Fillamentum na pražské burze

Společnost Fillamentum se sídlem v Hulíně se od roku 2011 zabývá výrobou speciálních polymerových produktů. Své produkty dodává jak do průmyslu, tak i hobby uživatelům. Fillamentum spolupracuje s technickými univerzitami a vývojovými centry nadnárodních společností, jako jsou Škoda Auto a Continental.

Působení společnosti se rozkládá do několika segmentů. V roce 2011 Fillamentum zahájilo výrobu plastových trubek, hadiček a dalších komponentů pro automobilový průmysl. V roce 2013 do svého portfolia přidalo trubice pro nápojové obaly a struny pro 3D tiskárny, které od roku 2014 prodává pod značkou Fillamentum.

Výroba speciálních polymerových produktů

V roce 2017 tvořily produkty pro automobilový průmysl 23 % tržeb společnosti, trubice pro nápojové obaly (pivní sudy) 34 % a ochranné obaly pro zdravotnictví a ostatní produkty 2 %. Fillamentum zdůrazňuje, že segment speciálních polymerových trubek je konzervativní, nabízí stabilní cash flow a společnost dodává do cyklicky různě se rozvíjejících odvětví. Mezi odběratele společnosti patří například firmy Continental a Tatra.

Produktové portfolio společnosti Fillamentum

Poradci společnosti pro IPO uvádí: „V blízké budoucnosti Fillamentum očekává zahájení spolupráce s významným výrobcem v oblasti automobilového průmyslu. V návaznosti na tuto spolupráci společnost připravuje zavedení systému řízení kvality podle QS 9000, a to k již zavedenému ISO 9001:2009.“

Dalších 41 % tržeb v roce 2017 připadlo na struny, respektive filamenty pro 3D tiskárny. Právě od tohoto segmentu si Fillamentum slibuje největší růst. Od roku 2015 filamenty každoročně rostly o více než 70 % a v roce 2022 by dle odhadů společnosti měly tvořit polovinu tržeb.

Trh s 3D tiskem

Velikost trhu s 3D tiskem se v roce 2018 odhadovala na zhruba 12 miliard USD. Tato hodnota zahrnuje hardware, materiály, software a služby. Segment spotřebního materiálu tvoří přibližně 40 % celého trhu, tedy 4,8 miliardy USD. Z toho 66 % připadá na aditivní výrobu, s celkovou hodnotou 3,2 miliardy USD. Tyto informace uvádí společnost Fillamentum ve své prezentaci pro investory.

Mezi roky 2017 a 2020 se odhadoval průměrný roční růst celkového trhu s 3D tiskem na 20 %.

Na globálním trhu existuje stovky výrobců filamentů a tiskáren pro 3D tisk. Společnost Fillamentum se zaměřuje na segment high-tech filamentů. Mezi své hlavní konkurenty řadí společnosti BASF, Verbatim, Polymaker a Fiberlogy.

Hospodaření společnosti Fillamentum

Mezi roky 2015 a 2017 společnost Fillamentum zaznamenala průměrný roční růst tržeb o téměř 40 %. Nejsilnějším tahounem růstu byly struny pro 3D tisk, které v roce 2017 dosáhly tržeb 37,2 milionu Kč. V letech 2015 a 2017 dosáhla společnost mírného zisku, v roce 2016 skončila ve ztrátě spojené s přesunem výroby do Hulína. Společnost však očekává, že tento přesun přinese úspory v dalších letech.

Do roku 2022 Fillamentum předpokládá růst tržeb na 163,8 milionu Kč a EBITDA marže na 15 %. Růst společnost očekává především od segmentu strun pro 3D tisk, ale i od svých průmyslových segmentů. Společnost počítá s navýšením produkce o 1-2 linky ročně.

Očekávané hospodaření společnosti Fillamentum v dalších letech

V roce 2023 by Fillamentum ráda přesunula část výroby do USA. Plánuje přesunout jednu linku z Hulína a v USA pořídit novou linku pro automobilový segment, pro který má nedostatek výrobní kapacity. Zástupci společnosti jako důvody přesunu uvedly 8% clo, délku dopravu přes oceán a ještě delší trvající proces proclení.

Zástupci společnosti věří, že značka „Made in USA“ by byla také plusovým bodem v amerických tendrech. Mezi významné odběratele v USA patří školství.

Akcionářská struktura

Společnost Fillamentum a.s. má v současné době tři akcionáře. Největším akcionářem s 70% podílem je finanční investor NWT Holding Limited. Zbývajících 30 % vlastní rovným dílem (po 15 %) ředitel společnosti Josef Doleček a obchodní ředitel Milan Pivoda.

Společnost plánuje uvést na trh až 28,8 tis. nových akcií. Podíl stávajících akcionářů by se tak snížil na 77,64 %. Cenové rozpětí bylo určeno na 816 Kč až 1337 Kč. IPO by tak společnosti za předpokladu prodeje všech nových akcií mělo přinést 23 až 38 mil. Kč.

Prostředky z IPO hodlá Fillamentum využít na:

  • Nákup extruzních linek
  • Přesun linky a expanzi v USA
  • Investice do vývoje a výzkumu
  • Další investice

Pro účely realizace IPO na trhu START v roce 2018 vznikla společnost Fillamentum a.s., do které byl nepeněžitým vkladem do základního kapitálu vložen 100% obchodní podíl společnosti Parzlich s.r.o.. Obchodní činnost nadále provozuje a bude provozovat výhradně společnost PARZLICH s.r.o..

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang