Úvěr pro podnikatele – podmínky, bez daňového přiznání

Úvěr pro podnikatele může být jakýmsi odrazovým můstkem pro začínající podnikatele, ale také pro podnikatele, kteří se potřebují dostat z krátkodobých finančních problémů, případně se jim neočekávaně navýšily výdaje. Co je k takovému úvěru potřeba a je možné si zažádat o úvěr bez daňového přiznání nebo dokonce bez nahlížení do registru dlužníků?

Úvěr pro podnikatele může mít vícero podob. Může se jednat o provozní úvěry, krátkodobé úvěry pro podnikatele ale ve výjimečných případech u vybraných institucí také o podnikatelský úvěr bez daňového přiznání. Kdy se vyplatí podnikateli zažádat o bankovní úvěr a kdy naopak o ten nebankovní?

Provozní úvěr

Provozní úvěry využívají společnosti k financování krátkodobých potřeb, které jsou spojeny s každodenní aktivitou. Jde především o nákup materiálu, zboží, financování pohledávek a dalších nákladů, které jsou součástí provozu.

Prostředky získané z provozního úvěru je také možné využít na vyřešení přechodných finančních problémů.

Provozní podnikatelský úvěr tedy slouží na provoz firmy. V některých případech může být provozní úvěr poskytován ve formě revolvingového úvěru nebo kontokorentu. Provozní úvěr se poskytuje na krátkou dobu a z toho důvodu úroková sazba bývá vyšší.

Fungování provozního úvěru

Provozní úvěr představuje určitou finanční rezervu, kam je možné sáhnout v „nouzových případech.“ Sjednání provozního úvěru je převážně individuální záležitostí a banky tak provozní úvěry ve většině případech přizpůsobují na míru danému klientovi. Provozní úvěr je pak čerpán zpravidla až v případě potřeby.

Úvěr – definice

Definice úvěru říká, že se jedná o půjčení peněz od instituce, která má k tomu licenci od ČNB. V takové definici úvěru nicméně nemusí být specifikované, že peníze musí půjčit banka.

Úvěr tak může být poskytnutý jak bankovní institucí, tak tou nebankovní. Záleží pouze na dané firmě, podnikateli, nebo soukromé osobě, kterou instituci si vybere, případně kterou mu povolí jeho aktuální situace.

Co je to úvěr?

Co je to úvěr a jaký je rozdíl mezi půjčkou a úvěrem?

Velice stručná odpověď na otázku co je to úvěr tak může být taková, že se jedná o půjčení peněz.

Rozdíl je pak ve využití peněz. Předmětem úvěru totiž mohou být pouze peníze, předmětem půjčky pak movitý majetek. Navíc půjčku může poskytnout jakákoli instituce, na rozdíl od úvěru, na jehož poskytnutí musí mít instituce licenci.

Krátkodobý úvěr

Drobné krátkodobé úvěry mohou být poskytnuty bez poplatků a úroků. Nicméně v tomto případě se jedná o úvěry nebankovní a jedná se pouze o první půjčky. Navíc musí být splaceny do 30 dnů, musí o ně zažádat pouze nový klient a navíc jsou poskytovány maximálně do výšky 20 tisíc korun.

Pro krátkodobý úvěr je tak vhodné se rozhodnout pouze v případě, že si je podnikatel, případně firma, jistá, že peníze rychle vrátí a úvěr bude hned splacen. V jiném případě by takový krátkodobý úvěr nemusel být vůbec výhodný.

Bankovní úvěr

Dalším typem úvěru, o který so může podnikatel zažádat je ryze bankovní úvěr. Ten je ale mnohem těžší získat než nebankovní úvěr. Je to především kvůli podmínkám, které si banky diktují. Velmi pečlivě si totiž prověřují tzv. bonitu žadatele.

Přesto je ale bankovní úvěr z hlediska úrokových sazeb výhodnější a také obecněji bezpečnější než ten nebankovní. Žadatel má totiž jistotu, že nejedná s podvodníky nebo dokonce s lichváři a může tak očekávat férové jednání v případě neočekávaných komplikací během splácení.

Obchodní úvěr

Obchodní úvěr může v podstatě představovat určitý vztah mezi dodavatelem a odběratelem. Jedná se totiž o situaci, kdy dodavatel poskytne zmíněný obchodní úvěr odběrateli.

Výhodou takového obchodního úvěru je, že pro odběratele je takový úvěr ve většině případů bezúročný.

Obchodníci takovýto obchodní úvěr využívají především v začátcích obchodování. Obchodní úvěr totiž může být určitou možností jak levně a relativně narychlo získat peníze.

Úvěr pro firmu

Společně s úvěrem tak firmě vzniká závazek vůči bance případně nebankovní instituci) – a to daný úvěr splatit. Úvěr pro firmu tak může být provozní (jedná se o krátkodobé financování) nebo investiční (v tomto případě se jedná o dlouhodobé financování).

Banky se k úvěrům pro firmu staví ve většině případů individuálně a svým klientům se obvykle snaží vyjít vstříc a zohlednit jejich finanční potřeby.

Půjčka pro firmy

Podobné možnosti jako podnikatelé mají také firmy. Půjčka pro firmy může být specializací jak bankovních, tak i nebankovních institucí.

Půjčka pro firmy je také zpravidla individuální a jednotlivé instituce upravují podmínky půjček na základě individuálních potřeb klientů.

Úvěr pro podnikatele

Úvěr pro podnikatele (ale v konečném důsledku také pro firmy) je jeden z typů podnikatelských úvěrů. Získané peníze z těchto půjček pomáhají začínajícím podnikatelům s rozjezdem svého podnikání.

Přestože mohou poskytovat k zapůjčení vyšší částky, může být na druhou stranu vyžadováno ručení majetkem. Při sjednávání úvěru pro podnikatele jsou totiž banky velmi opatrné, jelikož poskytují úvěr společnosti, která nemá žádnou historii.

Také nebankovní instituce mohou poskytovat půjčku pro začínající podnikatele bez příjmu.

Podnikatelský úvěr bez daňového přiznání

Podnikatelský úvěr bez daňového přiznání využijí především začínající podnikatelé, kteří nemají ještě finanční historii. Podnikatelský úvěr bez daňového přiznání lze sjednat jak u nebankovních společností, tak u těch bankovních.

Obě instituce ale podnikatelský úvěr bez daňového přiznání poskytují v omezenější výši, než je tomu u ostatních úvěrů na podnikání. Důvodem tak může být ve většině případů například právě zmíněná krátká (nebo nulová) finanční historie.

Přestože banky společně s nebankovními institucemi poskytují takovou půjčku bez předešlé historie, prověřují ale bonitu žadatele. Obecně pak ale platí, že u bankovních úvěrů jsou nároky na žadatele vyšší než u úvěrů od nebankovních společností. Ty sice bonitu zpravidla také prověřují, ale nemusí být pro ně překážkou negativní výsledek.

Před tím, než si klient zažádá o půjčku, mohou pro něj být užitečnou pomůckou také kalkulačky podnikatelských úvěrů. Kalkulačka podnikatelského úvěru tak může klientovi pomoci s rozhodnutím, kterou instituci si vybrat a jaké finanční podmínky budou nejvýhodnější.

Půjčka pro podnikatele bez daňového přiznání a registru

Sjednat u bankovní instituce půjčku pro podnikatele bez daňového přiznání a registru může být opravdu složité. Banky se tak chrání před možným problémem, že by žadatel přestal půjčku splácet.

V naprosté většině ale neumožňují půjčku bez registru, tedy bez doložení příjmů.

Každá společnost, která poskytuje úvěry musí prověřovat finanční situaci žadatele a musí také nahlížet do registru dlužníků. Výjimku nemají ani nebankovní společnosti, které jsou povinné registr dlužníků zkontrolovat aby se ujistili, že klient opravdu může půjčku řádně splácet.

Pokud by se skrze takové prověření ukázalo, že žadatel má nebo měl v minulosti problémy se splácením půjčky, může mu být půjčka zamítnuta.

V případě, že je půjčka podnikatele bez daňového přiznání a registru nutná, jediná možnost je přes nebankovní společnosti. V takovém případě je ale potřeba počítat s vysokými poplatky a také s vysokým úrokem.

Důvodem, proč nebankovní společnosti poskytují půjčky bez registru je ten, že do registru dlužníků buď nenahlíží vůbec, nebo pro ně negativní zápis není překážkou. Nebankovní společnosti jsou nicméně povinné registr dlužníků zkontrolovat a ujistit se, že dotyčný může půjčku splatit

Nebankovní společnosti totiž mnohdy těží právě z takových žadatelů, kteří mají s financemi problémy. Půjčka pro podnikatele bez daňového přiznání a registru je pak z těchto důvodů jedním z nejvíce rizikových produktů, který může klienta dostat do velkých dluhů, nebo je dokonce ještě navýšit.  

U nebankovních půjček bez registru by se tak měla zvýšit pozornost především u možnosti předčasného splacení nebo odložení spláteksankcí za nesplácení nebo také za jakých podmínek je nutné ručení za půjčku. Obecně by si u takového druhu půjček měli žadatelé dávat pozor na všeobecné podmínky a řádně si takovou půjčku promyslet.

Také půjčka pro OSVČ ihned může sice poskytnout rychlé peníze, nicméně může obsahovat také skryté podmínky, které mohou z půjčky, která se na první pohled jeví jako výhodná, udělat velmi nevýhodnou a dostat tak klienta do finančních problémů.

Půjčka pro podnikatele bez daňového přiznání – doložení příjmů

I zde platí, že půjčka pro podnikatele „pouze“ bez daňového přiznání je možná pouze skrze nebankovní společnosti. Nicméně i ty v některých případech vyžadují potvrzení p příjmu alespoň z výplatních pásek, případně z výpisu z účtu.

Potvrzení od zaměstnavatele tedy sice chtít nemusí, ale určitý způsob ověření požadovat mohou. Navíc je také nutné počítat s vysokými poplatky a s vysokým úrokem.

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang