Revolvingový úvěr – výhody, vyplatí se?

Revolvingový úvěr představuje možnost získání nového úvěru bezprostředně po splacení toho předcházejícího. Obvykle se tak jedná o krátkodobý úvěr a princip fungování je velice podobný jako u služeb kontokorentu. Nicméně u revolvingového úvěru jsou určité limity, do jaké výše může být poskytnut. Jaké jsou tedy výhody a nevýhody revolvingového úvěru?

Revolvingový úvěr je možné brát jako určitý typ finanční rezervy. Když nastane potřebná situace, začne se čerpat celý úvěr nebo jen jeho část. Pokud naopak taková potřeba není, úvěr se nečerpá a ani se nehradí žádné měsíční splátky.

Revolving

Splácení revolvingového úvěru (zkráceně pouze revolvingu) je nejčastěji jako pravidelná měsíční splátka.

Někteří poskytovatelé revolvingu ale nabízejí možnost jednorázové splacení celého úvěru. Pokud si nějaká společnost tuto možnosti vybere, neplatí za takovou sužbu žádné pokuty nebo poplatky.

Co je to revolvingový úvěr

Co je to revolvingový úvěr? Revolvingový úvěr je tedy určitá forma úvěru, která je poskytována finanční institucí. Poskytuje pak dlužníkovi možnost čerpat nebo, splácet a znovu čerpat peníze dle jeho potřeby.

Jedná se tedy o úvěr, který je sjednána na určité časové období, na které má pak stanovený finanční limit. Navíc ale může při jeho splácení čerpat další peníze nicméně pouze do výše limitu celého úvěru.

Tento typ úvěru je považován za flexibilní nástroj financování díky svým podmínkám pro splácení a opětovné čerpání.

Revolvingový úvěr není naopak považován za termínovaný úvěr. Je to z toho důvodu, protože během přidělené doby umožňuje dlužníkovi úvěr splatit nebo znovu vybrat peníze. Termínovaný úvěr pak totiž poskytuje dlužníkovi finanční prostředky, po nichž následuje pevný splátkový kalendář.

Výhody revolvingového úvěru

Jednoznačnou výhodou revolvingového úvěru je jeho nízká administrativní náročnost.

Nejprve je sjednána smlouva o úvěru, kde jsou nastaveny všechny potřebné parametry a případné sankce za nesplácení. Pak již může klient dané instituce čerpat prostředky, splácet a opětovně čerpat. Bez dalších dokladů, otázek či dokladování.

Pokud klient řádně platí a revolvingový úvěr splatí, může si opět za stejných podmínek peněžní prostředky půjčit a pokračovat takto prakticky do nekonečna.

Jde o velice účinnou formu provozního financování především pro firmy, kdy dochází k zajišťování přechodných nedostatků peněz a využívání stabilních podmínek úvěrové politiky.

Další typy úvěrů

Kromě revolvingového úvěru jsou i další krátkodobé úvěry, které jsou relativně výhodné a bezpečné. Jaké to jsou a jaký je mezi nimi rozdíl?

Krátkodobý úvěr

Krátkodobé úvěry poskytují především nebankovní společnosti, nicméně do této kategorie se dají zařadit i jiné další půjčky. Jenou z nich ne třeba lombardní úvěr nebo ten syndikovaný.

Lombardní úvěr

Lombardní úvěr je jeden z typů bankovních krátkodobých úvěrů. Jeho splatnost je pak maximálně do jeden rok (stejně jako revolving).

Jedná se tedy o tzv. úvěr zajištěný. Přesto ale není zajištěn nemovitostí, ale naopak movitými věcmi.

Lombardní úvěr je zajištěný zástavou movitých věcí jako jsou třeba:

  • cenné papíry
  • šperky
  • drahé kovy a nebo jiné komodity a zboží.

Syndikovaný úvěr

Syndikovaný úvěr je úvěr, který je poskytnutý firmě syndikátem, což je sdružením několika bank. Uzavřen je pak tzv. syndikační smlouvou, která je pro všechny zúčastněné společná.

Syndikované úvěry se volí většinou ve chvílích, kdy financování od jedné banky by mohlo zapříčinit například překročení možného limitu podílu půjček, které se vztahují k jednomu subjektu.

U syndikovaného úvěru je poskytovatelem úvěru několik věřitelů, konkrétněji jejich tzv. syndikát. Úvěr je pak poskytnut žadateli za určitých podmínek, kdy se stává jeden věřitel tzv. agentem.

Takový agent mimo jiné například organizuje zapojení všech věřitelů, uzavírá smlouvy, čerpá úvěry nebo je vymáhá.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang