Půjčky s ručitelem nebo bez ručitele

Půjčky s ručitelem jsou vyhledávány zejména ve chvíli, kdy věřitel potřebuje získat určitou míru jistoty, že mu bude dluh řádně splacen. Ručitel se zavazuje, že v případě nesplácení úvěru uhradí dlužnou částku sám. Kdo to je ručitel a kdy se vyplatí ručení nemovitostí?

Zajištění úvěru má ve své podstatě dvě základní formy. Osobní a věcné zajištění. Osobní zajištění představuje takovou formu ručení, kdy se za dlužníka zaručí jiná osoba či skupina osob. Jde o klasické ručení, depotní směnku, převzetí dluhu a přistoupení k závazku. U věcného zajištění se pak jedná o zástavu movitých či nemovitých věcí a následné postoupení pohledávky.

Ručení obecně znamená písemné prohlášení třetí osoby, že v případě nesplacení dluhu dlužníkem zaplatí jeho závazky u dané instituce. Banka tak může vymáhat dluh po ručiteli až v době, kdy dlužník ve stanovené lhůtě peníze nesplatí.

O takové půjčky je možné zažádat jak u bankovních, tak i nebankovních institucí. Nicméně v případě nebankovních společností je na místě důkladně pročíst recenze uživatelů, kteří služeb dané společnosti už v minulosti využili a také vybírat pouze společnosti s licencí České národní banky.

Společnosti, které takovou licenci nemají, nemají právo k poskytování úvěrů a pravděpodobně se bude jednat o lichváře nebo jiné podvodníky.

Ručitel

Ručitel je osoba, která přebírá odpovědnost za půjčku dlužníka v případě, že není sám schopný splácet. Nejčastěji se může jednat o rodinného příslušníka, ovšem nemůže to být manžel nebo manželka.

Půjčku s ručitelem je možná jak od bankovní, tak i nebankovní společnosti. Ručitel je vyžadován především u vyšších částek a tím společnosti snižuje riziko, že půjčená částka nebude splacena.

Ručitelství je závazkem, který může mít vážné následky. Pokud žadatel o půjčku nesplácí, ručitel se musí postarat o její splacení. To může znamenat, že ručitel bude muset použít svůj vlastní majetek, například nemovitost nebo auto.

Při rozhodování, zda se stát ručitelem, je důležité zvážit, zda je žadatel o půjčku schopný splácet. Pokud žadatel nemá stabilní příjem nebo má negativní záznam v registru dlužníků, je riziko, že nesplatí, vyšší.

Role ručitele tak není příliš výhodná a ne každý je ochotný na sebe takovou odpovědnost převzít. Z toho důvodu nejsou půjčky s ručitelem tolik běžné. Na druhou stranu pro žadatele je taková půjčka výhodná, jelikož si může vypůjčit větší obnos peněz a případná zodpovědnost za splácení nepadá pouze na něj.

Úvěry s ručením nemovitostí jsou velmi časté. O to více je v zájmu dlužníka splácet řádně a včas.

Ručitelské prohlášení

Ručitelské prohlášení je písemný dokument, kterým se ručitel zavazuje, že v případě nesplácení půjčky uhradí její dlužnou částku sám. Ručitelské prohlášení je nezbytnou součástí smlouvy o úvěru, pokud je v ní sjednáno ručení.

Ručitelské prohlášení musí obsahovat následující informace:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a adresu ručitele
 • jméno, příjmení, rodné číslo a adresu dlužníka
 • označení věřitele
 • výši úvěru, za který se ručitel zavazuje
 • prohlášení ručitele, že v případě nesplácení vezme za dluh zodpovědnost
 • způsob a termíny splácení úvěru a další specifikace dluhu
 • podpis ručitele

Ručitelské prohlášení je závazný dokument. Pokud žadatel o půjčku dluh nesplácí, ručitel se musí postarat o její splacení. Ručitelské prohlášení může být sepsáno ručně nebo v elektronické podobě.

Ručitelské prohlášení je důležitý dokument, který má vážné právní důsledky. Každý, kdo se rozhoduje, zda se stát ručitelem. by si měl nejprve pečlivě přečíst vzor ručitelského prohlášení a být si vědom rizik a závazků, které s tímto rozhodnutím souvisejí.

Na internetu lze dohledat několik vzorů ručitelského prohlášení, které lze upravit a použít pro své potřeby.

Před přijetím závazku ručitele je třeba vše řádně promyslet.

Ve kterých případech je potřeba ručitel?

Níže jsou uvedeny některé případy, ve kterých je potřeba ručitel nebo ručení majetkem. V každém případě by si měl být člověk vědom následků, které mohou při nesplácení dluhu nastat.

Vždy by mělo být v zájmu dlužníka, aby svůj závazek věřiteli splatil sám a nezatěžoval tak svými dluhy i jiné osoby, tedy ručitele. Nejlepším řešením jsou půjčky bez ručení, nicméně ty je obtížnější získat.

Půjčka s ručitelem

Přestože půjčka s ručitelem není tak populární, půjčky nad několik stovek tisíc se bez ručitele neobejdou. V případě, že půjčka vyžaduje ručitele, musí se jednat o plnoletého občana České republiky bez dluhů a také s dostatečnou bonitu.

Půjčka s ručitelem může přijít v úvahu v následujících případech:

 • pokud má žadatel o půjčku nízký příjem nebo majetek
 • pokud má žadatel o půjčku negativní záznam v registru dlužníků
 • pokud žadatel o půjčku potřebuje vyšší úvěr

Ručitelem tak může být kterýkoli člen rodiny mimo manžela nebo manželky – ty mohou u vybraných společností být uvedeni jako spolužadatelé a navýšit tak celkovou vypůjčenou částku.

Je evidentní, že půjčka s ručitelem může mít i své nevýhody. Pokud žadatel půjčku nesplatí, ručitel se musí postarat o její splacení. To může ručiteli způsobit nečekaně vysoké finanční výdaje, nicméně s tím musí každý člověk, který se rozhodne za někoho ručit, počítat.

Půjčka s ručením nemovitostí

Příkladem půjčky s ručením nemovitostí, někdy uváděné také jako půjčka se zajištěním nemovitostí, je nejčastěji hypotéka. Jedná se tedy o dlouhodobou účelovou půjčku, nicméně v některých případech se může jednat také o neúčelovou půjčku, jako je například americká hypotéka.

Půjčka s ručením nemovitostí vyžaduje úvěruschopnost, neboli dobrou bonitu žadatele. Pravidelný příjem a absence jiných dluhů je tak klíčovou podmínkou pro získání půjčky u bankovních společností. U těch nebankovních jsou podmínky o něco mírnější.

Při žádosti o půjčku s ručením nemovitosti nebo nebankovní půjčku oproti nemovitosti ihned, musí žadatel předložit doklady o svém příjmu a majetku, jakož i o nemovitosti, kterou chce jako zástavu poskytnout. Banka nebo nebankovní společnost pak tyto doklady posoudí a rozhodne, zda peníze uvolní.

Pokud banka půjčku poskytne, žadatel a věřitel podepíší úvěrovou smlouvu spolu s ručitelským prohlášením a zástavní smlouvou. Pro lepší představu jsou vzory ručitelského prohlášení dostupné online. Zástavní smlouva se následně vloží na katastr nemovitostí. Po splacení půjčky se zástava na nemovitosti vymaže.

Půjčka s ručením nemovitosti je obvykle dostupnější než půjčka bez ručení, protože zástava nemovitosti zajišťuje věřitele před případným nesplácením. Je však třeba počítat s tím, že pokud dlužník nesplácí své závazky řádně a včas, může velmi rychle přijít o střechu nad hlavou. V případě, že dlužník potřebuje rychle získat peníze, může si také zařídit zpětný leasing nemovitosti.

Výhodou nebankovních půjček oproti nemovitosti ihned je rychlost vyřízení. Nebankovní společnosti jsou většinou ve schvalování půjček rychlejší oproti klasickým bankám. Další výhodou je, že navíc poskytují stejné produkty jako banky, ať už jde o půjčky oproti nemovitosti ihned, úvěr po insolvenci, půjčky s ručitelem nebo i půjčky bez ručení.

Půjčka bez ručení

Půčka bez ručení je jakákoli půjčka, která nevyžaduje zástavu. Výhodou půjček bez ručení je, že se žadatelé v případě nesplácení nemusejí obávat ztráty nemovitosti.

Půjčka bez ručení a tedy bez ručitele je jednou z nejčastějších půjček. Především u nebankovních institucí je vyřízení takové půjčky bez ručení záležitostí pár minut, jelikož nepotřebují doložené příjmy ani výpis z registru dlužníků. Navíc oproti bankovním institucím lze nebankovní půjčky vyřídit online a není potřeba chodit osobně na pobočky.

Pokud žadatelé požadují půjčku na vyšší částku, půjčka bez doložení příjmu nebo rychlá půjčka bez registru tak nebude tou nejvhodnější volbou. Takové půjčky se totiž poskytují zpravidla na nižší částky a navíc jsou následovány vysokými úroky a vyššími poplatky.

Přestože podmínky pro půjčku bez ručení u bankovních institucí jsou přísnější, mají obvykle výhodnější úroky a nižší RPSN.

Dalším typem půjčky bez ručení je půjčka se zástavou nemovitosti, u které v určitých případech není potřeba dokládat pravidelný příjem nebo výpis z účtu.

Zvolení správného druhu půjčky může ušetřit mnoho peněz spojených s úroky a poplatky.

Kde sjednat půjčku s ručitelem? – Srovnání

Půjčky s ručitelem mají své výhody i nevýhody. Co když se dlužník rozhoduje, zda si vzít půjčku s ručitelem od bankovní nebo nebankovní společnosti?

Nebankovní půjčky s ručitelem

Jaké výhody a nevýhody provází půjčka s ručitelem od nebankovní společnosti? Je nutno připomenout, že by si měl dlužník vždy ověřit, zda má nebankovní společnost licenci od ČNB.

Výhody:

 • Dostupnost: Nebankovní společnosti jsou obvykle méně přísné při posuzování bonity žadatelů o půjčku, takže půjčku s ručitelem mohou získat i žadatelé s nižším příjmem nebo negativním záznamem v registru dlužníků.
 • Výše půjčky: Nebankovní společnosti nabízejí obvykle vyšší půjčky než banky.
 • Rychlost: Nebankovní společnosti mohou schválit půjčku rychleji než banky.

Nevýhody:

 • Úroková sazba: Úrokové sazby u nebankovních půjček s ručitelem jsou obvykle vyšší než u bankovních půjček s ručitelem.
 • Náklady na vyřízení: Náklady na vyřízení nebankovních půjček s ručitelem jsou obvykle vyšší než u bankovních půjček s ručitelem.
 • Riziko: Ručitel se zavazuje, že v případě nesplácení půjčky uhradí její dlužnou částku sám. To může znamenat, že ručitel bude muset použít svůj vlastní majetek, například nemovitost nebo auto.

Bankovní půjčky s ručitelem

Bankovní půjčky s ručitelem jsou serióznější. Nicméně i ty mají své pro a proti. Jaké to jsou?

Výhody:

 • Úroková sazba: Úrokové sazby u bankovních půjček s ručitelem jsou obvykle nižší než u nebankovních půjček s ručitelem.
 • Náklady na vyřízení: Náklady na vyřízení bankovních půjček s ručitelem jsou obvykle nižší než u nebankovních půjček s ručitelem.
 • Přehlednost: Banky jsou obvykle transparentnější než nebankovní společnosti, takže je pro žadatele o půjčku s ručitelem snadnější se seznámit s podmínkami půjčky.

Nevýhody:

 • Dostupnost: Banky jsou obvykle přísnější při posuzování bonity žadatelů o půjčku, takže půjčku s ručitelem mohou získat jen žadatelé s dobrým příjmem a bez negativního záznamu v registru dlužníků.
 • Výše půjčky: Banky nabízejí obvykle nižší půjčky než nebankovní společnosti.
 • Rychlost: Schvalování půjček v bankách trvá obvykle déle než v nebankovních společnostech.

Nebankovní půjčky s ručitelem mohou být výhodnější pro žadatele o půjčku s nižším příjmem nebo negativním záznamem v registru dlužníků, kteří potřebují půjčku ve větší výši.

Bankovní půjčky s ručitelem mohou být výhodnější pro žadatele o půjčku s dobrým příjmem a bez negativního záznamu v registru dlužníků, kteří chtějí získat půjčku s nižší úrokovou sazbou a s nižšími náklady na vyřízení.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang