Vysoká škola ekonomická Praha: Dnešní studenti jsou silně pragmatičtí a stále platí, že naši absolventi mají výborné uplatnění

Náš web se hodně věnuje akciovým trhům. Proč by lidé se zájmem o tuto oblast měli studovat právě na VŠE? A jak by měla správná vysoká škola vůbec vypadat – jak vyvážit teoretickou a praktickou část ve vzdělávání?

Proporčnost teoretického a praktického vzdělávání je hodně diskutovaná. My dnes u studentů cítíme silný pragmatismus. Často mají pocit, že teorie je zbytečná. Já ale zastávám názor, že Vysoká škola ekonomická by měla nabízet tu správnou proporci – jinými slovy by nikdy neměla chybět hluboká teoretická znalost. Pokud bychom od tohoto směru upustili, tak si myslím, že by škola ztratila jeden ze základních cílů, který musí naplňovat.

Nepřipravujeme studenty na konkrétní pozici s konkrétními dovednostmi, ale připravujeme je na to, aby dané problematice rozuměli, poznali ji v souvislostech a měli i určité vize jdoucí za rámec současné praxe.

Jinak pokud se jedná o problematiku akciových trhů, tak s tou se nepochybně setkávají studenti všech našich oborů alespoň v nějaké minimální podobě. K výhodám naší školy patří že studenti z různých fakult mají možnost studovat základní předměty na specializovaných oborově zaměřených katedrách.

Zmíněná problematika akcií je asi nejvíce probíraná na Fakultě financí a účetnictví, kde jsou obory Finance a Bankovnictví, na magisterském stupni potom i obor Finanční inženýrství. V rámci těchto oborů se zaměřujeme na oblast finančních trhů, kapitálových trhů či investování poměrně do hloubky. Ale na druhou stranu i řada studentů z jiných oborů také tyto předměty – jako volitelné – absolvuje.

Když propukla finanční krize v roce 2008, tak se například hodně postupů amerického FEDu odkazovalo na krizi z třicátých let minulého století – i to může být ukázkou, že teoretické rozebírání velmi starého problému může být najednou velice aktuální, i když to na první pohled nemusí mít na praxi žádnou návaznost…

Ano, samozřejmě, ze zkušenosti z minulého vývoje jsou nesmírně důležité. Některé věci se na základě zkušeností mohou řešit daleko jednodušeji a více úspěšně. Poučit se z chyb a neopakovat je – to je opravdu priorita.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. je prorektorem VŠE pro studijní a pedagogickou činnost. VŠE – obor Finance – absolvoval v roce 1984. A když přemýšlel, na co se zaměří po studiu, zvolil si akademickou oblast, tedy že zůstane na VŠE a začal se věnovat oboru, který se zejména po roce 1989 začal hodně rozvíjet – bankovnictví.

Začal se více zajímat také o chod školy, a tak se z něj nejprve stal vedoucí katedry, také byl osm let děkanem Fakulty financí a účetnictví. Po skončení druhého funkčního období v roce 2014 začal působit na postu prorektora, na VŠE tedy působí prakticky od maturity. Výjimku byla pouze stáž v devadesátých letech, kdy dočasně hostoval ve vídeňské Länderbank.

Tehdy bylo pro Dvořáka velmi cenné vidět, jak funguje banka ve světě, kde mělo bankovnictví trochu jinou tradici než v tehdejším Československu, kde bylo bankovnictví hodně poznamenáno socialismem.

Současný prorektor VŠE tehdy podrobně poznal chod celé banky od pobočky až po to, jak je takový finanční ústav řízen, což bylo velmi užitečné – u nás tehdy nebyly příliš dostupné například ani žádné publikace, které by ukazovaly, jak vypadalo světové bankovnictví.

Na vídeňské stáži Dvořáka začaly zajímat hlavně finanční deriváty, o kterých do té doby téměř nic nevěděl. Stal se pak prvním, kdo problematiku finančních derivátů začal vyučovat a dodnes je odborníkem pro tuto oblast. V současnosti jsou finanční deriváty běžným předmětem téměř všech škol s ekonomickým zaměřením.

Kolik má VŠE aktuálně studentů?

Teď jich budeme mít okolo patnácti tisíc.

Proč by u zájemců o ekonomická studia měla padnout volba právě na VŠE? Je u vás podíl absolventů, kteří se po studiu dobře uchytí v praxi vyšší, než u jiných škol?

Ano, to platí stále. A pokud se podíváte do firem, bank či obecně do všech sfér, kde by měli být ekonomové, tak zastoupení našich absolventů je vždy velice silné.

Pokud se podíváme například na současnou bankovní radu, tak téměř všichni členové jsou našimi absolventy a když půjdete do velkých firem, bude to podobné. Z našich absolventů se stali také premiéři, prezidenti… Stále platí, že naši absolventi mají výborné uplatnění.

Studenti, kteří chtějí a jsou motivovaní, u nás získávají výborné předpoklady pro budoucí uplatnění a jsou z ekonomické oblasti v ČR asi nejlepší. Vždy se říká: „tradice, tradice“, což pro někoho může znít jako nic neříkající fráze. Je však velmi důležitá a projevuje se v tom, že na VŠE bývají vesměs odborníci, kteří se svou problematikou dlouhodobě zabývají.

To dává předpoklad, že mají co předávat dalším. Také těžíme z velikosti naší školy, která našim učitelům umožňuje soustředit se na relativně úzké oblasti a být v nich špičkovými odborníky.

Je tady také velmi těsné propojení na praxi – řada lidí, kteří u nás učí, také mnohdy velmi intenzivně spolupracuje s praxí. Důležité rovněž je, že naše škola má u nás a stále více i v zahraničí velmi dobré jméno.

Díky tomu i nadále přitahujeme schopné lidi. I samotné jméno naší školy pomáhá absolventům se lépe v praxi prosadit, protože jednoduše přicházejí z dobré školy.

Pro studium na VŠE hovoří také to, že stále máme ty nejlepší studenty. Každý, kdo chce studovat v Česku ekonomii, jde primárně k nám – často se hovoří o tom, že výbornou školu dělají výborní kantoři, ale ono to přinejmenším stejně tak platí i o studentech.

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang