Jan Kaška z Charles Bridge Global Macro Fund: Kryptoměny chápeme jako novodobé zlato plnící funkci uchovatele hodnoty

Dobrý den, mohl byste nejprve stručně popsat vaši karierní cestu vedoucí až do investičního výboru hedge fondu Charles Bridge?

Začal jsem nejprve s fundamentální analýzou individuálních akcií, která se odvíjela od mého studia účetnictví, podnikových financí a oceňování podniku na VŠE.

Během finanční krize jsem začal pracovat pro jeden z prvních českých hedge fondů, kde mě velmi zaujalo využití makroanalýzy k predikování vývoje cen různých tříd aktiv a začal jsem se tomuto oboru věnovat více skrze další studium zde v Čechách i v zahraničí.

Poté jsem se krátce věnoval asset managementu, kde jsem zároveň poznal i jednoho ze zakládajících partnerů fondu Charles Bridge Jana Rohrbachera. Ten mě přivedl ke studiu opcí a opčních strategií, které pomáhají omezovat rizika.

Díky zkušenostem nabytým na této životní cestě můžeme ke každé investici přistupovat holisticky – analyzujeme fundament individuálního aktiva, analyzujeme trh jako celek a následně přemýšlíme, jak investici do aktiva uchopit tak, abychom minimalizovali rizika.

Jak byste krátce vystihl svou investiční filozofii?

Naše investiční filozofie je kombinovat fundamentální a statistický přístup tak, abychom dosáhli dlouhodobých výnosů. V první řadě se snažíme respektovat makroekonomický cyklus, který ovlivňuje výkonnost jednotlivých tříd aktiv.

Dále se pak díváme na valuace a identifikujeme aktiva, kterým by se mohlo nejenom dařit, ale zároveň jsou relativně levná. V posledním kroku pak hledáme takový přístup uchopení investice (primárně skrze opce), který nám dává nějakou statistikou výhodu, či limituje možnou ztrátu.

Nyní se zaměřme více na Charles Bridge Global Macro Fund, v jehož investičním výboru sedíte. Největší část kapitálu fondu využíváte k investicím skrze neefektivní pákové ETFs. Na jakém principu tato strategie funguje a jakým způsobem takové fondy na trhu vyhledáváte?

Tato strategie je založena na využívání efektu dlouhodobého poklesu ceny neefektivních ETF. Tato ETF klesají v ceně, neboť zjednodušeně řečeno podstupují každý den, týden, měsíc i rok vysoké náklady držení podkladových aktiv.

Tyto náklady jsou způsobeny například náklady páky, náklady skladování fyzických komodit, či náklady udržování expozice skrze nákupy a prodeje futures kontraktů. Tyto fondy byly určeny pro retailové investory, aby si mohli vytvořit na krátkou dobu expozici na určité aktivum.

Pokud například věříte, že ropa za dva měsíce vzroste o 15%, tyto náklady prostě zanedbáváte. My ale tyto pozice shortujeme dlouhodobě a dá se říci, že v podstatě tyto poplatky díky shortu získáváme. Umožňujeme tedy spekulantům si hrát a za to dostáváme odměnu.

Ideální je volba takových ETF, která jednak nabízí co nejvyšší odměnu a zároveň je vhodné je shortovat i z fundamentálního hlediska, protože pokladová aktiva, která tato ETF drží, jsou jednoduše příliš drahá.

V rámci vašeho hedge fondu využíváte opční strategie k ochraně investičního  kapitálu. Do jaké míry je tedy kapitál vašich investorů chráněn? Existuje konkrétní procentuální hranice ochrany kapitálu?

Snažíme se nemít ztráty za rok větší než 20%. Vzdáváme se části zisků, abychom kupovali pojištění na nadměrné ztráty. Náš fond určitě není bez poklesů, ty jsou součástí strategie a náš dlouhodobý výnos je právě odměnou za tuto podstupovanou volatilitu z měsíce na měsíc.

Na stranu druhou se snažíme pojišťovat proti extrémům tak, abychom neměli extrémní poklesy, jako v minulosti vykázaly akcie či dluhopisy s nízkým ratingem.

Používáte k obchodování výhradně opce či také jiné nástroje?

Snažíme se využívat opce tam, kde je to možné a efektivní. V určitých případech ale investujeme i napřímo do akcií, dluhopisů, či do futures kontraktů.

Je známo, že využíváte strategii vypisování call opcí na ropu s předpokladem, že cena komodity výrazně neporoste. Jaká jsou vaše očekávání ohledně vývoje ceny ropy v nejbližších měsících? Budete se této strategie držet i nadále?

Myslím si, že cena ropy Brent bude směřovat postupně k 60 dolarům za barel s tím, jak OPEC bude omezovat nabídku a poptávka poroste. OPEC si je ale vědom toho, že při vyšší ceně ropy budou proudit do odvětví nové investice umožňující růst nabídky, proto nebude chtít maximalizovat cenu. Nečekám tedy další růst ceny ropy nad 60 dolarů za barel.

Fond Charles Bridge spadá do segmentu alternativních investic a dle vlastního popisu je určen spíše jako doplněk klasického portfolia. Jak velké procentuální zastoupení by podle vás měl podobný fond v běžném portfoliu mít?

Dle našeho názoru by měly alternativní investice představovat zhruba 20% majetku investora. Nejedná se tedy o majoritní, ale ani o zanedbatelnou složku portfolia. Samozřejmě v období, kdy bezpečné vládní dluhopisy vydělávají příliš málo či jsou dokonce v záporném teritoriu a akcie jsou nadhodnocené, pak je možné uvažovat i o vyšší složce alternativních investic.

Naopak až budou jednou vládní dluhopisy nabízet opět solidní výnos a ceny akcií klesnou, pak tradiční mix akcie dluhopisy bude dávat znovu dobrý smysl.

Váš fond byl prozatím ziskový ve všech 5 letech od svého založení, s výkonností 5,42 % p.a. (ke květnu 2017). Očekáváte, že trend bude pokračovat i nadále? Jaké jsou vaše průběžné výsledky od začátku roku?

Za prvních osm měsíců letošního roku jsme dosáhli výnosu +5,37%. Samozřejmě očekáváme, že náš fond bude dlouhodobě dál posilovat, neboť investujeme do strategií a aktiv, které dlouhodobě rostou.

Určitě ale nedokážeme garantovat jakýkoliv výnos na krátkodobé bázi měsíců, to je příliš krátká doba. Na bázi jednoho roku však šance na kladný výnos našich strategií statisticky významně rostou.

Díky ziskům v řádech stovek a někdy i tisíců procent se v posledních měsících opět hodně mluví o kryptoměnách, přičemž do povědomí se dostávají i jiné měny, než pouze Bitcoin. Jaký je váš názor na kryptoměny a využíváte je či jiná podobně volatilní aktiva v rámci vašich strategií?

Kryptoměny chápeme jako novodobé zlato plnící funkci uchovatele hodnoty. Navíc mají vůči zlatu ten benefit, že jsou mnohem efektivnější prostředek směny. Je tedy teoreticky možné, že bohatství uložené ve zlatě by se mohlo přelít do kryptoměn, což by dávalo prostor pro další růst cen bitcoinu a dalších kryptoměn.

Osobně si však myslím, že jakmile dosáhnou kryptoměny určitého bodu, kdy budou představovat vážnou konkurenci současnému peněžnímu systému a schopnosti vlád financovat vládní schodky inflací, začnou být přísně regulovány a omezeny, což způsobí nedůvěru investorů v jejich funkci uchovatele hodnoty a dojde k výraznému poklesu jejich cen.

Jelikož nejsme schopni načasovat tento okamžik, investicí do kryptoměn se zatím neúčastníme.

Většina vašich pozic je nejspíš denominována v cizích měnách. Jakým způsobem je chráněno vaše portfolio proti měnovému riziku? Mělo na výnos fondu z tohoto pohledu nějaký vliv ukončení intervenčního závazku ČNB?

S očekávaným koncem intervencí jsme vytvořili pozici v českých korunách, která pomohla i výkonnosti fondu. Zároveň jsme ale zvětšili i různé short pozice, protože přeci jen česká koruna je skrze různé kanály velice citlivá na globální hospodářský růst.

U české koruny ještě zůstaňme. Koruna se vůči euru v posledních měsících ustálila v oblasti kolem 26,1  Kč za 1 euro. Myslíte si, že trh našel na této úrovni rovnováhu, nebo stále očekáváte výraznější pohyb jedním či druhým směrem?

Myslím si, že koruna se bude postupně posunovat k úrovni 25 Kč za 1 euro, případně i níže. Bude velmi záležet na výsledku voleb a schopnosti příští vlády provádět nutné reformy. Jako problém vidím rostoucí mzdové tlaky.

Pokud ČNB nezačne zvyšovat úrokové sazby a neumožní tak další posílení koruny, dojde ke stagnaci kurzu, protože nadměrný růst mezd sníží konkurenceschopnost.

Americké akciové indexy stále tvoří nová maxima. FED ukončil QE již před nějakou dobou a postupně zvedá úrokové sazby, korekce akciového trhu však stále nepřichází. Myslíte, že bude růst v nejbližších měsících pokračovat, nebo je výraznější korekce již na spadnutí?

Absence korekce nás velmi překvapila. Jedním z důvodů je pokračování ECB v QE a její neochota redukovat tisk peněz. Druhým důvodem je, že trhy stále věří v Trumpa a jeho daňovou reformu.

Zarputilost působení obou faktorů naši víru v korekci velmi nahlodává. Možná toto pověstné hození ručníku do ringu je právě nejlepší signál pro to, že k obratu na trzích se schyluje.

Který region je pro vás aktuálně nejzajímavější a z jakého důvodu?

Zajímavý region je pro nás Řecko. PMI v Řecku dosáhlo nejlepší úrovně za posledních 8 let, tržby v maloobchodu rostou, úvěry do privátního sektoru přestávají klesat a lokální banky se vrátily k ziskovosti.

Jaké jsou v současnosti vaše největší short a long pozice?

Naše short pozice jsou nyní největší v zemním plynu, ropě a indexu SPX, naopak naše long pozice jsou vyjádřeny skrze deriváty na index VIX.

Máte namyšlené nějaké další long pozice, které plánujete v nejbližší době otevřít? Pokud ano, proč právě ty?

Ano, v současné době se vracíme do podhodnocených closed-end-fondů, které investují do P2P aktiv. Tyto fondy se obchodují s 20% diskontem vůči férové hodnotě, což je pro nás zajímavý polštář proti budoucímu možnému poklesu hodnoty podkladových aktiv držených fondy.

Tyto fondy zároveň platí zajímavou dividendu či provádí buybacky, což znamená, že kupujeme velmi zajímavý reálný yield.

Vyvolává ve vás aktuálně napjatá situace okolo KLDR obavy, nebo jsou podle vás  globální makroekonomická rizika někde jinde?

Nemyslím si, že situace v KLDR propukne ve válku. Není to v zájmu žádné strany. Při testování raket se ale vždy může stát nějaká nezamýšlená chyba, která následně může vést k neočekávaným reakcím protistrany.

Globální makroekonomická rizika jsou dle mého názoru spjata především s příliš dlouho trvajícím QE, které vede k příliš uvolněným měnovým podmínkám, nadhodnocenosti celé řady aktiv a špatnému ocenění rizik. Dluhopisy i akcie jsou jednoduše příliš drahé. S koncem globálního QE by mohlo a mělo přijít vystřízlivění.

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang