Kryptoměny Bitcoin a Ethereum – bublina nebo budoucnost?

Varovné hlasy ohledně kryptoměn zesilují. Analytici z investiční divize významné banky se přidali k varování před možností investiční bubliny v oblasti nejznámějších kryptoměn. Tvrdí, že astronomický nárůst hodnoty virtuálních měn v nedávné době ukazuje na tuto bublinu, která podle nich může zastínit i historické finanční události.

Obsah článku:

 • Srovnání s historickými událostmi
 • Volatilita a neregulovanost trhu
 • Obchodování s kryptoměnami přes varování
 • Výhody a nevýhody blockchainu

V poslední době se množí varování před hrozbou investiční bubliny v oblasti kryptoměn. Analytici z investiční divize významné banky se přidali k těm, kteří poukazují na astronomický nárůst hodnoty virtuálních měn v minulých letech. Podle nich tato bublina může zastínit i historické události, jako například dot.com bublinu z konce 90. let.

Otázka ohledně budoucnosti Bitcoinu a Etherea je stále předmětem živých diskusí. Někteří tvrdí, že se jedná o bublinu, zatímco jiní vidí v těchto kryptoměnách potenciál transformovat finanční systém a technologii obecně.

Bitcoin a Ethereum mají odlišné cíle a vlastnosti. Bitcoin byl původně navržen jako decentralizovaná forma digitálního zlata, zatímco Ethereum si klade za cíl poskytnout platformu pro smart kontrakty a decentralizované aplikace. Oba mají své vlastní komunity a ekosystémy.

Bublinová povaha trhů je často spojena s extrémními cenovými růsty, které jsou neudržitelné a nakonec vedou k prudkému propadu cen. Bitcoin a Ethereum zažily několik významných cenových vzestupů a pádů, což podněcuje obavy z bublinových aspektů.

Nicméně, někteří experti tvrdí, že tržní hodnota Bitcoinu a Etherea může být odrazem jejich skutečného potenciálu jako nástroje pro uchování hodnoty a způsobu, jakým mohou změnit současný finanční systém.

Různé faktory, jako je institucionální přijetí, regulace a technologický vývoj, budou pravděpodobně hrát klíčovou roli v tom, jak se tyto kryptoměny vyvíjejí v budoucnosti.

Srovnání s historickými událostmi

Analytici varující před kryptoměnovou bublinou se často uchylují k srovnání s historickými událostmi, které vykazují podobné rysy. Jedním z nejčastějších příkladů je tulipánová horečka v Nizozemí v 17. století.

V té době ceny tulipánů explodovaly do astronomických výšin, a to i přes fakt, že se jednalo o běžné květiny bez užitné hodnoty. Mnoho lidí investovalo do tulipánů v naději na rychlé zbohatnutí, avšak bublina brzy praskla a ceny se propadly, čímž způsobili značné ztráty.

Analytici poukazují na to, že kryptoměnová bublina vykazuje znepokojivě podobné symptomy jako tulipánová horečka. Ceny kryptoměn, jako je Bitcoin, vzrostly v krátkém časovém úseku o stovky a tisíce procent, a to bez zjevného fundamentálního opodstatnění.

Mnoho investorů se do kryptoměn vrhá s vidinou rychlého zisku, a to i přes jejich volatilitu a spekulativní charakter.

Existují však i důležité rozdíly mezi kryptoměnovou bublinou a tulipánovou horečkou. Tulipány jsou pomíjivé statky bez trvalé hodnoty, zatímco kryptoměny představují digitální aktiva s potenciálem pro revoluci v oblasti financí.

Navíc regulace trhu s kryptoměnami je v porovnání s 17. stoletím mnohem vyspělejší, ačkoliv stále nedokonalá.

I přes tyto rozdíly je srovnání s tulipánovou horečkou užitečným varováním. Historie ukazuje, že spekulativní bubliny mohou vést k dramatickým pádům a značným ztrátám. Investoři do kryptoměn by si měli být vědomi rizik a pečlivě zvažovat své investice.

Volatilita a neregulovanost trhu

Kryptoměnový trh se vyznačuje vysokou volatilitou, která se projevuje prudkými výkyvy ceny. To je patrné i na příkladu Bitcoinu, nejznámější kryptoměny.

Od začátku roku 2018 zažila tato kryptoměna značné výkyvy, s maximální hodnotou okolo 20 000 USD v prosinci 2017 a následným poklesem na 3 100 USD v prosinci 2018. V současnosti se cena Bitcoinu pohybuje okolo 11 000 USD.

Podobná volatilita je charakteristická i pro další kryptoměny. Ripple, třetí největší kryptoměna, se před rokem obchodoval za méně než cent, v lednu 2018 dosáhl ceny 3,30 USD, a pak se propadl na 1,37 USD.

Ethereum, virtuální měna postavená na technologii blockchainu, se před rokem obchodoval za 10 USD, v lednu 2018 vystoupal na 1 330 USD a v současnosti se pohybuje okolo 1 000 USD.

Analytici poukazují na to, že Ethereum je v ještě větší bublině než Bitcoin. I když není jisté, zda se hodnoty těchto kryptoměn ještě zvýší, jsou přesvědčeni, že takto přemrštěná cena není z dlouhodobého hlediska udržitelná.

Volatilita trhu s kryptoměnami je způsobena řadou faktorů, mezi které patří:

 • Neregulovanost: Trh s kryptoměnami není nijak regulován, což dává prostor pro spekulace a manipulaci s cenami.
 • Nízká likvidita: Trh s kryptoměnami je stále relativně malý, a proto i malý obchod může mít značný vliv na cenu.
 • Vysoká míra zapojení retailových investorů: Do kryptoměn investuje mnoho drobných investorů, kteří se řídí spíše emocemi než racionální analýzou.

Vysoká volatilita a neregulovanost trhu s kryptoměnami představují značné riziko pro investory. Je důležité, aby si investoři byli vědomi těchto rizik a investovali do kryptoměn pouze peníze, které si mohou dovolit ztratit.

Obchodování s kryptoměnami přes varování

I přes skeptické názory analytiků mnoho finančních institucí zvažuje spuštění obchodování s kryptoměnami. Byznys je holt byznys.

Obchodování s kryptoměnami může být riskantní činností a vyžaduje značné povědomí o trhu a investičních strategiích. Zde jsou některá varování a důležitá zvážení:

 1. Vysoká volatilita cen: Ceny kryptoměn mohou prudce stoupat i klesat, což znamená, že investor může rychle získat nebo ztratit peníze.
 2. Regulační riziko: Regulace kryptoměn se může lišit mezi různými jurisdikcemi a může mít vliv na legální a daňové aspekty obchodů.
 3. Bezpečnostní rizika: Kryptoměny jsou náchylné k hackerským útokům, krádežím a podvodům. Je důležité chránit své účty pomocí silných hesel a dvoufázového ověření a uchovávat své kryptoměny v bezpečných peněženkách.
 4. Nedostatek likvidity: Některé menší kryptoměny mohou mít omezenou likviditu, což může znamenat obtížnost při nakupování nebo prodávání velkých objemů bez ovlivnění cen.
 5. Spekulativní povaha: Investice do kryptoměn jsou často považovány za spekulativní, což znamená, že není zaručeno, že investice budou úspěšné.
 6. Ztráta soukromých klíčů: Pokud ztratí investor přístup ke svým soukromým klíčům (například zapomenutím hesla k peněžence), může ztratit přístup ke svým kryptoměnám natrvalo.
 7. Vzdělávací potřeby: Je důležité mít dostatečné znalosti o kryptoměnách a trzích, aby mohl člověk efektivně obchodovat a minimalizovat rizika.

Analytici varují i před další bublinou spojenou s kryptoměnami. V poslední době je trendem prudký nárůst ceny akcií společností, které spustí iniciativu spojenou s blockchainem, nebo jen změní svůj název tak, aby naznačoval spojení s blockchainem a kryptoměnami.

Výhody a nevýhody blockchainu

Blockchain je inovativní technologie, která umožňuje decentralizované a transparentní vedení záznamů o transakcích. Slibuje revoluci v mnoha oblastech, od financí a logistiky až po zdravotnictví a státní správu.

Výhody:

 • Decentralizace: Blockchain nepotřebuje prostředníka, čímž zajišťuje transparentnost a odolnost proti manipulaci.
 • Bezpečnost: Falšování transakcí na blockchainu je velice obtížné, jelikož každý záznam je propojen s ostatními a vytváří tak neměnný řetězec.
 • Zjednodušení správy financí: Blockchain umožňuje uživatelům mít větší kontrolu nad svými financemi a snižuje závislost na bankovních institucích.
 • Snížení nákladů na transakce: Transakce na blockchainu jsou obvykle levnější než tradiční bankovní převody.
 • Zvýšení bezpečnosti: Blockchain je odolný proti hackerským útokům a umožňuje anonymní transakce.

Nevýhody:

 • Neregulovanost: Trh s kryptoměnami a blockchainem není regulován, čímž se otevírá prostor pro spekulace a podvody.
 • Volatilita: Ceny kryptoměn jsou velice kolísavé, čímž představují značné investiční riziko.
 • Technická náročnost: Pro běžné uživatele může být používání blockchainu a kryptoměn technicky náročné.
 • Bezpečnost uživatelských dat: Slabou stránkou je možnost nabourat se do špatně zabezpečené virtuální peněženky nebo uživatelského účtu kryptoměnové burzy a odcizit tokeny.

Blockchain má velký potenciál pro různé oblasti, avšak je nutné si uvědomit, že má i své nevýhody a rizika. Před investováním do kryptoměn nebo používáním blockchainu je důležité si tyto skutečnosti uvědomit a pečlivě zvážit všechny aspekty.

Celkově lze říci, že Bitcoin a Ethereum mají potenciál být součástí budoucnosti finančních trhů a technologií, a je třeba si uvědomit rizika spojená s investováním do nich, včetně možné volatility cen a regulačního tlaku.

Copyright © 2024 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang