Analýza: Indie se během příštích dvou desetiletí stane druhou Čínou

Pro proces urbanizace, který v současnosti v Indii probíhá, lze nalézt několik historických paralel, tvrdí ministerští analytici, kteří se mimo jiné pokusili zodpovědět otázku, zdali se Indie během příštích dvou desetiletí svým vývojem stane jakousi druhou Čínou.

Indické obyvatelstvo se stále větší měrou shlukuje ve městech. Indie disponuje obrovským potenciálem, co se možného nárůstu spotřeby týče. Tedy i spotřeby nerostných surovin a obzvláště kovů – od mědi až po železnou rudu. Zdali však Indie v příštích desetiletích skutečně svým vývojem napodobí Čínu, není ještě zdaleka jisté.

Indie se momentálně – podobně jako Čína na začátku tohoto století – nachází uprostřed obrovské vlny urbanizace. Očekává se, že indické městské obyvatelstvo, které loni čítalo zhruba 439 miliónů lidí, poroste během příštích dvaceti let tempem cca 10,2 miliónů ročně. V roce 2035 by tedy měla Indie mít kolem 642 miliónů městských obyvatel.

Expanze indické ekonomiky vzbuzuje zájem velkých vývozců přírodních zdrojů, jako je třeba Austrálie. Ta je největším přepravcem železné rudy na světě. Ale v podstatě se to týká všech těžařských společností po světě. Kupříkladu korporace BHP Billiton Ltd. s nadšením hovoří o možných nových příležitostech v Indii, když už jsme poslední dobou svědky zpomalování růstu čínské ekonomiky.

Ačkoli analytici z citovaného australského ministerstva předpovídají, že vývoj indické ekonomiky nebude na suroviny zaměřen až tak intenzivně, jako tomu bylo svého času v případě Číny; přesto prý rozvíjející se indická ekonomika s sebou přinese významný nárůst domácí spotřeby komodit, povýtce kovů.

Momentálně však Indie stále ještě čelí poměrně nízkému množství investic do rozvoje místní infrastruktury a stavebnictví. Tento pohled je ale relativní.

Záleží totiž na tom, s čím to srovnáváme. Ministerští analytici se domnívají, že růst indické ekonomiky se bude v příštích 18 letech nacházet svým tempem někde na půli cesty mezi obrovským tempem, které svého času zvolila Čína, a na druhé straně mírným tempem, které zvolily země Střední a Latinské Ameriky (Brazílie, Argentina a Mexiko).

Pro větší názornost analytici představili svou prognózu indické spotřeby kovů v tisících tun v roce 2035, a to jak v případě rychlého tempa (podle čínského vzoru), tak i v případě laxního tempa (podle latinskoamerického vzoru). Svou prognózu navíc pro srovnání doplnili o skutečné stavy z roku 2015.

Indická spotřeba kovů (v tisících tun):

 

Rok 2015

Odhad pro r. 2035 v případě laxního tempa

Odhad pro r. 2035 v případě rychlého tempa

Měď

491

2.844

13.536

Hliník

1.476

3.307

33.334

Nikl

37

27

1.044

Zinek

612

1.495

8.648

Ocel

8.9353

222.512

1.031.181

Železná ruda

147.804

378.270

1.753.008

Koks pro hutě

100.600

133.507

618.709

Indický premiér Narendra Modi se poslední dobou snaží provádět reformy vč. daňové reformy. Cílem je podpořit rozvoj domácí infrastruktury a zvýšit růst indické ekonomiky. Podle průzkumu stanice Bloomberg z minulého měsíce však hrubý domácí produkt indické ekonomiky (cca 2 bilióny USD) poroste tempem 6,8 % ročně (v ročním období do konce měsíce března).

Takže pakliže v mezičase nedojde k nějaké změně, půjde o nejmenší růst indické ekonomiky za poslední čtyři roky.

Stane se Indie druhou Čínou?

Pokud se Modiho vládě nepodaří úspěšně reformovat indickou ekonomiku, nastartovat optimálním způsobem místní podnikání a pracovní trh, tak je nepravděpodobné, že si Indie zopakuje ultrarychlé tempo rozvoje, které jsme zažili v případě Číny.

Pokud by se ale Indii podařilo podobným způsobem jako Číně a některým východoasijským zemím nastartovat svou vlastní industrializaci, pak by měla Indie šanci stát se za dvacet let větším spotřebitelem nerostů, než kolik jich dnes spotřebovává Čína.

Pokud se však Indie rozhodne zaměřit svou ekonomiku spíše na služby, pak by její spotřeba nerostů do roku 2035 mohla vzrůst jen asi na třetinu toho, kolik jich dnes spotřebovává Čína. Podle některých metrik to ale vypadá, že se Indii podaří zastínit přední asijské ekonomiky.

Indická populace je momentálně stejně velká jako ta čínská, tj. cca 1,32 miliard lidí. Na rozdíl od Číňanů se ale Indové množí rychlejším tempem. Očekává se, že do roku 2035 bude mít Indie 1,6 miliard obyvatel.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang