Družstevní bydlení – jaké jsou možnosti financování a proč se vyplatí?

Avšak po roce 1989 na ně Češi téměř zapomněli a upřednostňují především nemovitosti v osobním vlastnictví. V současnosti, i kvůli nedostatečné nabídce bytů na trhu, však zažívá družstevní bydlení svou renesanci. Jakým způsobem ho lze financovat?

Ohledně družstevních bytů koluje mezi lidmi řada mýtů. Jedním z nich je složité pořízení a financování takových nemovitostí. Využít klasickou hypotéku může být komplikované, obvykle bývá podmínkou, že byt musí být do jednoho roku od nákupu převeden do osobního vlastnictví. Co když ale takový převod neplánujete nebo nepreferujete?

Důležitost stavebního spoření

„Cesta k získání družstevního bytu vede přes stavební spoření. Lidé mohou využít úvěr ze stavebního spoření. V takovém případě nemusí řešit, zda má byt splacenou anuitu či zda je možné ho převést do určité doby do osobního vlastnictví,“ vysvětluje tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.

Právě stavební spoření nabízí řadu možností jak při samotném pořizování nemovitosti, tak i její případné rekonstrukci či dovybavení.

„S pomocí stavebka lze financovat také splacení podílu bytovému družstvu i převod členských práv a povinností. Ale můžete i renovovat nebo modernizovat samotný byt či dům ve vlastnictví družstva,“ komentuje tajemník AČSS.

Stavební spoření „stavebko“

Stavební spoření je typ spořicího plánu, který podporuje spoření po určitou dobu, obvykle formou pravidelných vkladů. Myšlenka spočívá v tom, že jednotlivec bude každý měsíc ukládat malé částky a postupem času se tyto malé investice nahromadí a vytvoří větší částku.

Obecně platí, že čím více peněz budete každý měsíc spořit, tím větší bude konečná celková částka. Jedná se tak o skvělý způsob spoření na budoucí cíle, jako je odchod do důchodu, koupě auta nebo domu nebo vytvoření pohotovostního fondu.

Nezapomínat na družstvo

Družstevníci však nesmějí zapomínat, že v případě stavebních zásahů ve své bytové jednotce zpravidla potřebují souhlas družstva. Pokud se přesto rozhodnou bez jeho schválení upravovat svůj byt, vystavují se nebezpečí sankcí a v krajním případě dokonce ztráty svého družstevního podílu.

Být členem bytového družstva má však také významný společenský přesah, protože v ideálním případě družstevníci vytvářejí komunitu pečující o bytový dům a jeho okolí.

„U družstevního bydlení nejde pouze o získání vhodného bytu, ale i o oboustranně přínosnou spolupráci mezi uživateli bytů a bytovým družstvem – jak při pořízení, tedy v době výstavby, tak i při následné správě nemovitosti,“ vysvětluje předseda představenstva Stavebního bytového družstva Praha.

Jaké je družstevní bydlení?

Družstevní bydlení je forma bydlení, kdy lidé vlastní jednotlivé jednotky, ale sdílejí odpovědnost a správu celé nemovitosti. Tento typ bydlení vyžaduje, aby členové spolupracovali na správě financí, údržbě a dalších aspektech nemovitosti.

Družstevní bydlení může mít mnoho různých dispozic, například jednotky ve stylu městských domů, bytové komplexy, rodinné domy nebo dokonce studentské bydlení. Většina družstevního bydlení je cenově dostupná a je navržena tak, aby poskytovala dostupné bydlení v různých lokalitách.

Družstevní bydlení může být skvělou volbou pro lidi, kteří chtějí bydlet v cenově dostupném společném prostoru. Prostřednictvím smlouvy o družstevním bydlení uzavírají nájemníci s pronajímatelem vzájemnou dohodu, v níž se všichni společně podílejí na údržbě svého obytného prostoru a přispívají na nezbytné náklady.

Nájemníci mají obvykle větší kontrolu nad svou životní situací než u tradičních nájemních bytů a často těží z toho, že se seznámí s ostatními lidmi v komunitě.

Družstevní vs. soukromé bydlení

Družstevní bydlení:

Družstevní bydlení je forma bydlení, kdy jednotlivci vlastní podíly většího družstva a mohou získat právo na obývání bytové jednotky ve vlastnictví družstva. Družstvo obvykle rozhoduje o tom, kdo si bude moci koupit podíl a obývat jednotku v družstvu. Obecně platí, že pro koupi podílu v družstvu je třeba být členem družstva po stanovenou dobu.

Družstva mohou mít taková omezení, jako je prověřování potenciálních nájemníků a vyžadování souhlasu představenstva pro nové nájemníky. Podíly v družstvu jsou spravovány individuálně a mezi výhody pro obyvatele patří vlastnictví podílu, jistota vlastnictví a nižší náklady na bydlení.

Soukromé bydlení:

Soukromé bydlení je forma bydlení, při níž si jednotlivci buď pronajímají, nebo kupují nemovitost od soukromého pronajímatele nebo prodejce. Soukromé bydlení obvykle není spravováno organizací ani družstvem a jednotlivec buď přímo vlastní nemovitost, nebo platí nájem pronajímateli. Pronajímatel je obvykle odpovědný za údržbu nemovitosti a za výběr nájemného.

Soukromé bydlení může být neregulované nebo regulované s omezeními, jako jsou limity obsazenosti, povinné prověřování nájemníků a další místní předpisy. Obyvatelé soukromého bydlení obvykle předpokládají vyšší náklady na bydlení ve srovnání s družstevním bydlením a také vyšší riziko sporů s pronajímatelem nebo zvýšení nájemného.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang