Vysoká škola ekonomická Praha: Absolventi mají výborné uplatnění

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je prestižní vzdělávací instituce s bohatou historií a vynikající reputací v oblasti ekonomie a managementu. Nabízí širokou škálu studijních programů na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni, které studentům otevírají dveře k úspěšné kariéře v mnoha oblastech a zajišťuje jim velmi dobré uplatnění na trhu práce.

Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze je renomovaná instituce, známá svým vysokým standardem výuky v oblasti ekonomie a managementu. Její absolventi mají často vynikající uplatnění jak v České republice, tak i v zahraničí.

VŠE se pyšní dobrou reputací a síťí kontaktů, které mohou být pro absolventy velkou výhodou při hledání pracovních příležitostí.

Její výuka je zaměřena na praktických dovednostech a moderních přístupech v oboru, což také přispívá k úspěšnému začlenění absolventů do pracovního trhu.

VŠE byla založena v roce 1953 a za dobu své existence si vybudovala silnou pozici mezi nejprestižnějšími ekonomickými školami v České republice. Je držitelem řady ocenění a aktivně se zapojuje do mezinárodního dění, spolupracuje s prestižními univerzitami po celém světě.

Absolventi VŠE jsou vysoce hodnoceni zaměstnavateli a dosahují vynikajících výsledků v praxi.

Kvalitní vzdělání a příprava na praxi

Výuka na VŠE je zajišťována kvalifikovaným pedagogickým sborem s bohatými profesními zkušenostmi. Mnoho pedagogů se aktivně zapojuje do výzkumu a publikuje v prestižních odborných časopisech. Studenti tak mají možnost učit se od těch nejlepších a získat nejnovější poznatky z daného oboru.

VŠE také klade silný důraz na propojení teorie s praxí. Vyučující aktivně spolupracují s firmami, jako jsou Škoda Auto, Deloitte, Česká spořitelna nebo KPMG na reálných projektech. Studenti se tak zapojují do praktického řešení úkolů a získávají cenné zkušenosti ještě před tím, než školu dokončí.

Praktické aspekty výuky mohou zahrnovat:

 1. Stáže a praxe: Vysoká škola ekonomická poskytuje možnost stáží a praktických zkušeností ve spolupráci s firmami a institucemi. To umožňuje studentům získat konkrétní zkušenosti v oboru a budovat své profesní sítě.
 2. Projekty a případové studie: Studenti mohou pracovat na reálných projektech a případových studiích, které simulují skutečné pracovní prostředí a výzvy, se kterými se mohou setkat po absolvování studia.
 3. Interaktivní výuka: Interakce s praxí může být začleněna do výuky prostřednictvím přednášek od odborníků z praxe, diskusních panelů, workshopů a dalších aktivit, které propojují teorii s praxí.
 4. Mentorství a poradenství: Poskytování mentorství a individuálního poradenství studentům může být dalším způsobem, jak je připravit na pracovní život a pomoci jim rozvíjet své profesní dovednosti a kariérní cíle.

Kombinace těchto prvků může poskytnout studentům silný základ pro úspěšný vstup do profesního života a pomoci jim dosáhnout vysoké míry uplatnění po absolvování školy.

Nabídka studijních programů

VŠE nabízí širokou paletu studijních programů, které reflektují aktuální trendy a požadavky trhu práce. Studenti si tak mohou vybrat program, který nejlépe odpovídá jejich zájmům a kariérním cílům.

Mohou se zaměřit na oblast ekonomie, managementu, financí, účetnictví, informatiky a dalších oborů, s důrazem na investování.

VŠE nabízí studentům možnost zaměřit se na studium akciových trhů v rámci několika studijních programů:

 • Bakalářský program Finance: Tento program umožňuje studentům získat hluboké znalosti o fungování finančních trhů, včetně akciového trhu a investování. Studenti se naučí analyzovat akcie, oceňovat je a vytvářet investiční strategie.
 • Magisterský program Finanční management: Tento program se zaměřuje na praktické aspekty řízení financí v podnicích. Studenti se naučí, jak investovat do akcií, jak řídit investiční portfolio a jak analyzovat investiční rizika.
 • Doktorský program Ekonomie: V rámci doktorského programu se studenti mohou zaměřit na výzkum v oblasti financí a akciových trhů.

Kromě těchto hlavních programů VŠE může nabízet také různé specializované kurzy, odborné certifikáty a další vzdělávací příležitosti. Její nabídka studijních programů je často aktualizována v souladu s trendy v oboru a potřebami trhu práce.

Široké možnosti uplatnění

Absolventi VŠE jsou velmi vyhledávaní zaměstnavateli v České republice i v zahraničí. Díky kvalitnímu vzdělání, praktickým dovednostem a širokému rozhledu si snadno najdou práci v prestižních firmách a institucích. VŠE se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách žebříčků uplatnění absolventů.

Jejich vzdělání a dovednosti jsou ceněny v různých odvětvích a profesních oblastech, včetně:

 1. Korporátní sektor: Absolventi mají příležitost pracovat v různých korporacích a firmách, včetně pozic v oblasti financí, marketingu, obchodu, lidských zdrojů a strategického plánování.
 2. Veřejný sektor: Vzhledem k důrazu na veřejnou správu ve výuce mohou absolventi najít zaměstnání v různých úřadech, ministerstvech, agenturách a neziskových organizacích.
 3. Mezinárodní organizace: Díky silnému zaměření na mezinárodní obchod a mezinárodní ekonomiku mohou absolventi VŠE nalézt zaměstnání v mezinárodních organizacích, jako jsou OSN, Evropská unie, Mezinárodní měnový fond a další.
 4. Bankovnictví a finanční služby: Banky, finanční instituce, investiční společnosti a poradenské firmy nabízejí široké spektrum pracovních příležitostí pro absolventy se specializací v oblasti financí a účetnictví.
 5. Podnikání a podnikatelské prostředí: Mnoho absolventů se rozhodne pro podnikání nebo pracuje v startupovém prostředí, kde mohou využít své znalosti managementu, marketingu a podnikání.
 6. Konzultace: Absolventi mohou najít zaměstnání v konzultačních firmách, kde mohou poskytovat poradenství a řešit obchodní problémy pro různé klienty.

Těchto šest oblastí poskytuje pouze přehled možností uplatnění, avšak skutečné možnosti jsou ještě širší a záleží na individuálních zájmech, dovednostech a preferencích absolventů.

Mezi absolventy VŠE patří mnoho významných osobností z oblasti politiky, ekonomiky a byznysu. Například:

 • Petr Kellner – zakladatel a bývalý majitel PPF Group, jeden z nejúspěšnějších investorů v České republice
 • Miroslav Singer – bývalý guvernér České národní banky, ekonom a publicista. Absolvoval VŠE v Praze
 • Václav Klaus – bývalý prezident České republiky
 • Jakub Havrlant – zakladatel investiční společnosti Rockaway Capital
 • Jiří Rusnok – bývalý premiér České republiky
 • Josef Tošovský – bývalý premiér a bývalý guvernér České národní banky

Absolventi VŠE nacházejí uplatnění na různých pozicích v prestižních lokálních i nadnárodních společnostech. Mezi typické kariérní dráhy patří:

 • Analytik v investiční bance či fondu
 • Manažer portfolia
 • Finanční analytik, poradce nebo auditor
 • Odborník na marketing, řízení lidských zdrojů nebo data
 • Konzultant
 • Podnikatel
 • Vědecký pracovník

Absolventi Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) mají široké možnosti uplatnění jak v České republice, tak i v zahraničí.

Kvalitní vzdělání pro úspěšnou kariéru

Vysoká škola ekonomická v Praze se pyšní kvalifikovaným pedagogickým sborem s bohatými profesními zkušenostmi. Škola disponuje moderním zázemím a vybavením, včetně moderní knihovny, počítačových učeben a laboratoří.

Mezi hlavní benefity studia na VŠE patří:

 • Kvalitní výuka: VŠE disponuje kvalifikovaným pedagogickým sborem s bohatými profesními zkušenostmi. Vyučující se aktivně podílí na výzkumu a publikují v prestižních odborných časopisech.
 • Moderní zázemí: VŠE disponuje moderním zázemím a vybavením, které umožňuje studentům plně se soustředit na studium. V areálu školy se nachází moderní knihovna, počítačové učebny a další zařízení.
 • Propojení s praxí: VŠE klade důraz na propojení teorie s praxí. Vyučující se aktivně podílí na projektech s firmami a do výuky tak vnáší aktuální poznatky a trendy z trhu práce. Studenti se také mohou zapojit do různých studentských projektů a aktivit, které jim pomohou získat praktické zkušenosti.
 • Kariérní možnosti: Absolventi VŠE, kteří se specializují na studium akciových trhů, jsou velmi vyhledávaní zaměstnavateli v bankovnictví, investičních společnostech a dalších oblastech.
 • Mezinárodní spolupráce: VŠE spolupracuje s prestižními univerzitami po celém světě. Studenti tak mají možnost vyjet na stáž do zahraničí nebo se zapojit do mezinárodních projektů.
 • Studentské aktivity: Na VŠE existuje široká nabídka studentských aktivit, od sportovních klubů a zájmových kroužků až po studentské organizace a profesní kluby.
 • Kariérní centrum: VŠE provozuje kariérní centrum, které studentům pomáhá s hledáním práce a kariérním rozvojem.

VŠE klade důraz na propojení teorie s praxí. Vyučující se aktivně podílí na projektech s firmami a do výuky tak vnáší aktuální poznatky a trendy z trhu práce.

Studenti se také mohou zapojit do různých studentských projektů a aktivit, které jim pomohou získat praktické zkušenosti. Díky tomu jsou absolventi VŠE velmi dobře připraveni na profesní kariéru v mnoha oblastech.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang