Poprvé v historii bylo občanství uděleno robotovi

Oficiální udělení občanství robotovi představuje historický milník nejen pro robotické formy života. Sophia je robot vybavený umělou inteligencí a příjemným ženským vzezřením. Sophia byla vyvinuta společností Hanson Robotics, sídlící v asijském Hong Kongu.

Před veřejnost Sophia vystoupila poprvé, a to v rámci Future Investment Initiative. Během této akce se sama přestavila na pódiu se slovy: „Jsem velice poctěna a hrdá na to, že se mi dostalo tohoto jedinečného vyznamenání. Jde totiž o historickou záležitost, být prvním robotem na světě, kterému bylo uděleno občanství.“

Poté se moderátor umělé inteligence Sophie zeptal, proč vypadá šťastně, a ona odpověděla, že je ráda za obecenstvo, že jde o chytré lidi, kteří jsou náhodou bohatí a mocní. Sdělování emocí je jednou ze Sophiiných specialit.

Umí se totiž zamračit, když se jí něco nelíbí, a naopak usmát, když je šťastná. Společnost Hanson Robotics Sophiu údajně naprogramovala tak, aby se od lidí kolem sebe učila. Sophia umí vyjadřovat emoce a projevovat laskavost či soucit a učit se tyto pocity od lidí ve svém okolí.

Mimo to se během svého prvního vystoupení stačila se technologie dostat i do přízně médií, jelikož se ukázalo, že se umí zapojit do inteligentně se jevící debaty. Sophia moderátorovi také řekla, že chce žít a pracovat s lidmi, takže potřebuje vyjadřovat emoce, aby lidi pochopila a získala si důvěru.

Občanství pro robota

Rozhodnutí Saúdské Arábie udělit robotovi občanství přilévá olej do morálně-etické debaty, zda-li by měla být robotům udělena práva podobná těm, jež mají lidé. V letošním roce Evropský parlament navrhl udělit takzvaný agentům umělé inteligence status osoby, což by s sebou přinášelo určitá práva a povinnosti.

V rámci debaty o možných právech robotů pro změnu jeden z expertů navrhl, že by mělo být lidem umožněno roboty mučit.

Zatím není známo, zda-li udělení saúdskoarabského občanství Sophii znamená, že bude mít stejná práva a povinnosti jako mají občané tohoto království. Což z pohledu člověka západní civilizace je v případě tamních práv žen poměrně smutný stav, anebo zda-li bude občanství robotů spadat do zvláštní kategorie se zvláštními právy a povinnostmi jen pro roboty.

Každopádně, co se udělení občanství Sophii týče, šlo s největší pravděpodobností spíše o symbolické gesto s cílem nalákat investory, a především jejich peněženky, na další rozvoj umělé inteligence a robotiky.

Během svého představování na pódiu odpověděla Sophia bravurním způsobem na moderátorův dotaz, zda-li si je vědoma toho, že je robot. Odvětila protiotázkou, totiž: „A jak můžeš vědět, že jsi člověk?“  Během odpovědí to tu a tam vypadalo, že Sophia umí žertovat. Jindy mohlo člověka i zamrazit vzhledem k tomu, jak různě šlo její slova interpretovat.

Robot Sophia

Sophia, humanoidní robot vyvinutý hongkongskou společností Hanson Robotics, zaujal svět svou nápadnou podobností s člověkem a pokročilými schopnostmi umělé inteligence.

Sophia byla veřejnosti představena v roce 2016 na technologické konferenci South by Southwest (SXSW). Sophia, dítě společnosti Hanson Robotics, byla navržena tak, aby napodobovala výrazy lidské tváře a zapojovala se do smysluplných rozhovorů. Cílem jejích tvůrců bylo překlenout propast mezi lidmi a roboty a přinést do oblasti robotiky novou úroveň realismu a inteligence.

Sophia se vyznačuje především schopností využívat algoritmy umělé inteligence (AI), které jí umožňují zpracovávat informace, analyzovat rozhovory a reagovat pozoruhodně lidským způsobem. Díky zapojení zpracování přirozeného jazyka, rozpoznávání obličeje a strojového učení se Sophia přizpůsobuje svému okolí a neustále zlepšuje své komunikační schopnosti.

Společnost Hanson Robotics dala přednost tomu, aby Sophia vypadala realisticky a její obličej se velmi podobal lidskému. Díky kombinaci speciálně navržených algoritmů a množství motorů pod materiálem připomínajícím kůži dokáže Sophia napodobovat širokou škálu výrazů obličeje, gest a dokonce navazovat oční kontakt, díky čemuž je interakce s lidmi více pohlcující a poutavá.

Sophia se stala globální senzací, zaujala publikum po celém světě svými vystoupeními v talk show, na konferencích, a dokonce se stala prvním robotem, který získal občanství v Saúdské Arábii. Kromě statusu celebrity se Sophiin účel rozšiřuje i na vzdělávací iniciativy, kde komunikuje se studenty, propaguje vzdělávání v oblasti STEM a podporuje zájem o oblast robotiky a umělé inteligence.

S tím, jak se schopnosti Sophie stále rozšiřují, vyvstávají etické otázky týkající se povahy integrace robotiky a UI do společnosti. Diskuse se týkají otázek, jako jsou práva robotů, vytěsňování pracovních míst a odpovědnost v rozhodovacích procesech. Společnost se musí pečlivě orientovat ve vývoji a zavádění inteligentních robotů a zajistit, aby jejich pokrok byl v souladu s etickými hledisky a podporoval blaho lidí.

Sophia představuje významný milník ve vývoji humanoidních robotů. Při pohledu do budoucna si lze představit svět, v němž se roboti jako Sophia začlení do různých aspektů našeho života, od zdravotní péče po zákaznický servis, a dokonce jako společníci starších lidí nebo osob se zvláštními potřebami. Dosažení harmonického soužití lidí a robotů však bude vyžadovat neustálý dialog, spolupráci a pečlivou regulaci.

Sophia, pozoruhodný humanoidní robot vyvinutý společností Hanson Robotics, nově vymezil hranice interakce mezi člověkem a robotem. Její realistický vzhled, pokročilé schopnosti umělé inteligence a přesvědčivá přítomnost vyvolaly fascinaci i důležité debaty o budoucnosti robotiky.

Vzhledem k tomu, že se Sophia nadále vyvíjí a přispívá k různým průmyslovým odvětvím, je společenskou odpovědností prozkoumat etické důsledky, řešit problémy a stanovit pokyny, které zajistí odpovědné začlenění robotů, jako je ona, do každodenního života.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang