Podnikatelský úvěr – půjčka pro podnikatele i bez daňového přiznání a registru

Úvěry pro podnikatele, někdy označované jako úvěry pro firmy, se dělí na provozní a investiční. Další dělení je pak na základě předmětu financování na účelové a neúčelové. Oba jsou ale výrazný zdroj financování každé společnosti. Podnikatelský úvěr se pak poskytuje především na rozvoj firmy nebo také na proplacení provozních nákladů. Jaké jsou podmínky pro získání takového úvěru a v jakých případech si o něj může podnikatel zažádat?

Podnikatelský úvěr můžou firmy využít nejen na rozvoj firmy ale třeba i na uhrazení provozních nákladů. Nicméně často se pro získání takového úvěru vyžaduje určitý roční obrat.

Přesto získání podnikatelského úvěru bývá poměrně složité a je pro něj potřeba řada dokumentů. Nejčastěji se tak ověřuje podnikatelský záměr, výkonnost firmy nebo poskytované záruky. Jednotlivé instituce, které takové půjčky poskytují, nicméně mohou požadovat řadu dalších podmínek, které si samy určí.

Úvěr – základní informace

V případě žádosti o podnikatelský úvěr je dobré znát nejen úrok a RPSN, ale i další informace. Jaké to jsou?

Mezi hlavní informace, které by měl každý žadatel o podnikatelský úvěr znát patří dále:

  • splatnost
  • forma splácení
  • další administrativní poplatky
  • sankce pro případ, kdy nebude splátka řádně splácena
  • možnost odložení splátek a podmínky takového odložení

I přes všechny podmínky, které mohou bankovní úvěry mít, patří tato forma úvěru mezi ty nejspolehlivější úvěry. Banky totiž nabízí relativně nízké úrokové sazby.

Ty banky nabízí proto, protože tzv. neriskují. Pokud totiž po posoudí bonity zjistí, že potenciální klient by mohl mít v budoucnu problém při splácení, žádost o úvěr zamítnou.

Banky si tak pečlivě vybírají, komu a zda vůbec takový úvěr poskytnou. V případě, že tak firma nemá dostatečně vysoký příjem, nebo pokud je zapsána v registru dlužníků, jeho žádost o úvěr bude s největší pravděpodobností zamítnuta.

Podnikatelský úvěr nicméně není to stejné, jako podnikatelská půjčka. Rozdíl je v tom, že předmětem úvěrů jsou pouze peníze, za to předmětem půjčky může být jakýkoliv movitý majetek.

Podnikatelský úvěr

Podnikatelské úvěry (ale také úvěry obecně) mohou poskytovat pouze společnosti s podnikatelským oprávněním. To jsou zejména banky, mezi které tak patří například

Smlouvu o úvěru tak upravuje zákon o spotřebitelském úvěru, smlouvu o půjčce pak občanský zákoník.

Smlouva o úvěru tak platí bez ohledu na to, zda jsou peníze skutečně poskytnuty, naopak smlouva o půjčce je nabývá platnosti v okamžiku převzetí peněz (nebo jiné věci).

Podle zákona o spotřebitelském úvěru musí mít společnosti poskytující úvěry licenci od České národní banky. Tu mají ve většině případů banky, ale také nebankovní společností.

Princip podnikatelského úvěru

Všechny úvěry pro podnikatele tedy představují určitý závazek společnosti vůči bance (nebo jiné nebankovní společnosti) splatit půjčené peníze v daném termínu. Půjčené peníze jsou navíc navýšeny o smluvený úrok. Typů podnikatelského úroku je tak několik.

  • Pokud se jedná o financování krátkodobé, jde o provozní úvěr.
  • Pokud jde o dlouhodobé financování podnikatele, jedná se o investiční úvěr.

Banky obvykle nenabízejí tento druh úvěrů plošně, ale vždy se dojednávají podmínky půjčky individuálně. Z toho důvodu jsou podnikatelské úvěry tzv. cílenou záležitost, kdy podmínky takového úvěru jsou sjednány na základě individuálních potřeb.

Krátkodobý úvěr

Některé nebankovní instituce dokonce poskytují tzv. první půjčky ihned zdarma. Jedná se o drobné krátkodobé úvěry, u kterých se neúčtují žádné poplatky ani úroky. Takové krátkodobé půjčky bez poplatků jsou nicméně určené pouze novým klientům.

Krátkodobé půjčky bez poplatků a úroků nabízí například Zaplo.cz, Kamali, nebo Provident. Rychlé krátkodobé půjčky bez poplatků a úroků jsou pak obvykle poskytovány do částky 20 tisíc korun a je nutné je splatit do 30 dní.

K vyhledání té nejvýhodnější půjčky může pak také pomoci srovnávač půjček.

Bankovní úvěr

Aby byl podnikatelský úvěr schválen, musí mít podnikatel tzv. dobrou pracovní morálku a firma musí dobře hospodařit s penězi. Jak je to ale v případě, že o bankovní úvěr bude žádat začínající podnikatel?

Pro začínající podnikatele jsou dostupné také půjčky jako je například: bankovní půjčka pro začínající podnikatele, bezúročná půjčka pro začínající podnikatele, podnikatelský úvěr bez daňového přiznání nebo půjčka pro začínající podnikatele bez zástavy nebo příjmu.

Od běžných podnikatelských úvěrů se půjčka pro začínající podnikatele odlišuje menšími administrativními požadavky a mírnějšími podmínkami. Nicméně i tak může mít každá banka trochu jiné požadavky.

Půjčka pro firmy

O půjčky pro firmy a pro podnikatele je možné žádat téměř ve všech velkých bankách v republice.

Peníze z půjčky pro firmy lze využít nejen na pořízení strojů a zařízení, ale také na rekonstrukci, nákup pozemků a podobně.

Předčasné splacení celého úvěru nebo jeho části bývá zdarma, ostatní podmínky se u jednotlivých produktů liší.

Úvěr pro firmu

Úvěr pro začínající podnikatele je jeden z typů půjček určených podnikatelům, kteří s podnikáním teprve začínají. Vybrané bankovní úvěry, někdy označované jako úvěry pro firmu, jsou vytvořeny ve spolupráci s Evropským investičním fondem.

Takové úvěry pro firmy, resp. pro začínající podnikatele, se poskytují podnikatelům na ulehčení počátečních výdajů, které jsou součástí jejich podnikání.

V některých případech je ale vyžadováno ručení majetkem. Je to částečně i z toho důvodu, protože firma nemá žádnou historii a banky se tak tímto způsobem částečně chrání.

Jedním takovým typem úvěru, který mohou využít (nejen) začínající podnikatelé je revolvingový úvěr. Jedná se o určitou formu úvěru, která poskytuje dlužníkovi možnost čerpat peníze dle jeho potřeby.

Jedná se tedy o relativně flexibilní úvěr, který je sjednán na určité časové období se stanoveným finančním limitem. Při jeho splácení je možné současně také čerpat peníze ale pouze do výše limitu celého úvěru.

Obchodní úvěr

Jakýmsi opakem může být obchodní úvěr. Ten je záležitostí dodavatele (který obchodní úvěr poskytuje) a odběratele. Výhodou pro odběratele je, že obchodní úvěr je ve většině případů bezúročný.

Obchodníci takový typ úvěru využívají především v začátcích obchodování, jelikož je pro ně takový obchodní úvěr určitou možností levného financování.

Úvěr pro podnikatele

Úvěry pro podnikatele jsou nejčastěji poskytovány bankami. Takové bankovní úvěry patří mezi standardní a zároveň nejspolehlivější úvěry.

Na rozdíl od nebankovních institucí nabízí banky poměrně nízké úrokové sazby. Na druhou stranu jsou ale banky mnohem vybíravější a neposkytují úvěry úplně každému žadateli.

Pokud totiž firma (nebo podnikatel) nemá dostatečně vysoký příjem, nebo pokud má záznam v registru dlužníků, žádost o úvěr tak bude s největší pravděpodobností zamítnuta.

Právě z toho důvodu poskytují banky nízké úrokové sazby. Banky totiž zbytečně neriskují a pokud posoudí na základě bonity, že by mohl při splácení nastat ze strany firmy problém, úvěr neposkytne.

Úvěr pro podnikatele je možné rozdělit do 4 skupin – investiční úvěryprovozní úvěryúvěry pro začínající podnikatele a úvěry se zárukou Evropského investičního fondu

Bankovní úvěry nabízí velké množství společností, žadatelé si tak mohou vybrat například půjčku Poštovní Spořitelna nebo půjčku Moneta. Některé banky nabízí také jako další možnost krátkodobého úvěru eskontní úvěr.

Nebankovní úvěr pro podnikatele

Přestože nebankovní úvěr má vysoký úrok, poskytuje také určité výhody.

Nebankovní půjčka je poskytována i přes záznam v registru dlužníků, podnikatel nemusí mít dlouhou historii ani vysoký příjem. Půjčka je pak také poskytována relativně rychle.

Nebankovní instituce tak nemusí ani požadovat pozitivní výsledky v daňovém přiznání a neberou ani ohled na případné jiné pohledávky.

Podnikatelský úvěr bez daňového přiznání

Pokud se jedná o daňové přiznání během žádosti o půjčku, jsou situace, kdy podnikatelský úvěr lze poskytnout i bez něj. O jaké situace se jedná?

Podnikatelský úvěr bez daňového přiznání je využíván především v začátcích podnikání. Lze ho sjednat jak u nebankovních společností, tak ale i těch bankovních.

Příkladem může být nezajištěný úvěr pro podnikatele od MONETA Money Bank, který je poskytován právě bez dokládání daňového přiznání.

Společným znakem podnikatelských úvěrů bez daňového přiznání je, že je možné jejich sjednání v omezenější výši.

Nicméně podnikatelský úvěr bez daňového přiznání se neobejde bez prověření bonity žadatele. Zejména u bankovních úvěrů jsou ale nároky na žadatele vyšší než u nebankovních úvěrů.

Bankovní půjčky na podnikání

Dosáhnout na bankovní půjčky na podnikání tak může být sice o něco komplikovanější než u nebankovní půjčky na podnikání, nicméně je také možné využít možnosti projektů, které poskytují slevy a půjčky na počáteční nákup základních potřeb, jako jsou například softwarová zařízení apod.

Také kraje nabízejí různé úlevy a finanční zvýhodnění začínajícím podnikatelům bez příjmu, jedná se například o bezplatné poradenství a mentoring v podnikatelských začátcích.

Před samotným podnikáním a případnou půjčkou na novou živnost může podnikatel využít také vzdělávací programy na podporu nových živnostníků.

Půjčka pro podnikatele bez daňového přiznání a registru

Bankovní instituce půjčku pro podnikatele bez daňového přiznání a registru (tedy bez doložení příjmů) neumožňují. Chrání se tak před možným problémem, že by žadatel přestal půjčku splácet.

Každá společnost, která poskytuje úvěry má povinnost prověřovat finanční situaci žadatelů a také nahlížet do registru dlužníků. Pokud by takovýmto prověřením žadatel „neprošel“ a vyšlo by najevo, že měl (nebo stále má) problémy se splácením půjčky, může to vézt k tomu, že půjčka bude zamítnuta.

Cesta pro půjčku pro podnikatele bez daňového přiznání a registru vede přes nebankovní společnosti. Zde je ale potřeba počítat s vysokými poplatky a také s vyšším úrokem.

Poskytovatelé nebankovní půjčky bez registru do registru dlužníků buď nenahlíží nebo pro ně negativní zápis není překážkou.

Nebankovní společnosti totiž mnohdy těží ze skupiny lidí, kteří mají s financemi problémy. Nebankovní půjčka bez registru je pak jedním z nejvíce rizikových produktů, která může žadatele dostat do velkých dluhů, nebo je ještě navýšit.  

U nebankovních půjček bez registru by se tak měla zvýšit pozornost především u pojmů jako je jistina úvěru, RPSN (především jeho výše) a dále u podmínek splácení, možnosti předčasného splacení nebo odložení splátek, sankcí za nesplácení a ručení za půjčku (především by se v tomto případě nemělo ručit majetkem).

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang