Tepelné čerpadlo: Topte ekologicky a levně

S problematikou udržitelnosti a růstem cen energií se stále více prosazují obnovitelné zdroje energie. Velmi oblíbenou volbou se postupem času stala tepelná čerpadla. Řada lidí si však neuvědomuje, že pro tepelná čerpadla mohou nalézt uplatnění i v parném létě. Proč si tedy pořídit tepelné čerpadlo?

Co všechno zvládne tepelné čerpadlo

To, že se tepelná čerpadla používají k vytápění či ohřevu vodu je velmi známá a rozšířená informace. Méně se však mluví o tom, že je možné tepelné čerpadlo používat i k rekuperaci, ohřevu vody v bazénu nebo k pohonu klimatizace. Pokud si zvolíte správné tepelné čerpadlo bude vám k užitku po celý rok, a nejen v průběhu topné sezóny.

Pořizovací náklady a efektivita

Ačkoli se za poslední roky pořizovací cena tepelných čerpadel výrazně snížila, zdá se řadě lidí stále velmi vysoká. Zapomínají však na následné minimální náklady na vytápění, ale také na dotační programy, které jim mohou výrazně pomoci.

Někteří lidé však bývají z efektivity tepelných čerpadel značně zklamáni, jedná se především o uživatele, kteří byli zvyklí na vytápění levnými tuhými palivy. Je tak nutné si uvědomit, že veškeré úspory na vytápění jsou počítány z částek, které byste zaplatili v případě vytápění elektřinou.

Výše pořizovacích nákladů a efektivita se samozřejmě liší dle velikosti vytápěného objektu a zvolené technologie. V praxi se můžete setkat s následujícími typy tepelných čerpadel, a to:

  • země/voda,
  • vzduch/voda,
  • vzduch/vzduch.

V oblasti vytápění se pak uplatňují v klimatických podmínkách České republiky především tepelná čerpadla země/voda a vzduch/voda.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Skvělou volbou pro vytápění středně velkých objektů je tepelné čerpadlo vzduch/voda, které získává energii ze vzduchu a předává ji vodě v topném systému, díky tomu pak šetří náklady na vytápění. Ačkoli s tepelným čerpadlem vzduch/voda nevytopíte objekt zcela, ušetříte až 2/3 nákladů na vytápění elektrickou energii.

Nejen z pohledu příznivé pořizovací ceny se jedná o jednu z nejdoporučovanějších variant, protože ke svému provozu nevyžaduje žádné kolektory nebo vrty. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že tepelná čerpadla vzduch/voda nejsou vhodná do horských oblastí a mrazových kotlin, kde by byl jejich výkon zcela nedostačující.

Jak již bylo výše řečeno tepelné čerpadlo vzduch/voda nepotřebuje žádný vrt či kolektor, což se odráží na jeho pořizovací cen. Cena za pořízení a instalaci tepelného čerpadla vzduch/voda se pohybuje již od 70 000 Kč, ale nejčastější spotřebu energie, aby bylo tepelné čerpadlo opravdu efektivní, pokrývají čerpadla, jejichž cena začíná zhruba na 100 000 Kč.

V případě tepelného čerpadla vzduch/voda je pak vhodné zvážit i možnost kombinace tohoto způsobu vytápění s fotovoltaickou elektrárnou. V tomto spojení totiž dosáhnete skvělé efektivity a minimalizujete spotřebu energie pro vytápění z distribuční sítě, čímž ještě zvýšíte svou úsporu.

Tepelné čerpadlo země/voda

Nejen finančně, ale i technicky náročnější jsou pak tepelná čerpadla země/voda, která však dosahují velmi vysoké efektivity, a to nejen v chladnějších oblastech naší republiky, ale i v případě větších objektů. Tato čerpadla jsou velmi oblíbenou volbou i pro pasivní domy.

Základem pro tepelného čerpadla země/voda je vyhloubený vrt, kudy je veden oběhový systém s nemrznoucí kapalinou ve velmi nízké teplotě, která se při oběhu zahřívá. Ohřátá kapalina je pak vedena do kolektoru uloženého v podzemí, kde je dále energie zpracovávána kompresorem a následně ohřívá vodu v otopné soustavě.

Cena tepelného čerpadla země/voda včetně instalace začíná na 300 000 Kč a horní hranice se diametrálně liší podle technické náročnosti řešení nejen napojení, ale i vyhloubení vrtu a požadovaného výkonu čerpadla.

Dotační programy na tepelná čerpadla

V rámci zkvalitnění ovzduší jsou v posledních letech v České republice opakovaně vyhlašovány dotační programy, které mají lidem pomoci snížit náklady s přechodem na ekologičtější způsoby vytápění. Nejznámější je asi „Kotlíková dotace“, ke které je zároveň možné využít i bonus z dotačního programu „Nová zelená úsporám“.

Oba tyto dotační programy jsou zaštítěny Státním fondem životního prostředí České republiky a lze je čerpat jak při stavbě nového domu, tak při rekonstrukci stávajícího. Díky dotačnímu programu „Kotlíková dotace“ je možné na tepelná čerpadla čerpat až 80 % způsobilých výdajů až do maximální výše 127 500 Kč. V rámci programu „Zelená úsporám“ pak je možné získat ještě dodatečných 20 000 Kč a dle regionu pak i další doplatek ve výši 7 500 Kč, tento doplatek je možné čerpat v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Tyto dotační programy se v současné době blíží ke svému konci v roce 2022. Zatím není jisté, zda budou prodlouženy nebo budou spuštěny další dotační výzvy.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang