Provozní úvěr – definice, co je to – úvěr pro firmu

Úvěr pro podnikatele může být odrazovým můstkem pro začínající byznysmeny, ovšem také pro podnikatele, kteří se potřebují dostat z krátkodobých finančních problémů, případně se jim neočekávaně navýšily výdaje. Co je k takovému úvěru potřeba a je možné si zažádat o podnikatelský úvěr bez daňového přiznání nebo bez nahlížení do registru dlužníků?

Úvěr pro podnikatele může mít vícero podob. Může se jednat o provozní úvěry, krátkodobé úvěry pro podnikatele a ve výjimečných případech u vybraných institucí také o podnikatelský úvěr bez daňového přiznání. Kdy se vyplatí podnikateli zažádat o bankovní úvěr a kdy naopak o ten nebankovní?

Provozní úvěr – definice

Definice úvěru říká, že se jedná o půjčení peněz od instituce, která má k tomu licenci od ČNB. V takové definici úvěru nicméně nemusí být specifikované, že peníze musí půjčit banka.

Provozní úvěr je krátkodobý úvěr, který slouží k financování běžného provozu firmy. Pomáhá firmám překlenout období, kdy nemají dostatek vlastních financí na pokrytí svých závazků, jako jsou mzdy, náklady na materiál, nebo platby dodavatelům.

Provozní úvěry využívají společnosti k financování krátkodobých potřeb, které jsou spojeny s každodenní aktivitou. Provozní potřeby mohou zahrnovat například:

 • Nákup materiálu
 • Platbu pohledávek
 • Úhradu provozních nákladů, jako je energie, voda, nájmy, služby
 • Financování investic do provozu firmy

Úvěry pro firmu mohou být poskytovány bankami, nebankovními společnostmi nebo finančními institucemi. Záleží pouze na dané firmě, podnikateli, nebo soukromé osobě, kterou instituci si vybere, případně kterou mu povolí jeho aktuální situace.

Provozní úvěry mohou být poskytovány v různých formách, například jako:

 • Kontokorent – úvěr, který je poskytován jako součást běžného účtu. Firma může čerpat z kontokorentu dle potřeby a splácet jej průběžně.
 • Revolvingový úvěr – úvěr, který je poskytován na určitou částku a firma si může tuto částku dle potřeby čerpat a splácet.
 • Splátkový úvěr– úvěr, který je poskytován na určitou částku a firma jej musí splácet pravidelnými splátkami.

Provozní podnikatelský úvěr tedy slouží na provoz firmy. V některých případech může být provozní úvěr poskytován ve formě revolvingového úvěru nebo kontokorentu. Provozní úvěr se poskytuje na krátkou dobu a z toho důvodu úroková sazba bývá vyšší.

Výhodou je, že provozní úvěr může pomoci firmě překlenout období, kdy má nedostatek vlastních zdrojů. Také může pomoci firmě financovat investice do provozu, které by jinak nebyly možné.

Nevýhodou může být fakt, že tento obchodní úvěr je spojen s náklady navíc, jako jsou úroky, poplatky za zřízení a vedení úvěru. Také může firmu zatížit finančními závazky, které může být obtížné splácet.

Bankovní i nebankovní společnosti nabízejí mnoho možností pro firmy i podnikatele.

Kdy může být potřeba úvěr pro firmu?

Provozní úvěr lze snadno definovat. Úvěr pro firmu představuje určitou finanční rezervu, o kterou je možno požádat v nouzových případech. Sjednání provozního úvěru je převážně individuální záležitostí a banky tak provozní úvěry ve většině případech přizpůsobují na míru danému klientovi. Provozní úvěr je pak čerpán zpravidla až v případě potřeby.

Úvěr pro firmu může být potřeba v různých situacích, například:

 • K financování provozních potřeb jako je nákup materiálu, platba pohledávek, úhrada provozních nákladů nebo financování investic do provozu firmy.
 • K financování investic jako je nákup nových technologií, budov nebo pozemků. Investiční úvěry jsou obvykle poskytovány na delší dobu než provozní úvěry.
 • K překlenutí období s nedostatečnými příjmy v období sezónních výkyvů, v období recese nebo v případě neočekávaných událostí, jako je požár nebo povodeň.
 • K rozšíření nebo převzetí jiné firmy.

Půjčka pro firmy může znamenat velmi důležité záchranné lano v různých případech. Nicméně je vždy třeba zvážit, zda se firmě vyplatí spíše krátkodobý úvěr nebo dlouhodobý úvěr pro podnikatele. Krátkodobé úvěry nabízejí také nižší částky k zapůjčení.

Nebankovní společnosti nabízejí například půjčky pro podnikatele bez daňového přiznání a registru nebo podnikatelské úvěry bez daňového přiznání. Ty jsou většinou situovány jako krátkodobé úvěry nebo vyžadují vysokou míru zajištění.

Co je to úvěr a jaké úvěry pro firmu existují?

Co je to úvěr a jaký je rozdíl mezi půjčkou a úvěrem? Jedná se o půjčení peněz. Rozdíl je pak ve využití peněz. Předmětem úvěru totiž mohou být pouze peníze, předmětem půjčky pak movitý majetek. Navíc půjčku může poskytnout jakákoliv instituce, na rozdíl od úvěru, na jehož poskytnutí musí mít instituce licenci ČNB.

Krátkodobý úvěr

Drobné krátkodobé úvěry mohou být poskytnuty bez poplatků a úroků. Nicméně v tomto případě se jedná o úvěry nebankovní a jedná se zpravidla výhradně o první půjčky. Musejí být splaceny do 30 dnů, musí o ně zažádat pouze nový klient a jsou poskytovány maximálně do výše 20 tisíc korun.

Pro krátkodobý úvěr je tak vhodné se rozhodnout pouze v případě, že si je podnikatel, případně firma, jistá, že peníze rychle vrátí a úvěr bude hned splacen. V opačném případě by krátkodobý úvěr nemusel být vůbec výhodný.

Klasický bankovní úvěr

Dalším typem úvěru, o který může podnikatel zažádat, je bankovní úvěr. Ten je obtížnější získat. Je to především kvůli podmínkám, které si banky diktují. Velmi pečlivě si totiž prověřují bonitu žadatele. Tato půjčka pro firmy nabízí možnost zapůjčit si větší sumu peněz.

Přesto je bankovní úvěr z hlediska úrokových sazeb výhodnější a obecně bezpečnější než ten nebankovní. Žadatel má totiž jistotu, že nejedná s podvodníky nebo dokonce s lichváři a může tak očekávat férové jednání v případě neočekávaných komplikací během splácení.

Obchodní úvěr

Obchodní úvěr může představovat určitý vztah mezi dodavatelem a odběratelem. Jedná se o situaci, kdy dodavatel poskytne zmíněný obchodní úvěr odběrateli.

Obchodní úvěr je úvěr, který je poskytován mezi dvěma obchodními subjekty, tedy mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavatel poskytuje odběrateli zboží nebo služby na dluh a odběratel se zavazuje uhradit toto zboží nebo služby k pozdějšímu datu.

Obchodní úvěr je důležitou součástí obchodního styku. Umožňuje odběrateli získat zboží nebo služby předtím, než za ně zaplatí, což může být výhodné v případě, že odběratel nemá dostatek vlastních zdrojů. Dodavateli obchodní úvěr umožňuje zvýšit své tržby a zlepšit svou likviditu.

Obchodní úvěr se obvykle poskytuje na kratší dobu než investiční úvěry. Doba splatnosti může být například 14 až 30 dnů. Výhodou takového obchodního úvěru je, že pro odběratele je takový úvěr ve většině případů bezúročný.

Obchodníci takový obchodní úvěr využívají především v začátcích obchodování. Obchodní úvěr totiž může být určitou možností jak levně a relativně narychlo získat peníze.

Firemní úvěr

Společně s úvěrem tak firmě vzniká závazek vůči bance případně nebankovní instituci – a to daný úvěr splatit. Úvěr pro firmu tak může být provozní (jedná se o krátkodobé financování) nebo investiční (v tomto případě se jedná o dlouhodobé financování).

Banky se k úvěrům pro firmu staví ve většině případů individuálně a svým klientům se obvykle snaží vyjít vstříc a zohlednit jejich finanční potřeby. Úvěry pro podnikatele jsou na podobné bázi jako úvěry pro firmy. Nicméně úvěry pro podnikatele jsou vyhledávány spíše malými podnikateli jako například OSVČ.

Úvěry pro podnikatele jsou využívány často jako finanční vzpruha k rozjezdu podnikání nebo na úhradu neočekávaných nákladů či rozšíření podniku. K těmto úvěrům rovněž přistupují věřitelé individuálně v závislosti na konkrétních potřebách.

Při sjednávání úvěru pro podnikatele, který začíná, jsou banky velmi opatrné, jelikož poskytují úvěr společnosti, která nemá žádnou historii. Půjčku pro začínající podnikatele bez příjmu mohou poskytovat také nebankovní instituce.

Nebankovní společnosti nabízejí také třeba podnikatelské úvěry bez daňového přiznání nebo půjčky pro podnikatele bez daňového přiznání a registru.

Nebankovní společnosti nabízejí pro firmy a podnikatele více variant úvěrů, o většinu lze zažádat online.

Podnikatelský úvěr bez daňového přiznání

Podnikatelský úvěr bez daňového přiznání využijí především začínající podnikatelé, kteří nemají ještě finanční historii. Lze jej sjednat jak u nebankovních společností, tak u těch bankovních.

Obě instituce podnikatelský úvěr bez daňového přiznání poskytují v omezenější výši, než je tomu u ostatních úvěrů na podnikání. Důvodem tak může být ve většině případů například právě zmíněná krátká (nebo nulová) finanční historie. U nebankovní společnosti nejsou šance na půjčku pro začínající podnikatele bez příjmu vůbec malé.

Přestože banky společně s nebankovními institucemi poskytují takovou půjčku bez předešlé historie, prověřují však bonitu žadatele. Obecně platí, že u bankovních úvěrů jsou nároky na žadatele vyšší než u úvěrů od nebankovních společností. Ty sice bonitu zpravidla také prověřují, leč nemusí být pro ně překážkou negativní výsledek.

Před tím, než si klient zažádá o půjčku pro firmu, mohou pro něj být užitečnou pomůckou kalkulačky podnikatelských úvěrů. Kalkulačka podnikatelského úvěru může klientovi pomoci s rozhodnutím, kterou instituci si vybrat, a jaké finanční podmínky budou nejvýhodnější.

Půjčka pro podnikatele bez daňového přiznání a registru

Sjednat u bankovní instituce půjčku pro podnikatele bez daňového přiznání a registru může být opravdu složité. Banky se tak chrání před možným problémem, že by žadatel přestal půjčku splácet. V naprosté většině neumožňují půjčku bez registru, tedy bez kontroly úvěruschopnosti a finanční bezúhonnosti.

Každá společnost, která poskytuje úvěry, musí ze zákona prověřovat finanční situaci žadatele a musí také nahlížet do registru dlužníků. Výjimku nemají ani nebankovní společnosti. Pokud by se skrze takové prověření ukázalo, že žadatel má nebo měl v minulosti problémy se splácením půjčky, může mu být půjčka zamítnuta.

V případě, že je půjčka podnikatele bez daňového přiznání a registru nutná, jediná možnost je přes nebankovní společnosti, případně soukromé investory. V takovém případě je potřeba počítat s vysokými poplatkyvysokým úrokem.

Důvodem, proč nebankovní společnosti poskytují půjčky bez registru, je ten, že do registru dlužníků buď nenahlíží vůbec, nebo pro ně negativní zápis není překážkou. Nebankovní společnosti jsou nicméně povinné registr dlužníků zkontrolovat a ujistit se, že dotyčný může půjčku splatit.

Nebankovní společnosti mnohdy těží právě z takových žadatelů, kteří mají s financemi problémy. Půjčka pro podnikatele bez daňového přiznání a registru je pak z těchto důvodů jedním z nejvíce rizikových produktů, který může klienta dostat do velkých dluhů, nebo je dokonce ještě navýšit.  

U nebankovních půjček bez registru by se tak měla zvýšit pozornost především u možnosti předčasného splacení nebo odložení spláteksankcí za nesplácení nebo také za jakých podmínek je nutné ručení za půjčku. Obecně by si u takového druhu půjček měli žadatelé dávat pozor na všeobecné podmínky a řádně si takovou půjčku promyslet.

Půjčka pro podnikatele bez daňového přiznání – doložení příjmů

I zde platí, že půjčka pro podnikatele „pouze“ bez daňového přiznání je možná pouze skrze nebankovní společnosti. Nicméně i ty v některých případech vyžadují potvrzení o příjmu alespoň z výpisu z účtu. Navíc je také nutné počítat s vysokými poplatky a s vysokým úrokem.

Také půjčka pro OSVČ ihned může sice poskytnout rychlé peníze, nicméně může obsahovat skryté podmínky, které mohou z půjčky, která se na první pohled jeví jako výhodná, udělat velmi nevýhodnou a dostat tak klienta do finančních problémů.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang