Syndikovaný úvěr – co to je, kdo jej nabízí

Syndikovaný úvěr představuje velice specifický druh půjčky, kdy jedna osoba na základě pověření formuje skupinu věřitelů, kteří financují dlužníka. Dlužníkem je zpravidla velká firma s kvalitním ratingem a hodnocením. K takovému financování se hodí velké finanční úvěry, které svým objemem přesahují možnosti jednoho věřitele (banky). Je uzavírána jediná smlouva mezi stranou dlužníka a věřitelů s oddělenou povinností všech věřitelů, kteří jsou na sobě naprosto nezávislí.

Syndikovaný úvěr je typ úvěrové smlouvy, kdy více věřitelů nebo investorů poskytuje finanční prostředky jednomu dlužníkovi. Vytvoří tedy tzv. syndikát a nabídne úvěr dlužníkovi.

Takový syndikát může být složen z různých věřitelů, a to například z komerčních bank, investičních bank ale také i soukromých investorů. Je obvykle zajištěn majetkem dlužníka, kdy syndikát věřitelů spolupracuje na správě úvěru a také na celkovém rozložení rizika nesplácení.

V jakých situacích se syndikovaný úvěr využívá?

Syndikovaný úvěr je tak často využíván velkými společnostmi k financování velkých projektů nebo akvizic.

Syndikované úvěry mohou tedy být zajištěné, ale také nezajištěné. Obvykle jsou pak nabízeny ve formě revolvingového úvěru nebo termínovaného úvěru.

Mezi hlavní pojmy, které tedy souvisí se syndikovaným úvěrem, jsou syndikát (neboli skupina věřitelů) a aranžér nebo skupina aranžérů (tedy zprostředkovatel vztahu).

Charakteristika syndikovaného úvěru

Syndikovaný úvěr je velice variabilní díky tomu, že potenciální dlužník si nechává předložit nabídky jednotlivých aranžérů a následně si teprve vybírá řešení.

Jde tak o velice individuální sjednávání a každý takový úvěr má své vlastní obchodní podmínky, detailní rozvor a individuální charakteristiky.

V praxi fakticky neexistují dvě či více podobných smluv na syndikovaný úvěr. Vždy se jedná o velice individuální a jednotlivé řešení pro danou situaci a úvěr.

Syndikované úvěry pak slouží především velkým a středním podnikům, vládě, finančním institucím a územním samosprávním celkům.

Syndikovaný úvěr – co to je?

Syndikované úvěry poskytují dlužníkům získat přístup k většímu objemu kapitálu, než by mohli získat za standardních okolností získat prostřednictvím jednoho věřitele.

Je to z toho důvodu, že více věřitelů může spojit své prostředky a nabídnout dlužníkovi lepší podmínky.Mezi ty patří například:

  • nižší úrokové sazby
  • pružnější splátkové kalendáře
  • vyšší částky úvěru

Syndikované úvěry se také mohou lépe přizpůsobit individuálním potřebám dlužníka.

Syndikované úvěry tedy často využívají velké firmy v situacích, kdy potřebují financovat velké projekty nebo akvizice.

Při zřizování syndikovaného úvěru je za správu úvěru odpovědný hlavní věřitel. Vedoucí věřitel pak spolupracuje s dlužníkem při vyjednávání podmínek úvěru, mezi které patří úrokové sazby nebo splátkové kalendáře.

Syndikované úvěry mohou být výhodné jak pro dlužníky, tak ale i pro věřitele.

Pro dlužníky totiž nabízejí přístup k většímu objemu kapitálu, ale také k lepším podmínkám a celkově lepšímu úvěrů, který je v podstatě šitý na míru.

Pro věřitele pak mohou syndikované úvěry představovat způsob, jakým mohou snadněji diverzifikovat své portfolio, dále rozložit riziko jednoho úvěru a případně také dosáhnout vyšších výnosů.

Syndikovaný úvěr v České republice

Jedním ze způsobů, jak investoři využívají investičního prostředí v České republice, jsou právě syndikované úvěry.

V České republice došlo v posledních několika letech ke značnému nárůstu syndikovaných úvěrů, protože věřitelé se snaží co nejvíce využít tuzemského investičního prostředí.

Jedním z hlavních přínosů, které syndikované úvěry v České republice nabízejí, je zvýšení zahraničních investic. Součástí takových zahraničních investic může být tzv. negociační úvěr.

Syndikované úvěry tak mohou umožňovat mezinárodním investorům přístup k relativně atraktivnímu investičnímu prostředí, které Česká republika má.

To ve výsledku může podpořit celkový hospodářský růst a následně vést k vytváření nových pracovních míst. Navíc trh se syndikovanými úvěry umožnil českým podnikům se přiblížit k takovému kapitálu, ke kterému by se prostřednictvím tradičního financování nemusely dostat.

Trh syndikovaných úvěrů v České republice je nicméně i přes jeho rostoucí zájem, stále relativně malý.

Nicméně obecně nabízejí syndikované úvěry v České republice věřitelům bezpečný a atraktivní způsob, jak investovat a mohou tak pomoci podpořit nejen celkový hospodářský růst ale také vytvořit nové příležitosti pro podniky v zemi.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang