Výkup nemovitostí, pozemků a odkup podílů – jak na to 2024

Výkup nemovitostí, pozemků a odkup podílů je vyhledávanou variantou v případě, že majitel potřebuje rychle získat finanční obnos. U všech případů tak ale majitel dostane pouze určité procento z reálné tržní ceny. Je to z toho důvodu, že společnosti, které nemovitost (nebo pozemek) odkupují, podstupují určité riziko, že se nemovitost/pozemek neprodají okamžitě a do doby samotného prodeje se například změní celková situace na trhu. Jak tedy postupovat, aby byl výkup i tak výhodný?

V případě výkupu nemovitosti nebo pozemku majitel dostane pouze určité procento z reálné tržní ceny. Je to z toho důvodu, že společnosti si chtějí vytvořit jakousi rezervu pro případ, že by se nemovitost neprodala hned nebo se rychle a neočekávaně změnila situace na trhu s nemovitostmi.

Jak ale samotný výkup nemovitosti probíhá a jak je to s odkupem pouze určitého podílu nemovitosti?

Výkup nemovitosti s následným pronájmem

Jak probíhá takový výkup nemovitosti s následným pronájmem?

Výkup nemovitosti s následným pronájem umožňuje de facto prodat nemovitost, ale stále bydlet ve svém. Samotný výkup, resp. jeho výše hodně záleží na tom, v jaké lokalitě se nemovitost nachází nebo také v jakém je stavu.

Současně s kupní smlouvou se pak podepisuje i nájemní smlouva, jejíž doba, resp. doba pronájmu není nijak omezena. Je to z toho důvodu, že může kdykoli dojít ke zpětnému prodeji nemovitosti na klienta.

Výkup nemovitostí

Výkup nemovitosti mohl být (a u některých společností stále může být) vnímán negativně z toho důvodu, že majitel dostal za svou nemovitost maximálně sedmdesát procent z její reálné ceny. Dnes už ale většina společností od tohoto ustupuje a výkup nemovitosti nevnímají jako způsob, jak vydělat na cizím neštěstí.

Navíc odkup už nemusí probíhat pouze u dlužníků nebo osob, které jsou ve finanční tísni a potřebují rychle peníze. Mnohdy může být takový výkup realizován z jiných důvodů (například rozjezd nového podnikání, nebo také dědictví, o které se dotyčný nechce starat a chce nemovitost co nejrychleji prodat bez ohledu na cenu, případně koupě nového bydlení a nutnost zaplatit rychle zálohu, aby se byt nenabídl dál apod.).

Výkupní cena sice není a nikdy u takovéto služby nebude stoprocentní, nicméně až devadesát procent z tržní ceny už majitelé dostat můžou.

V případě, že firmy nabízejí za nemovitost možnost vyplacení peněz ihned, do druhého dne, případně do týdne, (nebo do jiné ale stále relativně krátké doby) jedná se v podstatě vždy o výkup, přestože společnosti mohou takovou službu pojmenovat jinak.

Pokud se totiž peníze za nemovitost dostanou k majiteli za krátkou dobu, nemovitost se ani nestačí inzerovat nebo zorganizovat její prohlídka a proto se jedná o výkup.

Právě kvůli těmto faktorům není možné dostat za nemovitost zmíněných sto procent z tržní cen. V naprosté většině případů je to z toho důvodu, že kupující společnost nemají jistotu, kdy a za kolik danou nemovitost v budoucnu prodá a dostávají se v podstatě do určitého rizika.

Z toho důvodu si nechávají určité procento jako rezervu pro případ, že by se nemovitost například neprodala hned, případně by se nečekaně rychle trh s nemovitostmi proměnil apod.

Na druhou stranu je samozřejmě možné, že při daném výkupu už bude společnost mít případného kupce, nebo jim bude nemovitost zapadat do současného trendu nejvíce se prodávajících nemovitostí, nicméně ve chvíli, kdy se kupní smlouva podepisuje ihned, společnost určité riziko, že následný prodej nemovitosti nevyjde, podstupuje.

Jak na výkup nemovitosti

Jelikož společnosti, které nemovitosti vykupují, inzerují cenové nabídky, které nejsou zcela konkrétní, je nejlepší způsob jak na nejvýhodnější výkup přes oslovení více společností najednou.

Společnosti totiž mnohdy inzerují pouze maximální možnou částku (tedy například „až devadesát procent“). Z toho důvodu je praktické pro získání konkrétnější představy o ceně oslovit více společností a z nabídky si tak vytvořit představu, jaké nabídka bude nejvýhodnější.

Výkup nemovitosti bude ale nicméně o něco výhodnější ve větších městech, kde je větší pravděpodobnost, že se nemovitost nejen prodá rychleji, ale hlavně tržní cena se bude moci lépe odhadnout.

Pokud si ale majitel bude chtít být jistý, že nabídky opravdu odpovídají situaci na trhu, je možné si cenu ověřit díky odhadu, který může probíhat také online. Ten totiž bere informace z katastru nemovitostí a také z cenových map, které napoví, za jaké částky se v minulosti prodávaly podobné nemovitosti.

Výkup pozemků

Česká vláda se snaží vykupovat pozemky za účelem výstavby (nejen) nových silnic a dálnic, které propojí nejen jednotlivá města ale také jejich části.

Jedním z důvodů je hlavně modernizovat infrastrukturu a především zlepšit celkové dopravní spojení mezi jednotlivými regiony.

Instituce, která se mimo jiné ve své činnosti zabývá převody například zemědělských pozemků nebo také nemovitostí, které bude následně spravovat některá ze složek státní správy, je Státní pozemkový úřad.

Takový úřad mimo jiné zajišťuje, aby všechny takové výkupy pozemků (ale také nákupy) probíhaly v souladu se zákonem a aby se zároveň respektovala práva jednotlivých vlastníků pozemků.

Během samotného výkupu pozemku také hraje roli o jaký pozemek se jedná. Obecně stavební pozemky ale mnohdy i orná půda mají větší cenu než například louky nebo sady. Při výkupu pozemků se hodí vědět, jak spočítat m2 neboli plochu pozemku.

Výkup podílu nemovitosti

V případě výkupu podílu nemovitosti se jedná v podstatě o výkup spoluvlastnických podílů. U výkupu podílu nemovitosti je tak nutné počítat s tím, že cena za takovou nemovitost bude nízká.

Mnohdy se může jednat o krajní variantu situace, kdy pouze jeden z majitelů chce nemovitost prodat a společně se neshodli například na prodejní ceně nebo na prodeji celkově.

Jelikož ale kvůli tomu může nemovitost ztratit dost procent z její celkové hodnoty, je vždy nejlepší se pokusit o domluvu a následném společném prodeji (případně výkupu) nemovitosti jako celku.

Odkup nemovitosti

Ať už se jedná o odkup nemovitosti ve smyslu výkupu pouhého podílu nebo celé nemovitosti, vždy daný majitel dostane méně peněz než v případě klasického prodeje.

Takové služby jsou tedy zpravidla využívány v případě, že majitel potřebuje svou nemovitost (nebo její pouhý podíl) rychle prodat. Mnohdy může ale složitou finanční situaci vyřešit zpětný leasing nemovitosti.

Pokud ale na peníze nepospíchá, je finančně výhodnější zvolit klasický prodej. Přestože se kupec může hledat delší dobu, konečná prodejní částka se ale nemusí o tolik propadnout.

TIP: Jak je to s daní z příjmu u prodeje pozemku?

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang