen, musí skládat alespoň polovinou svých příjmů z činností spojených s konopím, být kótována na globální a likvidní burze a mít průměrný denní obchodovaný objem nejméně 1 milion dolarů v minulosti za posledních 90 dní.

Podíl společností v indexu je založen na tržní kapitalizaci, kde největší společnosti tvoří největší podíl indexu. Vzhledem k tomu, že mezi členskými společnostmi existují výrazné rozdíly, se poskytovatel indexu rozhodl omezit možný podíl v indexu jednotlivé akcie na 15 procent, počítaný ke dni čtvrtletního vyvažování (3. pátek března, června, září a prosince)

Vzhledem k tomu, že Kanada je jedinou rozvinutou ekonomikou, která umožňuje komerční pěstování a prodej konopí, pochází většina akcií (16 z 20) v indexu BITA Global Cannabis Giants také z Kanady. Ze zbývajících čtyř akcií pocházejí tři státy ze Spojených států a jeden ze Spojeného království.

Nekanadští členové se zaměřují především na aktivity týkající se lékařského konopí, jež je legální v jejich zemi. Jedním z amerických členů (Innovative Industrial Properties) je však nemovitostní fond zaměřující se na na zařízení s pěstováním konopí.

Tipy na obchodování USCANNA CFD

Při analýze akciových indexů je třeba mít na paměti, že se skládají z jednotlivých akcií. Jak již bylo zmíněno, sledování zpráv členů s největší tržní kapitalizací je moudrý krok. Když už se mluví o indexu BITA Global Cannabis Giants, měla by se upínat pozornost zejména o výkonnost 4 akcií – Tilray, Canopy Growth, Aurora Cannabis a GW Pharmaceuticals – protože tvoří více než polovinu váhy indexu.

Do této skupiny by se také měla přidat skupinu Cronos Group a Aphria a získat více než 70 procent váhy indexu. Čtvrtletní zprávy, stejně jako hlavní firemní postupu týkající se těchto společností, patří mezi klíčové věci. Kromě toho je také možné sledovat údaje o prodeji konopí.

Vláda Kanady zveřejňuje údaje o měsíčních tržbách od licencovaných dodavatelů. Souhrnná data o prodeji mohou poskytnout informace o základních trendech nabídky a poptávky na největším trhu legálního konopí. V neposlední řadě jsme zmínili, že někteří kanadští výrobci vyvážejí své výrobky do zemí, které legalizovaly užívání konopí pro lékařské účely, ale dosud nezavedly vlastní průmysl konopí.

Sledování měnícího se regulačního prostředí v různých částech světa se může vyplatit v případě, že jsme schopni posoudit, zda tyto změny mohou ovlivnit činnost členů indexu, či nikoli. Tyto změny pak mohou predikovat budoucí cenové pohyby samotného indexu.

Legalizace marihuany v České republice

V posledních letech se stále častěji diskutuje o legalizaci marihuany v České republice. S tím, jak se země postupně snaží uvolnit stávající zákony týkající se této látky, debata stále nabírá na obrátkách a brzy by mohla vyústit ve významné změny v politice týkající se marihuany. Pro legalizaci marihuany v České republice se v poslední době vyslovilo několik organizací, které uvádějí potenciální přínosy pro společnost a ekonomiku.

V České republice existuje značný trh s marihuanou, ale podle současných zákonů je držení a nelegální užívání marihuany stále trestáno pokutou nebo dokonce zadržením. V roce 2019 předložila skupina organizací, které se zasazují o legalizaci konopí, včetně Asociace zdravotně postižených, Asociace dostupné zdravotní péče a sdružení Prague Pride, Parlamentu ČR návrh na legalizaci konopí v ČR. Tento návrh se setkal s vážnou diskusí a debatou v tisku i mezi vládními představiteli.

Zastánci legalizace tvrdí, že by zemi přinesla řadu hmatatelných výhod. Patří mezi ně snížení zátěže trestněprávního systému, zvýšení daní z prodeje marihuany a možnost vyčlenit více prostředků na prevenci a léčbu závislostí. Navrhuje se také, že část výnosů z legalizace by mohla být použita na financování dalších sociálních programů, jako je vzdělávání a zdravotní péče.

Legalizace a regulace konopí by navíc podpořila odpovědnější užívání této látky. Do odvětví by také vnesla transparentnost, což by usnadnilo kontrolu nelegální výroby a distribuce.

Největší výzvou při legalizaci marihuany v České republice je, že současná vláda je v této otázce stále poněkud rozpolcená. Zatímco mnozí jsou pro legalizaci konopí, jiní stále váhají kvůli možným rizikům spojeným s jeho užíváním. V konečném důsledku je to, zda bude marihuana v České republice legalizována, rozhodnutí, které bude ponecháno na vládě. Přestože konverzace stále pokračuje, teprve čas ukáže, zda země učiní výrazný posun ve své konopné politice.

Zajímavosti o konopí

Konopí se již po staletí používá k léčebným i rekreačním účelům, ale existuje několik méně známých faktů o této rostlině. Jaká to jsou?

  • Konopí je nejrozšířenější nelegální drogou na světě. Odhaduje se, že konopí pro rekreační účely užívá více než 183 milionů lidí na celém světě.
  • Konopí obsahuje více než 500 různých chemických látek, včetně více než 100 sloučenin nazývaných kanabinoidy. Hlavní účinnou složkou konopí je THC (tetrahydrokanabinol), který je zodpovědný za psychoaktivní účinky rostliny.
  • Konopí, jeden z druhů rostliny konopí, se již tisíce let používá jako zdroj potravy, vlákniny a léků. Dodnes se používá jako zdroj CBD (kanabidiolového) oleje, který se používá k léčbě různých zdravotních potíží.
  • Konopí má dlouhou a fascinující historii. Lidé ho používají již tisíce let a důkazy naznačují, že se jako lék používalo již ve starém Egyptě.
  • Konopí bylo pro první americké osadníky tak důležité, že bylo v některých koloniích povinné.
  • Vláda USA sponzorovala výzkum léčebných účinků konopí ještě ve 40. letech 20. století.
  • Konopí má širokou škálu využití. Může se kouřit, jíst, vařit z něj čaj a dokonce se může používat lokálně v balzámech a mastech.
  • Konopné oleje lze použít k léčbě různých zdravotních potíží, včetně chronické bolesti, zánětů, úzkosti, záchvatů a dalších.
  • Konopí se používá k posílení kreativity a duchovních zážitků. Byl také zkoumán jeho potenciál pomáhat při problémech se spánkem a posttraumatické stresové poruše.

Konopí je neuvěřitelně všestranná a fascinující rostlina. O jeho potenciálním využití, zdravotních přínosech a rizicích se toho musíme ještě hodně dozvědět, ale současné poznatky naznačují, že může mít širokou škálu využití.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang