Půjčka pro živnostníky – po insolvenci, zkušenosti

Půjčky pro živnostníky jsou velice specifickým segmentem na trhu. Poskytují je zpravidla bankovní subjekty, nicméně ve stále se prolínajícím prostředí nebankovního a bankovního sektoru se rozdíly smazávají. Půjčka pro živnostníky je vždy něco speciálního a vyžaduje individuální druh péče, ať už je poskytován kýmkoliv. Jak tedy funguje půjčka pro živnostníky?

Instituce (ať už z bankovního nebo nebankovního sektoru) přistupují k živnostníkům jako k jednotce, o kterou se dlouhodobě musejí starat.

Jedná se také z určitého úhlu pohledu také trochu o konkurenční boj o každého živnostníka. Je to z toho důvodu, že právě firmy, potažmo živnostníci, přinášejí bankám výrazný podíl na celkových příjmech.

Druhy půjček pro živnostníky

Každou půjčku pro živnostníky, která má pro živnostníka zásadní význam, je nutné detailně propracovat.

A to ať už z hlediska předmětu, na který má být určen, tak i z hlediska plánování zdrojů, které budou využity na jeho splácení.

Banka totiž vždy vyžaduje detailní popis všech činností a situací, které budou s úvěrem spojeny. U vyšších částek jsou pak požadovány například záruky, které musí živnostník poskytnout, aby vůbec byla poskytující instituce ochotna mu nějaké peníze půjčit.

Půjčky pro živnostníky ale není nutné vyhledávat pouze u největších bank v ČR. Živnostníkům nabízí půjčky snad všechny banky, které se na trhu v republice vyskytují.

Pro každou půjčku pro živnostníky tak musí živnostník doložit daňová přiznání za několik let nazpět, výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, finanční plán na dobu úvěru, potvrzení o bezdlužnosti a další dokumenty v závislosti na druhu úvěru.

Půjčka pro živnostníky

Půjčka pro živnostníky může být v některých případech velkou pomocí nejen jako půjčka pro začínající podnikatele. Někdy může pomoci také již zavedené firmě znovu se postavit na nohy nebo lépe prosperovat v případě, že jsou vypůjčené peníze dobře využity.

Jednou z výhod půjček pro živnostníky je jejich poměrně snadná dostupnost a rychlé sjednání. U některých půjček lze sjednat také podmínky, které budou dlužníkovi vyhovovat, jako je například dlouhodobá splatnost či poskytnutí půjčky bez doložení daňového přiznání.

S půjčkou pro živnostníky se pojí také několik nevýhod. Jak vyplývá již z povahy půjčky, tento úvěr bývá poskytován pouze těm, kteří podnikají na živnost a mají zřízený podnikatelský účet u jedné z českých bank.

Protože je půjčka považována za dohodu mezi dvěma rovnoprávnými subjekty, nespadá pod kompetence České národní banky. V případě jakýchkoli problémů tudíž není možné se na tuto instituci obrátit.

Dalším ze specifik této půjčky je nastavení podmínek úvěru jeho poskytovatelem. To znamená, že by měl žadatel o půjčku při uzavírání smlouvy být na pozoru a podmínky ve smlouvě si ujasnit.

Půjčka živnostníkům

Půjčka živnostníkům, která se řadí mezi účelové půjčky, musí splňovat určité parametry, mezi které patří například:

  • doložení živnostenského listu
  • potvrzení o českém občanství, trvalém pobytu v České republice, plnoletosti a také svéprávnosti
  • doložení obratu za poslední léta společně s kopií daňových přiznání
  • doložení výpisu z účtu (nebo založení podnikatelského účtu)

Půjčky živnostníkům mohou mít různé podoby. Může se tak jednat o standardní úvěr, kdy je měsíčně splácena určitá částka, tak o kontokorenty nebo revolvingové úvěry.

Takové schvalování půjčky ale nemusí být bankou poskytnuto hned. Jak získat peníze ihned a nemuset tak dlouho na finance čekat? Jednou z možností je tak obrátit se na nebankovní společnost.

Půjčka na živnost

Půjčka na živnost se od spotřebitelských úvěrů liší především v tom, kdo půjčku zaštituje.

Spotřebitelský úvěr je pod záštitou občanského zákoníku, naproti tomu půjčka na živnost je relativně individuální záležitost mezi jednotlivými zainteresovanými podnikateli.

Podmínky, na základě kterých bude půjčka sjednána, je tak možné nastavit individuálně, podle potřeb obou stran. Zkrátka je možné si podmínky ve smlouvě upravit zcela libovolně.

Úvěr pro živnostníky

Samotné schvalování a domlouvání úvěru pro živnostníky ale nemusí být bankou poskytnuto hned. Jak získat peníze ihned a nemuset tak dlouho na finance čekat? Jednou z možností je tak obrátit se na nebankovní společnost.

Úvěr pro živnostníky je tedy poskytována bankovními a také nebankovními institucemi. Jaký je mezi jednotlivými poskytovateli v tomto případě rozdíl?

Ve většině případů se bankovní instituce řadí mezi spolehlivé a prověřené společnosti pro poskytnutí úvěru. Přesto jsou ale i takové nebankovní společnosti, které jsou ověřené a klienti s nimi mají dobré zkušenosti.

Úvěr pro živnostníky je navíc možné vyřešit online a to jak u bankovních tak i nebankovních společností. Postačí k tomu pouze správně vyplnit příslušný formulář s potřebnými údaji a dokumenty.

Jednotliví poskytovatelé půjček a úvěrů poskytují několik typů, kdy živnostníci využijí spíše podnikatelský úvěr, jako například investiční úvěr.

Takové úvěry tak mohou živnostníci využít nejen v průběhu živnosti, ale také v jejím začátku. Živnostníci tak mohou získat finanční prostředky například na vybavení nebo pořízení služebních automobilů.

Využití peněz tak může být velice různorodé a živnostníci je tak mohou využít na to, co zrovna aktuálně potřebují.

Půjčka na živnostenský list

Půjčka na živnostenský list musí být stvrzena smlouvou o půjčce. Ta musí mít náležitosti, bez kterých by jinak nemusela být považována za platnou.

Mezi takové náležitosti patří například popis obou zainteresovaných stran, výše domluveného úvěru, jednotlivé povinnosti zainteresovaných stran a samozřejmě také podpisy obou s aktuálním datem.

Půjčka na živnostenský list tak může obsahovat na základě domluvy obou stran individuální podmínky a určitá pravidla.

Půjčka po ukončené insolvenci

Jak je to s půjčkou po ukončené insolvenci a co to insolvence je?

Insolvencí se rozumí insolvenční řízení. V takovém řízení je pak za cíl oddlužit daného podnikatele a vrátit tak co nejrychleji všem věřitelům jejich finance.

V případě, že jsou splaceny všechny závazky, je možné že do pěti let se jméno dlužníka vymaže z tzv. insolvenčního rejstříku. Teprve poté je půjčka po ukončené insolvenci možná.

Pokud ale banka shledá daného klienta jako dostatečně bonitního, může mu poskytnout půjčku dříve. Na druhou stranu je také možný opak. A to, že některé banky nebudou chtít poskytnout půjčku ani po uplynutí zmíněných pěti let.

V případě nebankovní institute je sice půjčka po ukončené insolvenci poměrně jednodušší na získání, jelikož v takových případech se nekontrolují registry dlužníků.

Nicméně je dobré si takovou situaci řádně promyslet, jelikož úroky jsou v takových případech velice vysoké a půjčka se tak nemusí vyplatit.

Dlouhodobá půjčka

V některých případech může být půjčka pro živnostníky dlouhodobou záležitostí. Dlouhodobá půjčka je ale poskytována takovým žadatelům, kteří jsou podle bankovních institucí spolehliví a mají dostatečnou bonitu.

Může se například jednat o investiční úvěr, který je součástí podnikatelského úvěru.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang