Půjčky s ručitelem – podmínky, jak na to, zkušenosti 2023

Zajištění úvěru má ve své podstatě dvě základní formy. Osobní a věcné zajištění. Osobní zajištění představuje takovou formu ručení, kdy se za dlužníka zaručí jiná osoba či skupina osob. Jde o klasické ručení, depotní směnku, převzetí dluhu a přistoupení k závazku. U věcného zajištění se pak jedná o zástavu movitých či nemovitých věcí a následné postoupení pohledávky. Kdo je to ale ručitel a jaké jsou podmínky u půjčky s ručením nemovitostí?

Ručení obecně znamená písemné prohlášení třetí osoby, že v případě nesplacení dluhu dlužníkem zaplatí jeho závazky u dané instituce. Banka tak může vymáhat dluh po ručiteli až v době, kdy dlužník ve stanovené lhůtě peníze nesplatí.

O takové půjčky je možné zažádat jak u bankovních tak i nebankovních institucí. Nicméně v případě nebankovních společností je určitě na místě důkladně pročíst recenze uživatelů, kteří služeb dané společnosti už v minulosti využili a také vybírat pouze společnosti s licencí České národní banky.

Společnosti, které totiž takovou licenci nemají, nemají právo k poskytování úvěrů pravděpodobně se bude jednat o lichváře nebo jiné podvodníky.

Kdo je to ale ručitel, jaké podmínky má taková půjčka s ručitelem a jaké náležitosti má mít ručitelské prohlášení?

Půjčka s ručitelem

Přestože půjčka s ručitelem není dnes tak populární, půjčky nad několik stovek tisíc se bez svého ručitele neobejdou. Nicméně dělat ručitele může být opravdu zavazující a mnohdy i nepříjemné.

V případě, že půjčka vyžaduje ručitele, musí se jednat o plnoletého občana České republiky bez dluhů a také s dostatečnou bonitu.

Ručitele tak může dělat kterýkoli člen rodiny člen rodiny mimo manžela nebo manželky – ty mohou ale u vybraných společností být uvedeni jako spolužadatel a navýšit tak celkovou vypůjčenou částku.

Půjčka s ručením nemovitostí

Příkladem půjčky s ručením nemovitostí, někdy uváděné také jako půjčka se zajištěním nemovitostí, je nejčastěji hypotéka. Jedná se tedy o dlouhodobou účelovou půjčku, nicméně v některých případech se může jednat také o neúčelovou půjčku, jako je například americká hypotéka.

U půjček s ručení nemovitostí je vyžadována nejen úvěruschopnost, ale také bonita žadatele. Pravidelný příjem a absence jiných dluhů je tak klíčovou podmínkou pro získání půjčky u bankovních společností. U těch nebankovních jsou ale podmínky o něco mírnější.

V případě, že dlužník potřebuje rychle získat peníze, může si také zařídit zpětný leasing nemovitosti.

Půjčka oproti nemovitosti ihned

Pokud žadatel o půjčku oproti nemovitosti ihned potřebuje peníze, jediná varianta je půjčka u nebankovní společnosti. Ty mohou totiž půjčku vyřídit rychleji než bankovní instituce. Někdo dokonce nabízí možnost půjčky oproti nemovitosti ihned už po shlédnutí fotografií zastavované nemovitosti a vyřešit vše online.

Další podmínky jsou individuální na základě jednotlivých půjček. Může se tak jednat o prověření bonity, nicméně některé společnosti ani to nepotřebují.

Žadatelé by ale měli určitě pamatovat na to, že v případě nesplácení půjčky hrozí v krajním případě až ztráta nemovitosti, která se použila do zástavy.

Půjčka bez ručení

Půčka bez ručení je jakákoliv půjčka, která nevyžaduje zástavu. Výhodou půjček bez ručení je, že se žadatelé v případě nesplácení nemusí obávat ztráty nemovitosti.

Půjčka bez ručení a tedy bez ručitele je jednou z nejčastějších půjček. Především u nebankovních institucí je vyřízení takové půjčky bez ručení záležitostí pár minut, jelikož nepotřebují nijak doložené příjmy ani výpis z registru dlužníků.

Navíc oproti bankovním institucím lze nebankovní půjčky vyřídit online a není potřeba chodit osobně na pobočky.

Pokud ale žadatelé požadují půjčku na vyšší částku, půjčka bez doložení příjmu nebo rychlá půjčka bez registru tak nebude tou nejvhodnější volbou. Takové půjčky se totiž poskytují zpravidla na nižší částky a navíc jsou následovány vysokými úroky a vyššími poplatky.

Přestože podmínky pro půjčku bez ručení u bankovních institucí jsou přísnější, mají obvykle výhodnější úroky a nižší RPSN.

Dalším typem půjčky bez ručení je půjčka se zástavou nemovitosti, u které není potřeba dokládat pravidelný příjem nebo výpis z účtu.

Ručitel

Ručitel je tedy osoba, která přebírá odpovědnost za půjčku dlužníka v případě, že není sám schopný splácet. Nejčastěji se může jednat o rodinného příslušníka, ovšem nemůže se jednat o manžela nebo manželku.

Půjčku s ručitelem je možná jak od bankovní tak i nebankovní společnosti. Ručitel je nicméně vyžadován především u vyšších částek a tím tedy společnosti může určitým způsobem snižovat riziko, že se půjčená částka nesplatí.

Role ručitele může na druhou stranu přinášet určité riziko. Pokud totiž dlužník nebude řádně splácet, padne tato zodpovědnost právě na ručitele.

Role ručitele tak není moc výhodná a ne každý je ochotný na sebe takovou odpovědnost převzít. Z toho důvodu dnes už nejsou půjčky s ručitelem tolik běžné. Na druhou stranu pro žadatele je takováto půjčka výhodná, jelikož si může vypůjčit si větší obnos peněz a případná zodpovědnost za splácení nepadá pouze na něj.

Ručitelské prohlášení

Součástí půjčky s ručitelem je ručitelské prohlášení. Tím, že ručitel takové prohlášení podepíše, padá na něj zodpovědnost splácet půjčku místo dlužníka v případě, že dlužník sám toho nebude schopný.

V ručitelském prohlášení se ručitel svým podpisem zavazuje k případnému splácení a podpisem tedy potvrzuje, že je ochotný na sebe takovou zodpovědnost převzít.

Ručitelské prohlášení – vzor

Na internetu je možné najít několik vzorů ručitelského prohlášení.

Součástí vzorového ručitelského prohlášení tak jsou například základní informace o ručiteli a dlužníkovi, prohlášení ručitele, specifikace dluhu a podpisy společně s místem podpisu a aktuálním datumem.

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang