Rychlá půjčka – ještě dnes i pro nezaměstnané

Neexistuje člověk, který by měl rád čekání, ať už se to týká čehokoliv. A když chce peníze co nejdříve a potřebuje si je půjčit? Pak teprve není prostor pro zdlouhavé vyřizování. Rychlá půjčka bez registru pomůže každému, kdo je ve finanční nouzi. Co je to rychlá půjčka a jak funguje?

Bankovní společnosti si své potencionální klienty žádající o půjčku prověřují. Je tomu tak z důvodu, že banka jde do rizika, že své peníze už neuvidí, a chce tomu efektivně předcházet. A tak žádost o bankovní půjčku schválí jen těm, kteří splňují její požadavky a u kterých se předpokládá včasné splacení. 

Registr vede seznamy klientů, kteří již v minulosti nějakou půjčku měli společně s jejich historií a žadatelovou morálkou placení. Jakmile je u klienta vedená informace, že splácel pozdě nebo vůbec, banka mu půjčku neposkytne.

Žadateli tak nezbývá nic jiného ve finanční nouzi než se obrátit na nebankovní společnosti a sjednat si půjčku u nich. Řada lidí si plete nebankovní společnosti s lichvářem, tak tomu není. Nebankovní společnosti stejně jako bankovní získávají licenci od České národní banky.

Bonita klienta 

Bonitu klienta si vypočítávají bankovní společnosti, na základě které dojdou k rozhodnutí o schválení půjčky. Bonita klienta vychází z několika faktorů, kterými jsou věk, pohlaví, profese, vzdělání, rodinný stav a v neposlední řadě příjem

Čím starší žadatel je, tím nižší je pravděpodobnost schválení půjčky u bankovní společnosti. Jestliže je žadatel o půjčku bezdětný a nestará se o žádnou na něm finančně závislou osobu, dostane půjčku s větší pravděpodobností než někdo, kdo má 4 děti. 

Na základě výpočtu bonitu u konkrétních žadatelů se stanovuje i výše úrokové sazby. Banka poskytne půjčku jen takovým žadatelům, u kterých bude mít jistotu, že své závazky splatí řádně a včas. 

Jestliže však bonita nedosahuje dostatečné míry, je možné ji zvýšit i jinak. Stačí přizvat spolužadatele, nejčastěji je jimi partner nebo manžel, nebo ručitele. Ručitel za závazky ručí v případě neplacení závazku dlužníkem, a to buď věcně nebo osobně.

Rychlá půjčka bez registru

Při sjednání půjčky bez registru není potřeba žádného ručitele nebo spolužadatele. Jedná se o typ půjčky, která se obejde bez nahlížení do registru. Jediné, co je třeba při sjednání, je předložení platného občanského průkazu, dokladu o bydlišti a doložení příjmu za poslední 3 měsíce, víc není potřeba.

Proces vyřízení rychlé půjčky bez registru je zkrátka přizpůsobený tomu, aby ho nic nezdržovalo. Jednotlivé kroky na sebe navazují a ty části, které prodlužují většinou bankovní půjčky, u tohoto produktu nejsou. Jde hlavně o složité procesy související s ověřováním bonity klienta

Z toho vyplývá, že lze půjčku snadněji vyřídit i přes menší možnost prokázat bonitu. Rychlá půjčka na cokoliv bez registru je bezúčelná – peníze lze použít na cokoliv. 

Proč je rychlá půjčka bez registru tak oblíbená?

Rychlá půjčka bez registru si okamžitě našla mnoho příznivců. Není divu. Vznikla totiž z potřeb těch, co půjčky využívají. Ukázalo se, že pro velké množství zájemců o půjčku je rychlost tím nejpodstatnějším faktorem. I když má půjčka mnoho výhod, není často pro žadatele atraktivní, protože je pro ně nejdůležitější, aby mohli včas zaplatit. 

Díky rychlé půjčce bez registru mohou, a to jim plně vyhovuje. Je-li rychlost hlavní prioritou, bude tento finanční produkt vyhovovat všem. Dnešní doba, kdy hodně lidí nemá finanční rezervy a může se stát cokoliv, zkrátka rychlým půjčkám nahrává.

Další druhy rychlých půjček

Půjčky poskytují banky i nebankovní společnosti. Obě skupiny půjček jsou populární. Bankovní společnosti mají těžší a delší průběh. Jak to mají ale nebankovní společnosti? 

Nebankovní půjčky, které se rychle rozvíjejí a jsou stále oblíbenější, se snaží poznávat potřeby současných žadatelů o půjčku a těm co nejvíce vyhovět. Proto vznikla nejen rychlá půjčka bez registru, ale i další finanční produkty, které jsou mezi lidmi oblíbené. 

Patří mezi ně například:

Hlavní charakteristika vždy vyplývá z druhu půjčky. Poskytovatelé se zaměřují především na rychlost, větší dostupnost a minimum administrativy.

Copyright © 2023 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang