Povinné ručení – zelená karta se měnila na bílou

Povinné ručení je klíčovým prvkem k provozování motorových vozidel po celém světě. Slouží jako záruka, že majitelé automobilů budou schopni hradit škody, které způsobí svými vozidly. V mnoha zemích byla zelená karta dlouhá léta synonymem pro povinné ručení.

Všichni majitelé vozidel, kteří cestovali za hranice, byli povinni mít tuto zelenou kartu s sebou jako důkaz toho, že jsou pojištění. V posledních letech začíná tento důležitý dokument měnit svou barvu, stává se bílým.

Zelená karta byla poprvé vytvořena v roce 1949 v rámci dohody mezi mezinárodním společenstvím pojišťoven. Tento dokument měl zajistit, že řidiči mohou snadno překračovat hranice a být v případě nehody zabezpečeni.

Každá země mohla mít vlastní požadavky na povinné ručení, a tak zelená karta sloužila jako mezinárodně uznávaný doklad o tom, že řidič je pojištěn.

Nové zelené karty neznamenají pro řidiče žádnou starost navíc. Jen se při silniční kontrole nebude předávat karta na zeleném papíře, nicméně na obyčejném bílém. Zelená varianta bude ještě nějakou dobu platit.

Do června 2021 mohly pojišťovny vydávat jak bílé, tak i zelené karty, proto policisté byli nuceni akceptovat obě barvy a to až do června 2022.

Od 16. 11. 2020 se karty, které slouží jako osvědčení o platném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, posílaly už jen v bílé variantě, a to jak k novým, tak k již sjednaným pojištěním. Karty byly zasílány prostřednictvím e-mailu s instrukcemi k tisku, protože dnes už je možné si tisknout plno věcí doma na své tiskárně.

Zelená karta je kdykoli po ruce i v Klientské zóně pojištěného. Při ztrátě nebo poškození si ji řidič úplně jednoduše vytiskne z Klientské zóny znovu. Kdo chtěl kartu poslat poštou nebo si ji vyzvednout na pobočce, měl také takovou možnost.

Co je zelená karta?

Zelená karta je osvědčení o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které musí mít každé vozidlo, se kterým se běžně jezdí. Bez něj se na silnici řidič nesmí vydat, a to ani na tu zahraniční. Všechny země systému zelených karet, tedy země, ve kterých zelená karta platí jako osvědčení o pojištění, jsou vyjmenované přímo na kartě.

Zeleným kartám se říká zelené od roku 1949, kdy byl systém zelených karet vyvinut. Začalo se jim tak říkat podle jejich barvy.

Tato změna by měla vést ke zjednodušení a celkové digitalizaci systému zelených karet. V budoucnu by řidič už nemusel osvědčení o pojištění vůbec mít u sebe, policista by si to ověřil sám v digitální databázi zelených karet.

V průběhu let se zelená karta stala známou a rozpoznatelnou, avšak v posledních letech byla postavena před výzvu modernizace a digitalizace. V reakci na tyto trendy začaly některé země zelenou kartu nahrazovat digitálními doklady nebo bílými kartami.

Digitalizace: Mnoho zemí zavedlo digitální systémy pro ověřování povinného ručení, které umožňují policistům a dalším úřadům rychle zkontrolovat platnost pojištění na základě registračního čísla vozidla. To znamená, že řidiči nemusí fyzicky nosit zelenou kartu a mohou se spoléhat na digitální záznamy.

Bílá karta: V některých zemích se zelená karta stala bílou kartou. Tato změna je převážně kosmetická, avšak symbolicky značí přechod od papírového dokladu k modernějšímu a jednoduššímu způsobu dokládání pojištění.

Tato změna ještě nebyla přijata všude, a tak se může stát, že se člověk setká jak se zelenými, tak s bílými kartami v závislosti na zemi, do které cestuje. Je však důležité poznamenat, že nezávisle na barvě karty zůstává povinné ručení důležitým aspektem každodenního provozování motorových vozidel.

Budoucnost povinného ručení

Modernizace povinného ručení a změna zelené karty na bílou je pouze jedním z mnoha kroků směrem k digitalizaci a efektivnějšímu systému.

V budoucnu by mohly být povinné ručení a další aspekty pojištění více integrovány s chytrými vozidly a systémy umělé inteligence, což by mohlo zjednodušit proces zabezpečení pojištění a zvýšit bezpečnost na silnicích.

V každém případě však zůstává povinné ručení klíčovým faktorem v provozování motorových vozidel, ať už má člověk zelenou nebo bílou kartu. Bez něj by provoz na silnicích byl mnohem nebezpečnější a finančně rizikovější.

Ať už je člověk kdekoli na světě, měl by mít vždy povinné ručení v pořádku. Je to nezbytná investice pro bezpečnost řidiče a bezpečnost ostatních lidí na silnicích.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang