Bitcoin se z Číny zcela vytrácí

Bitcoin je v Číně velmi oblíbenou formou platby a uživatelů bitcoinu roste. Nicméně, v roce 2018 čínské vládní orgány zavedly přísná regulační opatření pro kryptoměny, která zahrnují zákaz obchodování s BTC.

V posledních letech byla Čína jedním z hlavních center pro těžbu a obchodování s kryptoměnami, především s bitcoinem. Nicméně nedávný vývoj ukazuje na to, že se situace v tomto ohledu dramaticky mění. Čína, která dříve hrála klíčovou roli v krypto-industrii, nyní začíná tuto technologii omezovat a bitcoin se zde zcela vytrácí.

Důvody, proč čínská vláda zavedla směrnice omezující kryptoměny včetně bitcoinu, spočívají v její snaze omezit nepředvídatelnost finančního trhu a také ochránit společnost před riziky spojenými s kryptoměnami.

I když vláda zákaz zavedla, bitcoin stále zůstává populární mezi Číňany a příležitosti k jeho použití se stále zvyšují.

Čínská centrální banka v září roku 2018 zakázala získávání finančních prostředků prostřednictvím virtuální měny a 90 % primárních úpisů mincí (ICO), uskutečněných v Číně, označila za podvodné.

Na zmiňovaný zákaz zdá se zareagovaly velké čínské sociální sítě i vyhledávače a zobrazují kryptoměny a bitcoin jen velmi omezeně.

Vyhledávání čínských termínů jako „bitcoin“, „kryptoměna“ či „ICO“ vracejí novinové články a linky, nicméně nevracejí žádnou placenou reklamu či nějak zřejmě sponzorované příspěvky. Týká se to jak Baidu (BIDU), tak Weibo.

Tempo obchodování s bitcoiny v Číně může být slabší než v minulosti, avšak stále je to jedna z nejaktivnějších burz pro tuto kryptoměnu. Čínské bendy mají tendenci zakazovat činnosti související s bitcoinem, nicméně samotná měna se stále obchoduje na čínských burzách.

Zákaz těžby a obchodování s kryptoměnami

V červenci roku 2023 přišla čínská vláda s novými opatřeními, která zakázala veškerou těžbu a obchodování s kryptoměnami. Tato opatření výrazně ovlivnila krypto-industrii nejen v Číně, avšak i po celém světě.

Zákaz těžby měl velký dopad na bitcoinovou síť, neboť Čína byla domovem pro mnoho těžařských farem, které spolu tvořily významný podíl v celkovém výkonu sítě.

Zákaz těžby v Číně měl značný dopad na globální trh s bitcoinem. Během krátké doby došlo k poklesu hash rate, což je měřítko výpočetní síly sítě potřebné k ověřování transakcí a těžbě nových bloků. Tím došlo ke zpomalení potvrzování transakcí a také k úbytku nových bitcoinů vytvářených těžaři.

Ceny bitcoinu na světových burzách také zaznamenaly výraznou volatilitu. Okamžitě po oznámení čínských opatření ceny klesly, protože investoři reagovali na možný úbytek poptávky z Číny. Tento pokles ceny měl důsledky i pro další kryptoměny, které následovaly bitcoin.

Ztráta Číny jako klíčového aktéra v bitcoinové síti však přinesla i pozitivní aspekty. Decentralizace sítě se zvýšila, neboť se těžařská síla rozložila více rovnoměrně mezi různé regiony světa. To znamená, že síť je nyní méně zranitelná vůči jednomu konkrétnímu regionu či zemi.

Odeznění krypto-industrie v Číně přimělo mnoho subjektů hledat nové příležitosti a prostředí pro těžbu a obchodování s kryptoměnami. Jiné země, jako například Kanada, USA, Kazachstán a některé evropské země, začaly zaznamenávat nárůst zájmu od firem hledajících nová místa pro provozování těžebních farem.

Zákaz těžby a obchodování s kryptoměnami v Číně znamená konec éry, kdy Čína hrála významnou roli v krypto-industrii. Bitcoin se zde zcela vytrácí, což mělo důsledky jak na globální trh s kryptoměnami, tak na samotnou bitcoinovou síť. Zároveň však tento vývoj zvýšil decentralizaci sítě a přiměl aktéry hledat nové příležitosti ve světě kryptoměn.

Jaký bude další vývoj v této oblasti, je těžké předpovědět, avšak je jisté, že krypto-industrie prochází důležitými proměnami.

Základní pojmy v oblasti kryptoměn

Svět kryptoměn je plný různých technických termínů a pojmů. Zde je seznam některých základních pojmů v oblasti kryptoměn:

 1. Kryptoměna: Digitální forma peněz, která je zabezpečena kryptografickými technologiemi a běžně existuje na blockchainu. Bitcoin je první a nejznámější kryptoměnou.
 2. Blockchain: Decentralizovaný a nezměnitelný veřejný účetní systém, který ukládá transakce v blocích. Každý nový blok je propojen s předchozím blokem, čímž se vytváří řetězec bloků.
 3. Transakce: Přenos hodnoty mezi dvěma účty na blockchainu. Transakce jsou ověřovány a zahrnovány do bloků těžaři, aby byly uloženy na blockchainu.
 4. Těžba: Proces ověřování transakcí a vytváření nových bloků na blockchainu. Těžaři používají výpočetní sílu k řešení složitých matematických problémů.
 5. Těžební odměna: Odměna v kryptoměně, kterou těžaři dostávají za ověření transakcí a vytvoření nového bloku. Těžební odměny slouží také k uvádění nových jednotek kryptoměny do oběhu.
 6. Privátní klíč: Tajný kód, který slouží k podepisování transakcí a zabezpečení přístupu k prostředkům kryptoměny. Je klíčové udržovat privátní klíč v bezpečí.
 7. Veřejná adresa: Unikátní adresa vytvořená z privátního klíče, kterou lze sdílet pro přijímání kryptoměn. Slouží jako veřejná identifikace účtu.
 8. Distribuovaný účetní systém: Systém, ve kterém jsou účetní záznamy ukládány na mnoha počítačích nebo uzlech, místo na jednom centralizovaném místě.
 9. Fork: Rozdělení blockchainu na dvě odlišné verze kvůli nesouhlasu ve společenství ohledně pravidel sítě. Může být dočasný (soft fork) nebo trvalý (hard fork).
 10. Tokeny: Digitální aktiva postavená na existujícím blockchainu. Můžou mít různé účely, například zastupovat majetek, reprezentovat hlasovací práva nebo sloužit jako forma platby.
 11. ICO (Initial Coin Offering): Způsob financování, při kterém nové projekty vydávají své vlastní tokeny a nabízejí je veřejnosti za účelem získání kapitálu.
 12. KYC (Know Your Customer): Proces ověření totožnosti uživatele kryptoměn, který má zabránit praní špinavých peněz a financování terorismu.
 13. Whale: Termín používaný pro osoby nebo entity, které mají velké množství kryptoměn a mohou tím pádem ovlivnit trh svými obchody.

Toto jsou jen základní pojmy v oblasti kryptoměn. Krypto-industrie je komplexní a rychle se vyvíjející, takže existuje mnoho dalších termínů a konceptů, které stojí za zkoumání.

Bitcoin

Bitcoin je digitální měna, která byla vytvořena v roce 2009 a stala se první kryptoměnou na světě. Její tvůrce použil pseudonym Satoshi Nakamoto, avšak jeho skutečná identita zůstává neznámá.

Bitcoin má několik zásadních vlastností, které ho odlišují od tradičních měn:

 1. Decentralizace: Bitcoin není řízen žádnou vládou, bankou nebo společností. Místo toho funguje na decentralizovaném systému, který se nazývá blockchain. To znamená, že jeho správa a zabezpečení jsou zajišťovány celou sítí uživatelů.
 2. Blockchain: Blockchain je způsob, jakým jsou zaznamenávány všechny transakce v bitcoinové síti. Jde o řetězec bloků, kde každý blok obsahuje skupinu transakcí. Tyto bloky jsou propojeny tak, že je téměř nemožné změnit informace v jednom bloku bez narušení celého řetězce.
 3. Omezený zásobový limit: Bitcoin má pevný zásobový limit 21 milionů mincí. To znamená, že nikdy nebude více než 21 milionů bitcoinů v oběhu. Tato omezenost má za cíl zabránit nekontrolované inflaci, což je zvýšení cen v důsledku tisku dalších peněz.
 4. Těžba: Nové bitcoiny se těžbou vytváří. Těžaři jsou uživatelé, kteří poskytují výpočetní sílu pro ověřování transakcí a vytváření nových bloků v blockchainu. Za svou práci jsou odměňováni nově vytvořenými bitcoiny a poplatky za transakce.
 5. Anonymita a transparentnost: Transakce v bitcoinové síti jsou anonymní, což znamená, že jsou prováděny bez toho, aby byla odhalena totožnost uživatelů. Na druhou stranu jsou všechny transakce veřejně viditelné na blockchainu, což zajišťuje transparentnost sítě.
 6. Bezpečnost: Bitcoin využívá kryptografii k zabezpečení transakcí a ochraně soukromých klíčů uživatelů. To znamená, že je obtížné, až nemožné, zfalšovat transakce nebo získat přístup k cizím účtům.
 7. Volatilita: Hodnota bitcoinu může značně kolísat v krátkém čase. To znamená, že jeho cena se může rychle měnit a investice do bitcoinu může být riziková.

Bitcoin lze použít jako digitální platidlo, avšak také jako investiční nástroj. V posledních letech se stal předmětem velkého zájmu a diskusí v oblasti financí a technologií.

Vznik bitcoinu

Bitcoin byl poprvé představen v roce 2008 v dokumentu nazvaném „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“. Tento dokument byl zveřejněn pod pseudonymem Satoshi Nakamoto, kterým se skrývá osoba nebo skupina osob, jejichž skutečná identita zůstává dodnes neznámá.

Důležité body týkající se vzniku bitcoinu jsou následující:

 1. Publikace dokumentu: V říjnu 2008 byl zveřejněn dokument popisující koncept nové digitální měny nazvané bitcoin. Tento dokument představil základní myšlenku, jak vytvořit decentralizovaný systém elektronických peněz, který byl nezávislý na bankách a vládách.
 2. Vytvoření prvního bloku: Dne 3. ledna 2009 byl vytvořen první blok v bitcoinovém blockchainu. Tento blok je nazýván „genesis blok“ a obsahoval 50 nově vytvořených bitcoinů.
 3. Těžba a šíření: Po vytvoření prvního bloku začali do sítě vstupovat těžaři, kteří poskytovali svou výpočetní sílu k ověřování transakcí a vytváření nových bloků. Postupně se bitcoin začal šířit a stále více lidí se zapojovalo do jeho těžby a používání.
 4. Rozvoj komunity: Během několika let po vzniku se kolem bitcoinu vytvořila rozsáhlá komunita vývojářů, uživatelů a investorů. Byly vytvořeny různé nástroje a platformy pro používání bitcoinu, a také začaly vznikat další kryptoměny a blockchainové projekty.
 5. Popularita a růst hodnoty: Postupem času se bitcoin stal stále populárnější, především mezi technologicky zdatnými jednotlivci, investory a obchodníky. Růst jeho hodnoty přitahoval pozornost médií a finančního světa.

Díky své jedinečné kombinaci decentralizace, šifrování a matematických principů se bitcoin stále vyvíjí a má značný vliv na finanční a technologický svět. Jako první kryptoměna položil základy pro vznik mnoha dalších projektů a technologií, které se snaží využít principy blockchainu pro různé účely.

Ethereum

Ethereum je další významnou kryptoměnou a blockchainovou platformou, která vznikla s cílem umožnit vytváření komplexnějších aplikací a kontraktů na blockchainu.

Ethereum je decentralizovaná platforma založená na technologii blockchain, která umožňuje vytváření a provozování chytrých kontraktů a decentralizovaných aplikací, známých jako DApps (Decentralized Applications).

Chytré kontrakty jsou digitální dohody, které automaticky provádějí a řídí transakce nebo akce, když jsou splněny určité podmínky. Tyto kontrakty jsou spuštěny na blockchainu, což zajišťuje jejich transparentnost a nedotknutelnost.

Ether (ETH) je kryptoměna využívaná na Ethereum platformě. Slouží jako prostředek pro provádění transakcí a poplatky za služby na síti, a také jako odměna pro těžaře, kteří ověřují transakce a vytvářejí nové bloky.

Ethereum bylo vytvořeno v roce 2015 Vitalikem Buterinem, mladým programátorem a výzkumníkem. Jeho vize spočívala v rozšíření možností blockchainu o chytré kontrakty a DApps.

Ethereum v minulosti používalo proof-of-work algoritmus pro těžbu, podobně jako bitcoin. Nicméně, Ethereum plánuje přejít na proof-of-stake algoritmus v rámci přechodu na Ethereum 2.0, což je upgrade sítě, který zvýší rychlost a škálovatelnost.

Ethereum umožňuje vývojářům vytvářet aplikace, které jsou decentralizované a spuštěny na blockchainu. Tyto aplikace mohou mít různé účely, od finančních služeb po hlasovací platformy a online hry.

Různé projekty a blockchainy mohou komunikovat a spolupracovat mezi sebou. To znamená, že blockchainy mohou vyměňovat informace a hodnotu, což otevírá dveře pro inovace a rozšíření funkcí.

Ethereum přineslo revoluci v oblasti blockchainových technologií tím, že umožnilo vývojářům vytvářet komplexní aplikace na decentralizované platformě. Díky tomu se stalo jedním z nejdůležitějších projektů v oblasti kryptoměn a blockchainu.

Další významné kryptoměny

Kromě bitcoinu a Etherea existuje mnoho dalších významných kryptoměn, které mají různé vlastnosti a cíle. Zde je seznam několika dalších známých kryptoměn:

 1. Ripple (XRP): Ripple se zaměřuje na rychlé a levné mezinárodní platby a transakce. Jeho hlavním cílem je usnadnit propojení bank a platebních systémů.
 2. Litecoin (LTC): Litecoin je často nazýván „digitální stříbro“ a je založen na podobných principech jako bitcoin. Má rychlejší potvrzování transakcí a je oblíbeným prostředkem pro rychlé platby.
 3. Cardano (ADA): Cardano je blockchainová platforma, která se zaměřuje na škálovatelnost, udržitelnost a bezpečnost. Má ambiciózní cíle ve vývoji smart kontraktů a decentralizovaných aplikací.
 4. Polkadot (DOT): Polkadot je platforma, která umožňuje různým blockchainům komunikovat a spolupracovat. Jejím cílem je zvýšit interoperabilitu mezi různými blockchainovými projekty.
 5. Binance Coin (BNB): Binance Coin byl původně vytvořen jako token na burze Binance. Dnes se však používá i pro různé účely na Binance Smart Chain a má významnou roli v ekosystému Binance.
 6. Stellar (XLM): Stellar se zaměřuje na rychlé a levné mezibankovní transakce a mikroplatby. Podobně jako Ripple se snaží zlepšit globální platební systémy.
 7. Chainlink (LINK): Chainlink je token, který umožňuje propojení smart kontraktů s externími daty. Jeho cílem je zlepšit důvěryhodnost a spolehlivost smart kontraktů.
 8. Dogecoin (DOGE): Dogecoin byl původně vytvořen jako vtip, avšak získal velkou popularitu. Je známý svou komunitou a rychlými transakcemi.
 9. Tezos (XTZ): Tezos je blockchainová platforma, která se zaměřuje na samoregulaci a možnost upgradovat protokol bez vytváření nového blockchainu.
 10. Solana (SOL): Solana je blockchainová platforma, která se pyšní vysokou rychlostí a škálovatelností. Má ambice stát se vhodnou platformou pro decentralizované aplikace a DeFi (Decentralized Finance).

Toto jsou pouze některé z mnoha dalších kryptoměn, které existují na trhu. Každá z těchto kryptoměn má své vlastní cíle, technické vlastnosti a použití.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang