Budou diamanty novým zlatem pro bohaté investory?

Diamant jako jedna z komodit (kromě zlata a stříbra), ze kterých vznikly dnes používané peníze. Diamant je tu odnepaměti, podle historických pramenů doprovází člověka po celou dobu jeho vývoje a vždy se považoval za nejvyššího ochránce hodnoty. Diamanty vlastnili panovníci a lidé z nejvyšších a nejbohatších vrstev společnosti.

V minulých letech byly investice do drahých kovů, jako je zlato, stříbro a platinové kovy, tradičním způsobem, jak diverzifikovat investiční portfolia a chránit svůj majetek před ekonomickou nejistotou. Nicméně, v poslední době se na investiční scéně objevuje nový hráč, který si získává pozornost bohatých investorů – diamanty.

Mnoho korunovačních klenotů obsahuje tento třpytivý klenot, protože mu byly přisuzovány „nadpřirozené“ schopnosti a byl součástí mnoha zajímavých příběhů a legend.

Jedním z hlavních argumentů pro investice do diamantů je jejich trvalá hodnota. Diamanty jsou jedním z nejtvrdších přírodních materiálů na světě a neztrácí svou lesklost ani barvu. To znamená, že mohou zůstat beze změn po generace.

To je významný rozdíl oproti zlatu a stříbru, které mohou být podrobeny opotřebení a ztrátě hodnoty v průběhu času.

Dalším faktorem, který dává diamantům investiční potenciál, je omezená nabídka. Diamanty nejsou tak běžně dostupné jako drahé kovy, a proto je jejich cena často stanovena nabídkou a poptávkou.

Navíc, těžba diamantů je náročný proces, který vyžaduje velké investice do infrastruktury a technologií. To znamená, že nemůže být tak snadno zvýšena těžbou, a tím se udržuje jejich vzácnost.

Podstata diamantu

Diamant je označován jako nejtvrdší mezinárodní platidlo, neboť vedle zlata a stříbra právě on splňuje definici peněz, která zní „že peníze musí být trvalé, přenosné, dělitelné a musí mít vlastní vnitřní hodnotu. Dnešní peníze bohužel takové nejsou.

Investice do diamantů je vlastně výměna dnešních platebních prostředků (ničím nekryté měny) za skutečné, historií prověřené peníze.

Cena diamantů obsahuje náklady na jeho těžbu, zpracování a cestu k zákazníkovi. Cena suroviny každoročně stoupá o 3–7 %, což vyjadřuje růst nákladů na jeho těžbu při započtení inflace.

Investice do diamantů je hlavně za účelem ochrany majetku a nástroj pro vyvážení majetkového portfolia. Diamant funguje jako protiváha oproti jiným druhům aktiv (fondy, akcie, dluhopisy, deriváty, komodity), nebo také nemovitosti.

Cena diamantů roste s poptávkou, kdy naopak ceny jiných druhů aktiv klesají, stejně jako klesá hodnota peněz jejich devalvací a vlivem inflace.

Diamanty se obchodují na speciálních (diamantových) burzách, které jsou od ostatních komoditních trhů zcela odděleny a obchodují se pouze jednotlivé fyzicky existující kameny. Trh s diamanty je nepoměrně menší, než třeba trh se zlatem. Účastníků trhu je také méně.

Diamant patří mezi konzervativní investice z důvodu pozvolného nekolísavého cenového vývoje, v druhé řadě pak díky stabilní cenové hladině, kterou je schopen dlouhodobě udržovat.

Důležitým předpokladem pro jeho efektivní využití jako aktiva je jeho fyzická držba, kdy má nad ním investor plnou kontrolu.

Diamant jako přírodní nerost je vyčerpatelnou komoditou, která na planetě již nevzniká. V roce 2019 a 2020 bylo vytěženo nejvíce suroviny v dějinách těžby. Všechna těžitelná naleziště na planetě jsou známá. Oproti tomu všechna provozovaná ložiska suroviny znají svou životnost.

Historie a diverzifikace portfolia

Diamanty se mohou pochlubit i historií růstu hodnoty. Průměrná cena diamantu se v průběhu desetiletí zvýšila, což způsobuje, že jsou atraktivním dlouhodobým investičním aktivem pro ty, kteří hledají stabilitu a růst. Navíc, kvalitní diamanty s vysokými hodnotami a výjimečnými charakteristikami mohou dosahovat cen, které rivalizují s cenami uměleckých děl nebo nejcennějších nemovitostí.

Pro bohaté investory je diverzifikace portfolia klíčovým prvkem při řízení rizika. Investice do diamantů může poskytovat rozmanitost, kterou nenabízejí tradiční investiční nástroje. Kombinování drahých kovů s diamanty může snížit vystavení portfolia fluktuacím na trhu a pomoci udržet stabilitu hodnoty majetku.

Je však důležité poznamenat, že investice do diamantů také přináší svá rizika. Diamanty nejsou likvidním aktivem jako akcie nebo dluhopisy, a proto může být obtížné je rychle prodat za spravedlivou cenu. Je také nutné vzít v úvahu náklady na údržbu a pojištění diamantů.

Diamantový průmysl

Singapore Diamond Investment Exchange (SDIX) uvedla novou standardizovanou formu drahých kamenů jako bezpečnou investiční alternativu k hotovosti.

Podle diamantového průmyslu představují diamanty nejkoncentrovanější formu bohatství na světě, ovšem investoři je často jako uchovatele hodnoty nevyužívali, jelikož oproti zlatu je každý kámen jiný, což subjektivizuje jejich hodnotu a znesnadňuje obchodování.

Podle zakladatele SDIX Alaina Vandenborra nová technologie tento problém vyřešila a z diamantů se tak může stát „nové zlato“.

Denominace investičních diamantů (diamantové slitky, Diamond Bullion) budou zatím v rozmezí sto až dvě stě tisíc dolarů.

Značku raženou na slitcích vytvořil International Institute of Diamond Grading and Research (IIDGR), který je součástí skupiny De Beers Group, a tím poskytl další záruku.

Diamanty dnes

S ohledem na současnou situaci v reálné ekonomice se lidstvo nachází ve stavu, kdy jsou diamanty i přes zvýšení cen během posledních měsíců stále velmi levné a na svůj cenový vzestup teprve čekají.

Naše civilizace dnes stojí před globální krizí politického a finančního systému, která tu neměla v minulosti obdoby. O to většího významu budou nabývat reálná aktiva včetně diamantů, protože lidstvo bude nuceno postupně přehodnotit hodnotovou podstatu jednotlivých druhů investičních nástrojů. 

Lidé se musí připravit na jakoukoli podobu měnové reformy či zvýšené míry inflace, protože systémová změna je nevyhnutelná. Historicky v těchto procesech vítězily drahé kovy a diamanty. Vždy byly jistotou pro uchování hodnoty.

Diamanty se stávají stále populárnějším investičním aktivem pro bohaté investory, kteří hledají způsob, jak diversifikovat svá portfolia a chránit svůj majetek před ekonomickou nejistotou. Jejich trvalá hodnota, omezená nabídka a historie růstu hodnoty je činí atraktivním možným přídavkem do investičního portfolia.

Nicméně, jako u každého investičního rozhodnutí, je důležité provést důkladný výzkum a získat odborné poradenství, abyste byl člověk schopen plně ocenit rizika a potenciální výhody spojené s investicemi do diamantů.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang