Investiční úvěr a hypotéka pro firmu – co to je, podmínky

Investiční úvěr slouží k financování zpravidla dlouhodobého (tedy také investičního) majetku a to jak v jeho movité tak i nemovité podobě. Jde o přesné nastavení parametrů úvěru jako je čerpání, splácení a faktické poskytnutí. Podnikatelé mohou využít peníze jak v české měně, tak i v jiných zahraničních měnách, a to dle potřeby a povahy financovaného majetku. Co je to úvěr (a to nejen investiční), jaké jsou podmínky investičního úvěru a jak s ním souvisí provozní úvěr?

Investiční úvěr slouží k rozšiřování kapacit, vývoji firmy a také k dynamickému růstu. Bez investičního úvěru by firmy velice složitě hledaly investory pro své investiční programy a podnikatelská sféra by prakticky stagnovala.

Co je to úvěr

Investiční úvěr je typ bankovního (v některých případech také nebankovního) úvěru. Ale co je to úvěr?

Bankovní úvěr je do určité míry stejný jako bankovní půjčka. U obou případů se jedná o jakési poskytnutí finančních příspěvků za jasně stanovený úrok. Tato definice nicméně platí v případě bankovních institucí.

Nicméně úvěr, který je definován zákonem o spotřebitelském úvěru, může zajistit jen a pouze takový poskytovatel, který k tomu má odpovídající oprávnění.

Na druhou stranu půjčku, která vychází z občanského zákoníku, může být poskytnuta v podstatě kýmkoli (tedy jak bankovní tak i nebankovní společností). Je to z toho důvodu, že k půjčce není potřeba speciální oprávnění.

Úvěr – definice

Definice úvěru je tedy relativně jednoduchá. Úvěr je zprostředkování financí. Ty poskytuje instituce, která k takovému poskytování získala oprávnění, v naprosté většině tedy bankovní instituce.

Samotná definice úvěru by pak měla zmínit, že poskytnutý úvěr může být pouze ve formě peněz. To znamená, že hmotná věc nemůže být součástí úvěru, na rozdíl od půjčky, kde hmotná věc figurovat může.

Investiční úvěr

Investiční úvěr je druh podnikatelského úvěru. Využívá se zejména ve chvíli, kdy se firmy snaží rozšířit své podnikání.

Investiční úvěr tak může pomoci k získání nových strojů, které jsou nedílnou součástí podnikání, nebo také nových technologií apod.

U bankovních institucí je pak ale nutné zajistit ručení, v mnoha případech se pak ručí majetkem. Na druhou stranu úrok je z toho důvodu nižší, než u nebankovní instituce, která ručení nevyžaduje.

Vzhledem k tomu, že takový úvěr je využíván za jasným účelem, může mít poměrně dlouhou splatnost, v některých případech i několik desítek let.

Podmínky investičních úvěrů

Důležité pro investiční úvěry je aktuální situace společnosti. Banky obvykle vyžadují, aby firma fungovala alespoň několik let, měla dostatečnou bonitu a mohla danou věcí ručit, a to i případně jiným majetkem.

Společnosti navíc musejí předložit bance projekt, ve kterém jasně specifikují předmět investičního úvěru a jak ho hodlají následně financovat.

Banka následně individuálně situaci posoudí a rozhodne, zda je projekt tzv. „ufinancovatelný“.

Provozní úvěr

Provozní úvěr je myšlen především na věci, které jsou součástí provozu firmy. Může se tak jednat například o nákup potřebného materiálu nebo také financování výplaty mezd.

Určitý druh provozního úvěru tak může být například kontokorent.

Samotný provozní úvěr pak banky poskytují na kratší dobu, než je tomu u investičního úvěru. To se promítne především ve výši úroku, která je v tomto případě vyšší.

Firemní úvěr

Firemní úvěr může využít společnost nejen v začátcích podnikání. Může sloužit nejen na pořízení nemovitosti pro jednotlivé podnikatele ale také například na její rekonstrukci.

Přesto je firemní úvěr záležitostí spíše bankovních institucí, kdy jednou z nich je Moneta. Půjčka Moneta nabízí podnikatelský úvěr, který nabízí možnost splatnosti až deset let.

Do určité částky navíc nabízí možnost bez daňového přiznání, možnost zřízení úvěru online a to i v případě, že žadatel není klientem Monety.

Hypotéka pro firmu

Další z bank, která poskytne firemní úvěr, nebo jeho typ, v tomto případě hypotéku pro firmu, je Komerční banka.

Splatnost může být až deset let, může se také čerpat postupně nebo jednorázově a má také jasně danou úrokovou sazbu.

Další možnou alternativou k hypotéce pro firmy je tzv. americká hypotéka, například od Raiffeisen banky. Ta umožňuje například individuální délku fixace úroku – a to už od jednoho roku až do deseti let.

Navíc celková doba splácení může být až patnáct let a navíc umožňuje banka za určitých podmínek předčasné splacení úvěru.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang